Úřední deska

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.
Výběr kategorie:

Ostatní

Vyvěšeno: 06.12.2022Bude sejmuto:

My v tom Jihočechy nenecháme II 

Městys Ševětín zveřejňuje bližší pokyny k dotačnímu titulu Jč. kraje  "My v tom Jihočechy nenecháme II", viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF My v tom Jihočechy nenecháme II - důchodci.PDF
ikona souboru ve formátu PDF My v tom Jihočechy nenecháme II - děti.PDF

Vyvěšeno: 02.12.2022Bude sejmuto: 28.01.2023

Informace pro občany - Městys Ševětín - Volby 2023

Městys Ševětín zveřejňuje "Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR konané v roce 2023", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Jmenování zapisovatelky OVK 2023.PDF

Vyvěšeno: 02.12.2022Bude sejmuto: 12.12.2022

Informace pro občany - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín 

Městys Ševětín srdečně zve občany na zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín v pondělí dne 12.prosince 2022 od 19:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, program viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pozvánka 12.12.2022.PDF

Vyvěšeno: 29.11.2022Bude sejmuto: 28.01.2023

Informace pro občany - Městys Ševětín - Volby 2023

Městys Ševětín zveřejňuje  informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR v roce 2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace o počtu OVK pro volbu prezidenta 2023.PDF

Vyvěšeno: 29.11.2022Bude sejmuto: 24.12.2022

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 2022, viz příloha

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Prodej stromků 2022.pdf

Vyvěšeno: 25.11.2022Bude sejmuto: 13.12.2022

INFORMACE PRO OBČANY - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE ŠEVĚTÍN NA ROK 2023 VČETNĚ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023 TVORBA A ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTYSE A VČETNĚ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023 TVORBA A ČERPÁNÍ FONDU NA OBNOVU VODOVODU A KANALIZACE A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2024 A 2025

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2023 včetně Návrhu na rok 2023 tvorba a čerpání sociálního fondu městyse a včetně návrhu rozpočtu na rok 2023 tvorba a čerpání sociálního fondu městyse a včetně Návrhu rozpočtu na rok 2023 tvorba a čerpání fondu na obnovu vodovodu a kanalizace a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Ševětín na roky 2024 a 2025, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu Městyse Ševětín na rok 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse Ševětín na rok 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodovodu a kanalizace městyse Ševětín na rok 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Ševětín na rok 2024 a 2025.PDF

Vyvěšeno: 25.11.2022Bude sejmuto: 16.12.2022

AUKČNÍ VYHLÁŠKA č.EAS/CB/222/2022, viz příloha

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF aukční_vyhláška_-_Drahotěšice.pdf

Vyvěšeno: 21.11.2022Bude sejmuto: 19.12.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2027 svazku obcí Budějovicko – Sever, viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu na rok 2023_svazku obcí Budějovicko-Sever.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024-2027_svazku obcí Budějovicko-Sever.pdf

Vyvěšeno: 14.11.2022Bude sejmuto: 01.01.2023

Informace pro občany - Uzavření provozu MŠ

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Oznámení o uzavření provozu Mateřské školy v době 23.12.2022 až 1.1.2023 včetně, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení o uzavření MŠ Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 14.11.2022Bude sejmuto: 28.01.2023

Informace pro občany - Městys Ševětín - Volby 2023

Městys Ševětín zveřejňuje "Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR" v roce 2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení minimálního počtu členů OVK 2023.pdf

Vyvěšeno: 08.11.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - EG.D - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Společnost EG.D upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, viz  příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zásady a podmínky odstraňování dřevin a porostů 2022-2023.pdf

Vyvěšeno: 07.11.2022Bude sejmuto:

INFORMACE PRO OBČANY - UKONČENÍ ČINNOSTI CENTRA LÉČEBNÉ REHABILITACE

Centrum léčebné rehabilitace Marie Kotrbové, s.r.o., oznamuje ukončení své činnosti ke dni 30.11.2022, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ukončení činnosti léčebné rehabilitace v Ševětíně.pdf

Vyvěšeno: 07.11.2022Bude sejmuto: 31.12.2022

INFORMACE PRO OBČANY - MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II

Od pondělí 7. listopadu 2022 přijímá úřad městyse Ševětín vyplněné žádosti o příspěvek, viz příloha.

Domů | MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME (myvtomjihocechynenechame.cz)

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II.pdf

Vyvěšeno: 26.10.2022Bude sejmuto: 05.05.2023

Informace pro občany - Zápis dětí do MŠ a ZŠ Ševětín 2023-2024

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje informace o Zápisu dětí do MŠ a ZŠ Ševětín pro rok 2023/2024, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF zápis_do_MŠ_Ševětín_2023_-_2024.pdf
ikona souboru ve formátu PDF zápis_do_ZŠ_Ševětín_2023_-_2024.pdf

Vyvěšeno: 30.09.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny zimního svozu odpadu, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zimní svoz odpadu 2022.pdf

Vyvěšeno: 08.08.2022Bude sejmuto:

POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ VOLEBNÍM STRANÁM, JEJICHŽ KANDIDÁTNÍ LISTINA BYLA ZAREGISTROVÁNA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ VE DNECH 23. ZÁŘÍ A 24. ZÁŘÍ 2022

Starostka Městyse Ševětín podle § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto informuje:

v městysu Ševětín je ustanoven jeden volební okrsek se sídlem v budově Úřadu městyse Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Volby - poskytnutí informace o volebním okrsku.pdf

Vyvěšeno: 04.07.2022Bude sejmuto:

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou.pdf

Vyvěšeno: 21.06.2022Bude sejmuto: 31.08.2023

Informace pro občany - STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY V MŠ

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY za předškolní vzdělávání od 01.09.2022 do 31.08.2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF úplata za předškolní vzdělávání 2022 - 2023.pdf

Vyvěšeno: 15.06.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2022/2023

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace o Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022-2023, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023 (OMJ).pdf

Vyvěšeno: 01.06.2022Bude sejmuto:

 Český telekomunikační úřad - informace pro občany

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informační dopis města obce.pdf

Vyvěšeno: 01.05.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník pronájmu KD Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu Kulturního domu Ševětín platný od 01.05.2022, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pronájmu KD Ševětín od 1.5.2022.pdf

Vyvěšeno: 01.04.2022Bude sejmuto:

Sdělení - Rozhodnutí hejtmana č.2/2022

Rozhodnutí hejtmana č.2/2022 - vyhlášení konce období sucha, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozhodnutí hejtmana č.2_2022 o vyhlášení konce období nebezpečí požárů.pdf

Vyvěšeno: 28.03.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Zápis dětí do MŠ a  ZŠ Ševětín 2022-2023 pro Ukrajince

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje informace o Zápisu dětí do MŠ a ZŠ Ševětín pro rok 2022-2023 pro Ukrajince a Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín pro rok 2022/2023 pro Ukrajince, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word zap_MS22cs.docx
ikona souboru ve formátu MS Word zap_MS22uk.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZŠ zap_zs21cs.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZŠ zap_zs21uk.docx

Vyvěšeno: 24.03.2022Bude sejmuto:

Sdělení - Hasičský záchranný sbor JčK

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje žádá občany o dodržování základních povinností, pravidel, rad, a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení tak, aby nedocházelo k požárům, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sdělení-Hasičský záchranný sbor JčK.pdf

Vyvěšeno: 14.03.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Nařízení č. 1/2022 - Statutární město Č. Budějovice

Statutární město Č. Budějovice vydává Nařízení č. 1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č. 1-2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP Ministerstvo zemědělství.pdf

Vyvěšeno: 11.03.2022Bude sejmuto:

SPOLEČNÁ SBÍRKA MĚSTYSE ŠEVĚTÍNA, OBCE VITÍNA A OBČANŮ Z OKOLNÍCH OBCÍ

Vám všem veliké díky, včetně místním ukrajinským běžencům, kteří natříděné krabice a pytle popsali svým rodným jazykem.

Naše sbírka proběhla pod záštitou města Český Krumlov a na sbírce se spolu s námi podílela ještě Jihočeská filharmonie a sbor Církve Bratrské v Českých Budějovicích.

Trasa této sbírky, která vyrazila na cestu v pátek 11. března 2022:

předání na polsko-ukrajinské hranici Przemysl, dále sbírka pokračuje do Lvova, kde bude vyřízena povinná administrativa a poté sbírka putuje do Kyjeva.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Společná sbírka pro Ukrajinu.pdf

Vyvěšeno: 10.03.2022Bude sejmuto:

Vážení občané,

během dnešní noci tj. 10.3.2022 přicestují do Ševětína čtyři osoby – ukrajinští uprchlíci, kteří nemají zajištěné ubytování. Prosíme tedy, pokud by byl někdo ochotný tyto osoby v Ševětíně ubytovat, kontaktujte starostku městyse mobil 607 503 870. Jedná se o rodinu – muže důchodového věku, jeho manželku a dvě dospívající děti.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 09.03.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Seznam nemovitostí 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Výzva a informace pro veřejnost 2022.pdf

Vyvěšeno: 03.03.2022Bude sejmuto:

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU OD 4. BŘEZNA 2022 OD 00:00 HODIN NA DOBU 30 DNŮ

Vláda České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

Usnesení Vlády ČR v plném znění naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v litistinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyhlášení nouzového stavu od 4.3.2022.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2022Bude sejmuto:

MĚSTYS ŠEVĚTÍN VYHLAŠUJE MATERIÁLNÍ SBÍRKU PRO UKRAJINU

CO donést?

Hlavně ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A LÉKAŘSKÉ POTŘEBY: obvazy, škrtidla, léky proti bolesti, lékárničky, stříkačky. Dále deky, spacáky, karimatky, dezinfekce, svítilny, čelovky, hyienické potřeby, dětské fusaky, kojenecké lahve, kojenecké výživy, pleny, vlhčené ubrousky...

KDY donést?

Od úterý 1. března do úterý 8. března (o víkendu ne) vždy od 7 hodin do 18 hodin.

KAM donést?

Do zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, nám. Š. Lomnického 2, přízemí budovy.

KOORDINÁTOR zajišťující přepravu do místa určení - Drahoslav Klapuš mobil 725 795 060

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sbírka pro Ukrajinu.pdf

Vyvěšeno: 25.02.2022Bude sejmuto: 31.12.2022

Informace pro občany - Místní poplatky v roce 2022 dle platných Obecně závazných vyhlášek č. 2/2021 a 3/2021 ze dne 09.12.2021

Městys Ševětín zveřejnil stručný výtah z OZV č. 2/2021 a 3/2021 (viz Úřední deska-Obecně závazná vyhláška)  o přehledu poplatků za směsný komunální odpad a za psy v roce 2022, a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků, viz příloha.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz Úřední deska-Formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout ekologické sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Platby poplatků v roce 2022.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrh-Rozpočet ZŠ a MŠ a Návrh-Střednědobý plán

Městys Ševětín zveřejňuje návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Ševětín na rok 2022 a návrh Střednědobého plánu na roky 2023 a 2024 ZŠ a MŠ Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - návrh rozpočtu na 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024.pdf

Vyvěšeno: 29.11.2021Bude sejmuto:

INFORMACE PRO OBČANY - PTAČÍ CHŘIPKA

Státní veterinární správa vydává nařízení a mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ptačí chřipka 2021.pdf

Vyvěšeno: 22.11.2021Bude sejmuto:

INFORMACE PRO OBČANY - PRAVIDLA PROVOZU MÍSTNÍ KNIHOVNY ŠEVĚTÍN OD 22. LISTOPADU 2021

Na základě rozhodnutí Rady městyse Ševětín bude od 22. listopadu 2021 do odvolání místní knihovna v Ševětíně pro veřejnost otevřena s následujícími pravidly:

a) každý zákazník musí při vstupu do kulturního domu použít na dýchací cesty (nos a ústa) respirátor,

b) knihovnu lze využívat pouze na knihovnickou činnosti (výdej a příjem knih),

c) paní knihovnice reguluje počet osob v místnosti tak, že v knihovně nesmí být více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti, toto omezení se neztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

d) zákazníci se nesmí zdržovat v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

e) u vstupu do knihovny musí každý zákazník použít dezinfekci rukou, případně i v prostoru knihovny.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - provoz knihovny Ševětín od 22.11.2021.pdf

Vyvěšeno: 16.08.2021Bude sejmuto:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEVĚTÍN - VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE 27.9.2021

Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platných zněních, vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Jana Schnelzerová volno na den 27. září 2021 a to z důvodu, že uvedený den je pondělí a následující den je státní svátek: 28. září - Den české státnosti viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - vyhlášení volného dne 27.9.2021.pdf

Vyvěšeno: 11.08.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - EG.D

Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

Touto změnou sjednotí ohlašování plánovaných odstávek elektřiny na celém distribučním území EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a části kraje Vysočina, bližší informace viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word JČ -Plakátování - informační článek pro obyvatelstvo.docx
ikona souboru ve formátu PDF EGD_leták_plánované odstávky.pdf

Vyvěšeno: 09.08.2021Bude sejmuto:

Upozornění pro občany - třídění odpadu

Upozorňujeme občany na nutnost správného třídění odpadu.

Především na to, že dětské plenky NEPATŘÍ! do tříděného kontejneru na papír!!!, ale pouze do nádob na směsný komunální odpad, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace třídění odpadu.pdf

Vyvěšeno: 07.07.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Zápis z valné hromady SMO BV konané dne 24.06.2021, Stanovy, schválený Závěrečný účet za rok 2020 a Zprávu dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva, Závěrečný účet za r.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Stanovy..pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zápis.pdf

Vyvěšeno: 28.06.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - POMOC MORAVĚ

Sbor dobrovolných hasičů Ševětín pořádá sbírku na pomoc tornádem postiženým obcím na jižní Moravě, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pomoc Moravě.pdf

Vyvěšeno: 25.06.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY V MŠ

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY V MŠ v době přerušení provozu a STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY za předškolní vzdělávání, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF stanovení výše úplaty v MŠ v době přerušení provozu 19.7. - 20.8.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021.pdf

Vyvěšeno: 12.05.2021Bude sejmuto:

INFORMACE PRO OČANY - VÝZVA POLICIE ČR

Policie ČR žádá svědky dopravní nehody ze dne 17.04.2021 mezi 11:0 a 14:30h. u Dubenského rybníka, kdy došlo k poničení a škodě na kapličce elektrického vedení, viz příloha.

Případní svědci ať se obrátí na linku 158 nebo na tel.: 974226588 nebo 974226576

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výzva Policie ČR...pdf

Vyvěšeno: 07.05.2021Bude sejmuto:

Městys Ševětín - Výsledky anonymní ankety na těžební činnost v katastru Ševětína

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyhodnocení ankety.pdf

Vyvěšeno: 16.04.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZŠ a MŠ Ševětín - Volební řád školské rady, viz příloha

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - Volební řád školské rady.pdf

Vyvěšeno: 12.04.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sčítání lidu 2021, viz příloha

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sčítání lidu.pdf

Vyvěšeno: 02.02.2021Bude sejmuto:

Inzerát - stomatolog Ševětín

Městys Ševětín hledá zubního lékaře/lékařku, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Inzerát - stomatolog.pdf

Vyvěšeno: 04.01.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj vydává Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, Upozornění a Kontakty, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro poplatníky.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Upozornění pro poplatníky.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Kontakty pro poplatníky.pdf

Vyvěšeno: 23.11.2020Bude sejmuto:

INFORMACE PRO OBČANY - ZRUŠENÍ A OMEZENÍ VLAKOVÝCH SPOJŮ

Městys Ševětín zveřejňuje informaci o zrušení a omezení vlakových spojů platné od 13.12.2020, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zrušení a omezení vlakových spojů od 13.12.2020.pdf

Vyvěšeno: 21.10.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sběrný dvůr

Na sběrném dvoře bude obnoven sběr elektrospotřebičů značky Samsung, podrobnosti viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Odběr spotřebičů Samsung.pdf

Vyvěšeno: 07.09.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD s.r.o. Tábor oznamuje termíny zimního svozu takto:

středa - každý sudý týden, první svoz v zimním režimu bude proveden ve středu 14.10.2020

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zimní svoz..pdf

Vyvěšeno: 19.08.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Otevírací doba pošty Ševětín

Na základě oznámení České pošty, s.p., se od 01.09.2020 mění hodiny pro veřejnost na poště Ševětín, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF HPV pošta Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 27.07.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Provádění průzkumných prací

V souvislosti se stavbou Modernizace trati Nemanice I - Ševětín budou prováděny průzkumné práce a hydrogeologická měření, podrobnosti viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Průzkum a hydrogeologické měření.pdf

Vyvěšeno: 17.06.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet SMO BV za rok 2019, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Závěrečný účet za r. 2019.pdf

Vyvěšeno: 26.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník prodeje dřeva

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace - Ceník prodeje dřeva z lesů v majetku městyse Ševětín, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pro prodej dřeva z lesů v majetku městyse Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 24.04.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - VYJÁDŘENÍ MĚSTYSE K PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ŠVAMBERK

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace - Vyjádření městyse Ševětín k nesouhlasným stanoviskům týkajících se průmyslové zóny Švamberk, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyjádření městyse.pdf

Vyvěšeno: 20.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - OPATŘENÍ K ZÁPISU ZŠ ŠEVĚTÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno opatření k zápisu do Základní školy Ševětín pro rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce proběhne na Základní škole Ševětín v souladu s právními předpisy, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona 1. dubna 2020 a 2. dubna 2020.

Podrobnější informace vydané ředitelkou školy p. Mgr. Janou Schnelzerovou naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Opatření k zápisu ZŠ Ševětín pro školní rok 2020 2021.pdf

Vyvěšeno: 18.03.2020Bude sejmuto:

 

 

 

 

 

Projekt

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004240

Příjemce dotace: Městys Ševětín

Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a

celoživotní učení


Celkové náklady:   2 772 425,00 Kč

Dotace:                     2 491 915,50 Kč

 

 

Stručný popis projektu

 

Projekt se zaměřuje na modernizaci odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v

objektu ZŠ Ševětín za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium

přírodovědných oborů. Rekonstrukce se dotkne učebny fyziky a chemie a bude řešena

kompletní bezbariérovost školy, prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu a

vybudováním bezbariérové toalety.

 

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2020

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.01.2020Bude sejmuto:

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Oddělení majetkových daní II,

zveřejňuje informaci o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí od roku 2020.  

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF SZIF_pracoviště_JČ_kraj.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nová osvobození 2020.pdf

Vyvěšeno: 17.12.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Investiční záměr

Městys Ševětín zveřejňuje Investiční záměr výstavby čerpací stanice a fast-food restaurace D3 Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Investiční záměr.pdf

Vyvěšeno: 09.12.2019Bude sejmuto: 31.12.2022

Veřejná vyhláška - MŽP - OOP

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje Veřejnou vyhlášku-Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP č.j.: 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 a č.j.: 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP - změna a doplnění OOP MZE.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 k č.j. 63920-2019 MZE 16212.pdf

Vyvěšeno: 26.11.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrhy rozpočtů 

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 ZŠ a MŠ Ševětín, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Ševětín na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Ševětín na rok 2021 a 2022.pdf

Vyvěšeno: 07.10.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Prohlášení k FB stránce "Ševětín po sousedsku"

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Prohlášení k Facebookové stránce "Ševětín po sousedsku", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Prohlášení k FB stránce - Ševětín po sousedsku.pdf

Vyvěšeno: 07.10.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Prohlášení k záměru Skladový a výrobní areál Ševětín

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Prohlášení k záměru Skladový a výrobní areál Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Prohlášení k záměru Sklad. a výr. areál Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 23.09.2019Bude sejmuto:

Informace - Jihočeský kraj - Mgr. Ivana Stráská

V příloze jsou zveřejněné podmínky pro novou výsadbu dřevin místo napadených ploch kůrovcem za podpory hejtmanky a Jihočeského kraje.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výsadba nových dřevin.pdf

Vyvěšeno: 06.09.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Řád veřejného pohřebiště Ševětín a Nařízení č. 1/2019

Městys Ševětín zveřejňuje nový platný Řád veřejného pohřebiště Ševětín a Nařízení městyse Ševětín č. 1/2019 o stanovaní max. ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na hřbitově v Ševětíně, viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Řád veřejného pohřebiště Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č. 1-2019.pdf

Vyvěšeno: 21.06.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Mimořádný prodej dřeva

Městys Ševětín nabízí mimořádný prodej palivového dřeva, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Mimořádný prodej dřeva.pdf

Vyvěšeno: 22.05.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrh závěrečného účtu za r. 2018 - Svazek obcí Budějovicko - Sever

Svazek obcí Budějovicko - Sever se sídlem Borek, Pražská 66, zveřejňuje Návrh závěrečného účtu za r. 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2018_BS.pdf

Vyvěšeno: 24.04.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj podává občanům informace o možnosti zasílání údajů do e-mailové schránky a možnosti placení daně prostřednictvím SIPO, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Placení daní - SIPO.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Placení daní - MAIL.pdf

Vyvěšeno: 23.04.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Městys Ševětín zveřejňuje Informace ke spolkům a bývalým občanským sdruženímviz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením.pdf

Vyvěšeno: 03.04.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh závěrečného účtu SMO BV za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2018, Porovnání kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2018, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Závěrečný účet za r.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva o přezkoumání hospodaření SMO BV za r.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Porovnání položek kalkulace.pdf

Vyvěšeno: 19.12.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrhy rozpočtů 

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022 SMO Bukovská voda, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu na r. 2019.pdf

Vyvěšeno: 16.11.2018Bude sejmuto: 16.11.2028

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTYSE ŠEVĚTÍN - PŘÍRUČKA PRO OBYVATELE MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

V příloze naleznete plné znění Krizového plánu městyse Ševětín - Příručka pro obyvatele městyse Ševětín.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Krizový plán městyse Ševětín - příručka pro obyvatele městyse Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 14.06.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník pronájmu movitých věcí Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu movitých věcí městyse Ševětín platný od 01.07.2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pronájmu movitých věcí městyse Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 26.04.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Zápis a Usnesení z valné hromady SMO BV konané dne 05.04.2018, schválený Závěrečný účet za rok 2017 a Zprávu dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zápis, Usnesení, Závěrečný účet, Zpráva dozorčí rady SMO BV.pdf

Vyvěšeno: 07.12.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý plán rozpočtu SMO BV

Městys Ševětín zveřejňuje Střednědobý plán rozpočtu Sdružení měst a obcí Bukovská voda.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý rozpočet SMO BV.pdf

Vyvěšeno: 06.12.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočet ZŠ a MŠ a Střednědobý plán

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočet ZŠ a MŠ Ševětín na rok 2018 a Střednědobý plán na roky 2019 a 2020 ZŠ a MŠ Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočet ZŠ a MŠ Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 15.11.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 07.12.2017, rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 a návrh rozpočtu na rok 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Svazek obcí - pozvánka - rozpočet.pdf

Vyvěšeno: 13.09.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj - 2.výzva

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" byla vyhlášena 2.výzva pro zájemce o výměnu kotle.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Kotlíková dotace 2.výzva.pdf

Vyvěšeno: 21.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Vyvěšeno: 14.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Pozvánku na valnou hromadu, Návrh závěrečného účtu SMO BV za rok 2016, Zprávu o přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2016 a Návrh rozpočtu SMO BV na rok 2017, viz. příloha Dokumenty SMO BV.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Dokumenty SMO BV.pdf

Vyvěšeno: 04.04.2016Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda

Sdružení měst a obcí Bukovská voda svolává VALNOU HROMADU ve čtvrtek dne 21.04.2016 od 17:00 hodin v zasedací místnosti SMO BV na úpravně vody Dolní Bukovsko.

V příloze je dále zveřejněno: Rozpočet SMO BV na r.2016, Závěrečný účet za r.2015, Audit

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Bukovská voda.pdf

Obecně závazná vyhláška, poplatky

Vyvěšeno: 09.12.2022Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 09.11.2022Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 4/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 4 2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 3/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku ze psů, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 3 2021 o místním poplatku ze psů.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 2/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 2 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2021 ze dne 09.12.2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 1 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

Vyvěšeno: 11.12.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2020 ze dne 10.12.2020 o místních poplatcích, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 1 - 2020.pdf

Vyvěšeno: 13.12.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2019 ze dne 12.12.2019 o místních poplatcích, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.1-2019.pdf

Vyvěšeno: 07.12.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2018 ze dne 06.12.2018 o místních poplatcích, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.1-2018.pdf

Vyvěšeno: 25.09.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Obecně závazné vyhlášky městyse Ševětín

č. 4/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ ze dne 21.09.2017,

č. 5/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ ze dne 21.09.2017,

č. 6/2017 platná ode dne 16.10.2017 o místních poplatcích ze dne 21.09.2017, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.5-2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.4-2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.6-2017.pdf

Územní plán

Vyvěšeno: 19.09.2022Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ---08_UP_Sevetin_zm5_priloha_2_VVURÚ_SEA_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---07_UP_Sevetin_zm5_priloha_1_UPLNÉ ZNĚNÍ_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---00_Sevetin_zm5_textova_cast_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---09_UP_Sevetin_zm5_priloha_3_VVURÚ_kap. CDEF_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---06_UP_Sevetin_zm5_II.3_ZPF_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---05_UP_Sevetin_zm5_II.2_SV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---04_UP_Sevetin_zm5_II.1_KV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---03_UP_Sevetin_zm5_I.4_TI_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---02_UP_Sevetin_zm5_I.2_HV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---01_UP_Sevetin_zm5_I.1_VZC_2022_09_06_OOP.pdf

Vyvěšeno: 19.09.2022Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 6 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF -00_UP_Sevetin_zm6_textova_cast_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -06_UP_Sevetin_zm6_priloha_k_textove_casti_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -05_UP_Sevetin_zm6_II.2_SV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -04_UP_Sevetin_zm6_II.1_KV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -02_UP_Sevetin_zm6_I.2_HV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -03_UP_Sevetin_zm6_I.4_TI_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -01_UP_Sevetin_zm6_I.1_VZC_2022_09_06_OOP.pdf

Vyvěšeno: 19.09.2022Bude sejmuto:

 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ŠEVĚTÍN

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF --00_UP_Sevetin_text_cast_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --05_UP_Sevetin_II.1_KV_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --02_UP_Sevetin_I.2_HV_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --04_UP_Sevetin_I.4_TI_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --01_UP_Sevetin_I.1_VZC_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --03_UP_Sevetin_I.3_VPS_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf

Vyvěšeno: 02.09.2022Bude sejmuto:

DOKUMENTACE ZMĚNY č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm5_TEXT_VÝROK A ODŮVODNĚNÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm5_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm5_I.2_HLAVNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm5_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm5_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_UP_Sevetin_zm5_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 07_UP_Sevetin_zm5_II.3_VÝKRES ZÁBORŮ ZPF-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 08_UP_Sevetin_zm5_TEXT_PŘÍLOHA_ÚPLNÉ ZNĚNÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 09_UP_Sevetin_zm5_SEA-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 10_UP_Sevetin_zm5_VVURR-.pdf

Vyvěšeno: 01.09.2022Bude sejmuto:

DOKUMENTACE ZMĚNY č. 6 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm6_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm6_I.2_HLAVNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm6_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm6_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm6_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0A_UP_Sevetin_zm6_TEXTOVÁ ČÁST-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0B_UP_Sevetin_zm6_TEXTOVÁ ČÁST_PŘÍLOHA-.pdf

Vyvěšeno: 25.05.2022Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0A_TEXTOVÁ ČÁST.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0B_TEXTOVÁ ČÁST_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0C_VVURÚ_KAP. A-SEA.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0D_VVURÚ_KAP. C-F.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.2_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.3_VÝKRES ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU.pdf
ikona souboru ve formátu PDF VYHLÁŠKA_změna č. 5 ÚP Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 16.08.2021Bude sejmuto:

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ŠEVĚTÍN PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 4

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 00_UP_Sevetin_po_zm4_textova_cast_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm4_I.1_VZC_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm4_I.2_HV_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm4_I.3_VPS_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm4_I.4_TI_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm4_II.1_KV_2021_08_09_UZ.pdf

Vyvěšeno: 16.08.2021Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 4 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 00_UP_Sevetin_zm4_textova_cast_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm4_I.1_VZC_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm4_I.2_HV_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm4_I.3_VPS_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm4_I.4_TI_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm4_II.1_KV_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_UP_Sevetin_zm4_II.2_SV_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 07_UP_Sevetin_zm4_II.3_ZPF_2021_08_09_OOP.pdf

Vyvěšeno: 18.10.2018Bude sejmuto:

Změna č. 3 ÚP Ševětín a územní plán zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3

Dokumentaci ke změně č. 3 ÚP Ševětín a územní plán zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3 naleznete po doplnění textu do kolonky územní působnost Ševětín na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje:

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.04.2018Bude sejmuto:

Zpráva o uplatňování územního plánu Ševětín

Zastupitelsvo městyse Ševětín na svém zasedání dne 3.4.2018 usnesením č. ZM 2/18-5 schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Ševětín, kterou naleznete v příloze.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva o uplatňování územního plánu Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 30.12.2015Bude sejmuto:

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín - Veřejná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín, které se koná dne 1.2.2016 ve 13:00 hod.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 15-006_2_textova_cast_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_I.1_Vykres_zakladniho_cleneni_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Verejna vyhlaska - verejne projednani navrhu zmeny č.2 UP Sevetin 1.2.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006_2_priloha_k_textove_casti_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_I.2_Hlavni vykres_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_I.3_Vykres_VPS_VPO_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_II.1_Kordinacni_vykres_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_II.2_Vykres_sirsich_vztahu_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_II.3_Vykres_zaboru_zpf_2015_12_30_final.pdf

Vyvěšeno: 23.07.2015Bude sejmuto:

Změna č. 2 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín veřejně vystavuje Změnu č. 2 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zmena c. 2 UP Sevetin - Verejna vyhlaska.pdf
ikona souboru ve formátu text Zmena c. 2 UP Sevetin.zip

Vyvěšeno: 22.07.2013Bude sejmuto:

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice oznamuje zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

 

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV - oznameni zahajeni rizeni o vydani zmeny c.1 UP Vitin.pdf

Vyvěšeno: 19.04.2013Bude sejmuto:

Změna č. 1 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín vydal opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV - opatreni obecne povahy - zmena c.1 UP Sevetin.pdf
ikona souboru ve formátu text Zmena c. 1 UPnSU Sevetin.zip

Vyvěšeno: 05.02.2013Bude sejmuto:

Pozvánka na veřejné projednání o úpravě a posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu městyse Ševětín dne 27.03.2013 - Vyhláška

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu text Verejna vyhlaska - zmena c. 1 UP Sevetin.odt

Vyvěšeno: 01.10.2010Bude sejmuto:

Územní plán Ševětín

Na úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Územní plán Ševětín vydaný zastupitelstvem městyse Ševětín formou opatření obecné povahy s přílohami.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OOP - UP Sevetin.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - hlavni vykres.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres technicke infrastruktury.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres VPS, opatreni a asanaci.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - zakladni cleneni.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - koordinacni vykres.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - sirsi vztahy.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - vykres predpokladaneho zaboru pudniho fondu.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 3 k OOP - UP Sevetin.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word Verejna vyhlaska - UP Sevetin.DOC

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: 08.03.2022Bude sejmuto:

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2022

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0122.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0222.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0322.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0422.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0522 ustavující.docx

Vyvěšeno: 17.03.2021Bude sejmuto:

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2021

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0221.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0121.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0321.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0421.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0521.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0621.doc
ikona souboru ve formátu PDF ZM 0721 - příloha č. 7 obsah změny č. 5 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0721.doc

Vyvěšeno: 05.02.2020Bude sejmuto: 31.12.2023

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2020

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0120.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0220.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0920.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0320.doc
ikona souboru ve formátu PDF ZM 5 2020 - příloha č. 9 obsah změny č. 6 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0620.doc
ikona souboru ve formátu PDF ZM 5 2020 - příloha č. 2 obsah změny č. 4 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ZM 5 2020 - příloha č. 5 obsah změny č. 5 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0520.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0420.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0820.doc
ikona souboru ve formátu PDF ZM 7 2020.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0720.doc

Vyvěšeno: 11.03.2019Bude sejmuto: 31.12.2022

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2019

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0219.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0119.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0319.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0419.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0519.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0619.doc

Směrnice a výroční zprávy

Vyvěšeno: 03.01.2022Bude sejmuto: 31.12.2022

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výroční zpráva za rok 2021 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

Vyvěšeno: 27.05.2019Bude sejmuto:

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V MĚSTYSI ŠEVĚTÍN

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zásady pro zadávání veřejných zakázek..pdf

Program rozvoje

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Program rozvoje 2022 aktualizace č.1

Městys Ševětín zveřejňuje Program rozvoje městyse Ševětín 2022, viz příloha.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Program rozvoje městyse Ševětín - aktualizace č. 1 pro rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 01.06.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Program rozvoje městyse Ševětín pro rok 2021 - aktualizace

Na úřední desce byl zveřejněn Program rozvoje městyse Ševětín pro rok 2021 - aktualizace, viz příloha.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Program rozvoje městyse Ševětín pro r.2021 - aktualizace.pdf

Smlouvy o poskytnutí dotace, Veřejnoprávní smlouvy a Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám

Věci nalezené

Vyvěšeno: 13.09.2022Bude sejmuto: 13.09.2023

 Nález - dětská bunda s kapucí

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nález 13.09.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Foto-dětská bunda s kapucí.pdf

Vyvěšeno: 25.07.2022Bude sejmuto: 25.07.2023

Nález - svazek klíčů

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Foto- svazek klíčů s přívěskem a karabinou.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nález 25.07.2022.pdf

Vyvěšeno: 14.05.2022Bude sejmuto: 14.05.2023

Nález - sluneční brýle

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Foto-sluneční brýle.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nález 14.05.2022.pdf

Vyvěšeno: 17.02.2022Bude sejmuto: 17.02.2023

Nález - hodinky na řetízku, bílý kov

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Foto- hodinky.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nález 17.02.2022.pdf

Vyvěšeno: 07.02.2022Bude sejmuto: 07.02.2023

Nález - klíče

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Foto-klíče.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nález 07.02.2022.pdf

Vyvěšeno: 31.12.2021Bude sejmuto: 31.12.2022

Nález - klíč s číslem

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nález 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Foto- klíč s číslem.pdf

Vyvěšeno: 27.12.2021Bude sejmuto: 27.12.2022

Nález - klíč k vozidlu FORD

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nález 27.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Foto - klíč od vozidla Ford.pdf

Hospodaření městyse

Vyvěšeno: 25.11.2022Bude sejmuto: 13.12.2022

INFORMACE PRO OBČANY - NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE ŠEVĚTÍN NA ROK 2023 VČETNĚ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023 TVORBA A ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU MĚSTYSE A VČETNĚ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2023 TVORBA A ČERPÁNÍ FONDU NA OBNOVU VODOVODU A KANALIZACE A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROK 2024 A 2025

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2023 včetně Návrhu na rok 2023 tvorba a čerpání sociálního fondu městyse a včetně návrhu rozpočtu na rok 2023 tvorba a čerpání sociálního fondu městyse a včetně Návrhu rozpočtu na rok 2023 tvorba a čerpání fondu na obnovu vodovodu a kanalizace a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Ševětín na roky 2024 a 2025, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu Městyse Ševětín na rok 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse Ševětín na rok 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodovodu a kanalizace městyse Ševětín na rok 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Ševětín na rok 2024 a 2025.PDF

Vyvěšeno: 11.11.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2022.PDF

Vyvěšeno: 10.10.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8-2022.PDF

Vyvěšeno: 21.09.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2022.PDF

Vyvěšeno: 10.08.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2022.PDF

Vyvěšeno: 21.07.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2021

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2021, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín za rok 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ševětín za rok 2021.pdf

Vyvěšeno: 12.07.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 5-2022.pdf

Vyvěšeno: 27.06.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 4_2022.pdf

Vyvěšeno: 07.06.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrh závěrečného účtu městyse Ševětín za rok 2021

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh závěrečného účtu městyse Ševětín za rok 2021, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ševětín za rok 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2021.pdf

Vyvěšeno: 06.06.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3-2022.pdf

Vyvěšeno: 25.04.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2-2022.pdf

Vyvěšeno: 14.03.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2022.pdf

Vyvěšeno: 17.01.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12-2021.pdf

Vyvěšeno: 07.01.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2022

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 22.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 11.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Pravidla rozpočtového provizoria městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pravidla rozpočtového provizoria městyse Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 07.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2021.pdf

Vyvěšeno: 24.11.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2021.pdf

Vyvěšeno: 23.11.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022, výhledu rozpočtu 2023 a 2024

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh pravidel rozpočtového provizoria městyse Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodovodu a kanalizace městyse Ševětín na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse Ševětín na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 01.11.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8-2021.pdf

Vyvěšeno: 12.10.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.7/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2021.pdf

Vyvěšeno: 08.09.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2021.pdf

Vyvěšeno: 21.07.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený závěrečný účet za rok 2020

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený závěrečný účet za rok 2020, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.pdf

Vyvěšeno: 20.07.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2021.pdf

Vyvěšeno: 11.06.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.4/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.4-2021.pdf

Vyvěšeno: 03.06.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.3/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3-2021.pdf

Vyvěšeno: 13.04.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2-2021.pdf

Vyvěšeno: 07.04.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2021.pdf

Vyvěšeno: 18.01.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2020.pdf

Vyvěšeno: 05.01.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočet městyse Ševětín na rok 2021

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet - sociální fond - na rok 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2021.pdf

Vyvěšeno: 21.12.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu městyse Ševětín na roky 2022 a 2023

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023.pdf

Vyvěšeno: 17.12.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2020.pdf

Vyvěšeno: 16.11.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2020.pdf

Vyvěšeno: 06.10.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8.2020.pdf

Vyvěšeno: 05.10.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu městyse Ševětín na roky 2021, 2022, 2023

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023.pdf

Vyvěšeno: 20.08.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2020.pdf

Vyvěšeno: 01.07.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6.2020.pdf

Vyvěšeno: 01.07.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený závěrečný účet za rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený závěrečný účet za rok 2019, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2019.pdf

Vyvěšeno: 12.06.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5.2020.pdf

Vyvěšeno: 12.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.4.2020.pdf

Vyvěšeno: 30.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3.2020.pdf

Vyvěšeno: 13.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2.2020.pdf

Vyvěšeno: 20.02.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 13/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 13/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12-2019.pdf

Vyvěšeno: 10.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočet městyse Ševětín na rok 2020

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2020.pdf

Vyvěšeno: 10.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 04.11.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2019.pdf

Vyvěšeno: 08.10.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2019.pdf

Vyvěšeno: 30.09.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2019.pdf

Vyvěšeno: 28.08.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8-2019.pdf

Vyvěšeno: 06.08.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2019.pdf

Vyvěšeno: 15.07.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený závěrečný účet za rok 2018

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený závěrečný účet za rok 2018, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - 1.část.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 - 2.část.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2018.pdf

Vyvěšeno: 09.07.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2019.pdf

Vyvěšeno: 25.06.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2019.pdf

Vyvěšeno: 05.06.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.4-2019.pdf

Vyvěšeno: 11.04.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3-2019.pdf

Vyvěšeno: 25.03.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2-2019.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2019.pdf

Vyvěšeno: 25.01.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12-2018.pdf

Vyvěšeno: 07.12.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválená Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2018.pdf

Vyvěšeno: 30.10.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č_8.pdf

Vyvěšeno: 03.10.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7.pdf

Vyvěšeno: 05.09.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2018.pdf

Vyvěšeno: 17.07.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2017

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Příloha ÚSC k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - 1.část.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 - 2.část.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený Závěrečný účet za rok 2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2017.pdf

Vyvěšeno: 10.07.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2018.pdf

Vyvěšeno: 08.06.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 4_2018.pdf

Vyvěšeno: 19.04.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3_2018.pdf

Vyvěšeno: 29.03.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2_2018.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1_2018.pdf

Vyvěšeno: 19.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12.pdf

Vyvěšeno: 04.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020.pdf

Vyvěšeno: 04.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2018

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2018.pdf

Vyvěšeno: 04.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11.pdf

Vyvěšeno: 06.12.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10.pdf

Vyvěšeno: 02.11.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9.pdf

Vyvěšeno: 04.10.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8.pdf

Vyvěšeno: 13.09.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7.pdf

Vyvěšeno: 04.08.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6.pdf

Vyvěšeno: 17.07.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5.pdf

Vyvěšeno: 19.06.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření 4_2017.pdf

Vyvěšeno: 05.06.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Závěrečný účet Městyse Ševětín za r. 2016

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje fondů ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 1.část.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 2.část.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2016.pdf

Vyvěšeno: 11.05.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3_2017.pdf

Vyvěšeno: 31.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2_2017.pdf

Vyvěšeno: 13.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Poskytnutí informace dle § 106/1999 Sb.

Veřejné pohřebiště

Vyvěšeno: 09.07.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Volná hrobová místa

Na veřejném pohřebišti Ševětín jsou k dispozici volná hrobová místa k pronájmu, viz příloha

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Volná hrobová místa.pdf

Vyvěšeno: 24.09.2019Bude sejmuto:

Odstranění a likvidace hrobového zařízení + sazba

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Odstranění a likvidace hrobového zařízení - cena.pdf

Vyvěšeno: 24.09.2019Bude sejmuto:

Nařízení č.1/2019

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č. 1-2019.pdf

Koronavirus

Ukrajina

Vyvěšeno: 21.06.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2022/2023

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace o Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022-2023, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023 (OMJ).pdf

Vyvěšeno: 29.03.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Zápis dětí do MŠ a  ZŠ Ševětín 2022-2023 pro Ukrajince

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje informace o Zápisu dětí do MŠ a ZŠ Ševětín pro rok 2022-2023 pro Ukrajince a Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín pro rok 2022/2023 pro Ukrajince, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word zap_MS22cs.docx
ikona souboru ve formátu MS Word zap_MS22uk.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZŠ zap_zs21cs.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZŠ zap_zs21uk.docx

Vyvěšeno: 11.03.2022Bude sejmuto:

SPOLEČNÁ SBÍRKA MĚSTYSE ŠEVĚTÍNA, OBCE VITÍNA A OBČANŮ Z OKOLNÍCH OBCÍ

Vám všem veliké díky, včetně místním ukrajinským běžencům, kteří natříděné krabice a pytle popsali svým rodným jazykem.

Naše sbírka proběhla pod záštitou města Český Krumlov a na sbírce se spolu s námi podílela ještě Jihočeská filharmonie a sbor Církve Bratrské v Českých Budějovicích.

Trasa této sbírky, která vyrazila na cestu v pátek 11. března 2022:

předání na polsko-ukrajinské hranici Przemysl, dále sbírka pokračuje do Lvova, kde bude vyřízena povinná administrativa a poté sbírka putuje do Kyjeva.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Společná sbírka pro Ukrajinu.pdf

Vyvěšeno: 04.03.2022Bude sejmuto:

KRAJSKÉ ASISTENČNÍ CENTRUM POMOCI UKRAJINĚ

Районний центр допомоги Україні

Krajský úřad Jihočeského kraje zřídil na letišti v Plané nad Lužnicí Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.

Регіональна адміністрація Південно-Богемського регіону створила Регіональний центр допомоги Україні в аеропорту Плана-над-Лужнічі.

Základní informace a schéma centra v ukrajinštině naleznete v příloze.

Основну інформацію та схему центру українською мовою можна знайти в додатку.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF KACPU - leták + schéma v ukrajinštině.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2022Bude sejmuto:

MĚSTYS ŠEVĚTÍN VYHLAŠUJE MATERIÁLNÍ SBÍRKU PRO UKRAJINU

CO donést?

Hlavně ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A LÉKAŘSKÉ POTŘEBY: obvazy, škrtidla, léky proti bolesti, lékárničky, stříkačky. Dále deky, spacáky, karimatky, dezinfekce, svítilny, čelovky, hyienické potřeby, dětské fusaky, kojenecké lahve, kojenecké výživy, pleny, vlhčené ubrousky...

KDY donést?

Od úterý 1. března do úterý 8. března (o víkendu ne) vždy od 7 hodin do 18 hodin.

KAM donést?

Do zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, nám. Š. Lomnického 2, přízemí budovy.

KOORDINÁTOR zajišťující přepravu do místa určení - Drahoslav Klapuš mobil 725 795 060

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sbírka pro Ukrajinu.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2022Bude sejmuto:

INFORMACE (UKRAJINSKY) PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ OBČANY UKRAJINY

Інформація для новоприбулих громадян України

Veškeré informace naleznete v příloze.

Всю інформацію можна знайти в додатку.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace ukrajinsky pro nově příchozí občany Ukrajiny.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2022Bude sejmuto:

INFORMACE (ČESKY) PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ OBČANY UKRAJINY

Veškeré informace naleznete v příloze.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace česky pro nově příchozí občany Ukrajiny.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2022Bude sejmuto:

INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY (UKRAJINSKY), KTEŘÍ JIŽ MAJÍ POBYTOVÉ OPRÁVNĚNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Інформація для громадян України, які вже мають посвідку на проживання в Чехії

Veškeré informace naleznete v příloze.

Всю інформацію можна знайти в додатку.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace ukrajinsky pro občany Ukrajiny, kteří mají pobyt. oprávnění na území ČR.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2022Bude sejmuto:

INFORMACE PRO OBČANY UKRAJINY (ČESKY), KTEŘÍ MAJÍ POBYTOVÉ OPRÁVNĚNÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Veškeré informace naleznete v příloze.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace česky pro občany Ukrajiny, kteří mají pobyt. oprávnění na území ČR.pdf

Formuláře ke stažení

Vyvěšeno: 26.02.2018Bude sejmuto:

Formulář: Žádost o poskytnutí dotace

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word Žádost o poskytnutí dotace.doc

Vyvěšeno: 02.08.2017Bude sejmuto:

Formulář: Ohlášení uživatele veřejného prostranství k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word Ohlášení uživatele veřejného prostranství.doc

Vyvěšeno: 29.11.2016Bude sejmuto:

Formulář: Odhláška-čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa.doc

Vyvěšeno: 29.11.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Přihláška-přiznání k místnímu poplatku ze psů

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word Přihláška k místnímu poplatku ze psů.doc

Vyvěšeno: 21.03.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Žádost o připojení nemovitosti ke komunikaci

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word Žádost o připojení nemovitosti ke komunikaci.docx

Vyvěšeno: 21.03.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru.pdf