Úřední deska

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.
Výběr kategorie:

Ostatní

Vyvěšeno: 22.07.2024Bude sejmuto: 21.09.2024

Informace pro občany - Městys Ševětín - Volby 2024

Městys Ševětín zveřejňuje "Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.září 2024", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení počtu členů okrsk.komise zastupitelstva krajů a senát parlamentu ČR 2024.pdf

Vyvěšeno: 12.07.2024Bude sejmuto: 29.07.2024

MM ČB ODSH - VV Oznámení - zahájení stavebního řízení

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, zahajuje stavební řízení ke stavbě:,,Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, část B", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV oznámení zahájení stav. řízení.PDF

Vyvěšeno: 10.07.2024Bude sejmuto: 10.01.2025

KÚ JčK OZ OZS - Upozornění  - Zánik zdrav. služeb

Krajský úřad, Odbor zdravotnictví, odd. zdravotní správy, upozorňuje, že zdravotnická dokumentace zaniklého poskytovatele zdravotních služeb bude uložena na Odboru zdravotnictví KÚ JčK, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Upozornění - zánik zdrav. služeb.PDF

Vyvěšeno: 03.07.2024Bude sejmuto: 23.08.2024

Informace pro občany - uzavírka lékárny

V pátek 12.07.2024 bude lékárna uzavřena

Ve dnech pondělí až pátek 22.07. - 26.07.2024 bude lékárna uzavřena

Ve dnech pondělí až pátek 12.08. - 23.08.2024 bude lékárna uzavřena

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 03.07.2024Bude sejmuto: 26.07.2024

Informace pro občany

DOVOLENÁ  22.7.-26.7.2024   MUDr. Augustovičová

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 28.06.2024Bude sejmuto: 01.09.2025

Informace pro občany - Stanovení úplaty předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ od 1.9.2024 do 31.8.2025

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny informace o stanovení úplaty předškolního vzdělávání viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF úplata MŠ 2024-2025 nová podepsaná.pdf

Vyvěšeno: 29.05.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Stanovení úplaty ZŠ a MŠ od 01.09.2024 do 31.08.2025

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny informace o Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině od 01.09.2024.PDF

Vyvěšeno: 27.05.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2024/2025

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od  šk. roku 2024-2025, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024-2025.pdf

Vyvěšeno: 26.04.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 2024/2025

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od  šk. roku 2024-2025, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF rozhodnutí o přijetí do ZŠ 2024-2025.pdf

Vyvěšeno: 24.04.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - letní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny letního svozu v období od 29.04.2024 do 27.09.2024:

středa - každý týden

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ševětín Léto.pdf

Vyvěšeno: 12.04.2024Bude sejmuto: 10.01.2025

MUDr. Věra VEŘTÁTOVÁ - Ukončení lékařské praxe

Dětská lékařka MUDr. Věra Veřtátová oznámila úřadu městyse ukončení činnosti k 30. červnu 2024, viz příloha.

Pacienti, kteří si zvolí jiného poskytovatele, mohou u MUDr. Veřtátové podat žádost o předání své zdravotnické dokumentace do 15. června 2024, zbývající zdravotnická dokumentace bude následně předána na Krajský úřad Jihočeského kraje. V případě potíží s výběrem nového poskytovatele doporučujeme pacientům obrátit se na zdravotní pojišťovnu, jejíž jsou pojištěncem.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto MUDr. Veřtátová - ukončení činnosti.jpg

Vyvěšeno: 05.04.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Pozvánku na valnou hromadu, Návrh závěrečného účtu SMO BV za rok 2023 a Zprávu o přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2023, Tabulku distribuce vody za r.2023 a Návrh rozpočtu 2024 + výhled na roky 2025-26, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF m3_BV_2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF BV_střednědobý_výhled_rozpočtu_2025-26.pdf
ikona souboru ve formátu PDF BV_návrh_závěrečného_účtu,_účetní_závěrka_2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva_auditora_o_přezkoumání_hospodaření__SMO_BV_za_rok_2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF SMO_BV_účetní_závěrka_k_31.12.2023,FIN_2-12_M.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpocet_BV_návrh_2024.pdf

Vyvěšeno: 09.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Finanční správa - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sevetin.pdf

Vyvěšeno: 08.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Místní poplatky v roce 2024 dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023  ze dne 11.12.2023

Městys Ševětín zveřejnil stručný výtah z OZV č. 1/2023 (viz Úřední deska-Obecně závazná vyhláška)  o přehledu poplatků za směsný komunální odpad v roce 2024, a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků, viz příloha.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz Úřední deska-Formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout ekologické sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výpis z OZV.PDF

Vyvěšeno: 11.12.2023Bude sejmuto:

Uveřejnění odpovědi

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna žádost o uveřejnění odpovědi viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Uveřejnění odpovědi.pdf

Vyvěšeno: 28.11.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrh rozpočtů

Městys Ševětín zveřejňuje návrh Rozpočtu na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 ZŠ a MŠ Ševětín, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý plán -2025-2026.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočet 2024 návrh.pdf

Vyvěšeno: 29.08.2023Bude sejmuto: 02.01.2025

Informace pro občany - Katastrální úřad pro Jč. kraj

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, oznamuje, že v katastrálním území Ševětín obce Ševětín bude zahájena REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, která potrvá od 01.11.2023 přibližně do 31.12.2024, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení o vyhlášení revize KN.PDF

Vyvěšeno: 01.07.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník pronájmu movitých věcí Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu movitých věcí městyse Ševětín platný od 01.07.2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pronájmu movitých věcí městyse Ševětín od 1.7.2023.pdf

Vyvěšeno: 30.05.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ke dni 01.09.2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení výše úplaty v ŠD 1.9.2023 - 31.8.2024.pdf

Vyvěšeno: 30.05.2023Bude sejmuto: 31.08.2024

Informace pro občany - STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY V MŠ

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY za předškolní vzdělávání od 01.09.2023 do 31.08.2024, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení výše úplaty MŠ 1.9.2023 - 31.8.2024.pdf

Vyvěšeno: 01.03.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník pronájmu KD Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu Kulturního domu Ševětín platný od 01.05.2022, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník krátkodobého pronájmu KD Ševětín.PDF

Vyvěšeno: 23.01.2023Bude sejmuto:

Informace - ZŠ a MŠ Ševětín, viz přílohy

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení výše úplaty v MŠ v době přerušení provozu o hlavních prázdninách 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF uzavření MŠ o hlavních prázdninách 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ředitelské volno 29.9.2023.pdf

Vyvěšeno: 18.01.2023Bude sejmuto:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ZŠ ŠEVĚTÍN 2023/2024

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje Kritéria pro příjímání dětí do ZŠ pro školní rok 2023/2024, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Kritéria pro ZŠ 2023-2024.PDF

Vyvěšeno: 11.01.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Krajská veterinární správa

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jč. kraj vydává Nařízení SVS, kterým ukončuje a zrušuje Nařízení SVS ze dne 03.01.2023 a ze dne 11.12.2022 o mimořádném veterinárním opatření z důvodu výskytu nebezpečné nákazy, viz příloha.

 Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení SVS - ukončení.pdf

Vyvěšeno: 06.01.2023Bude sejmuto:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ŠEVĚTÍN

Městys Ševětín zveřejňuje Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Ševětín viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 06.12.2022Bude sejmuto:

My v tom Jihočechy nenecháme II

Městys Ševětín zveřejňuje bližší pokyny k dotačnímu titulu Jč. kraje "My v tom Jihočechy nenecháme II", viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF My v tom Jihočechy nenecháme II - důchodci.PDF
ikona souboru ve formátu PDF My v tom Jihočechy nenecháme II - děti.PDF

Vyvěšeno: 08.11.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - EG.D - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Společnost EG.D upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, viz  příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zásady a podmínky odstraňování dřevin a porostů 2022-2023.pdf

Vyvěšeno: 30.09.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny zimního svozu odpadu, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zimní svoz odpadu 2022.pdf

Vyvěšeno: 02.02.2021Bude sejmuto:

Inzerát - stomatolog Ševětín

Městys Ševětín hledá zubního lékaře/lékařku, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Inzerát - stomatolog.pdf

Vyvěšeno: 26.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník prodeje dřeva

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace - Ceník prodeje dřeva z lesů v majetku městyse Ševětín, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pro prodej dřeva z lesů v majetku městyse Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 18.03.2020Bude sejmuto:

 

 

 

 

 

Projekt VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN je spolufinancován Evropskou unií. 

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004240
Příjemce dotace: Městys Ševětín
Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol
Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady:   2 772 425,00 Kč
Dotace:                     2 491 915,50 Kč
Stručný popis projektu

Projekt se zaměřuje na modernizaci odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v objektu ZŠ Ševětín za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium  přírodovědných oborů. Rekonstrukce se dotkne učebny fyziky a chemie a bude řešena kompletní bezbariérovost školy, prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu a vybudováním bezbariérové toalety.

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2020

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 06.09.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Řád veřejného pohřebiště Ševětín a Nařízení č. 1/2019

Městys Ševětín zveřejňuje nový platný Řád veřejného pohřebiště Ševětín a Nařízení městyse Ševětín č. 1/2019 o stanovaní max. ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na hřbitově v Ševětíně, viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Řád veřejného pohřebiště Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č. 1-2019.pdf

Vyvěšeno: 16.11.2018Bude sejmuto: 16.11.2028

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTYSE ŠEVĚTÍN - PŘÍRUČKA PRO OBYVATELE MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

V příloze naleznete plné znění Krizového plánu městyse Ševětín - Příručka pro obyvatele městyse Ševětín.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Krizový plán městyse Ševětín - příručka pro obyvatele městyse Ševětín.pdf

Obecně závazná vyhláška, poplatky

Vyvěšeno: 27.12.2023Bude sejmuto:

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Oznámení o vyhlášení právního předpisu: Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  - č.1/2023 ze dne 11.12.2023, s právní účinností od 01.01.2024, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení o vyhlášení právního předpisu.PDF

Vyvěšeno: 13.12.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

 ze dne 11.12.2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV 11-12-2023.PDF

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 4/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 4 2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 3/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku ze psů, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 3 2021 o místním poplatku ze psů.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2021 ze dne 09.12.2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 1 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf

Vyvěšeno: 25.09.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Obecně závazné vyhlášky městyse Ševětín

č. 4/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ ze dne 21.09.2017,

č. 5/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ ze dne 21.09.2017,

č. 6/2017 platná ode dne 16.10.2017 o místních poplatcích ze dne 21.09.2017, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.5-2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.4-2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.6-2017.pdf

Územní plán

Vyvěšeno: 30.04.2024Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 8 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyhláška_změna č. 8 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0A_ZM8_ÚP_Ševětín_TEXTOVÁ ČÁST.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_ZM8_ÚP_Ševětín_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES VPS A VPO.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 01_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_ZM8_ÚP_Ševětín_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0B_ZM8_ÚP_Ševětín_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ_ÚPLNÉ ZNĚNÍ.pdf

Vyvěšeno: 31.03.2023Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 7 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV - opakované veřejné projednání změny č. 7 ÚP.PDF
ikona souboru ve formátu PDF 0A_UP_Sevetin_zm7_textova_cast_2023_02_28_VPII.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0B_UP_Sevetin_zm7_priloha_k_text_casti_2023_02_28.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_UP_Sevetin_zm7_II.2_SV_2023_02_28_VPII.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm7_II.1_KV_2023_02_28_VPII.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm7_I4_TI_2023_02_28_VPII.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm7_I.2_HV_2023_02_28_VPII.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm7_I3_VPS_2023_02_28_VPII.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm7_I.1_VZC_2023_02_28_VPII.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 07_UP_Sevetin_zm7_II.3_ZPF_2023_02_28_VPII.pdf

Vyvěšeno: 20.01.2023Bude sejmuto:

Úplné znění ÚP Ševětín po vydání změn č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 v k.ú. Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 21-018.4_UP_Sevetin_I.1_VZC_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 21-018.4_UP_Sevetin_I.2_HV_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 21-018.4_UP_Sevetin_I.3_VPS_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 21-018.4_UP_Sevetin_I.4_TI_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 21-018.4_UP_Sevetin_II.1_KV_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 21-018.4_UP_Sevetin_text_cast_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6.pdf

Vyvěšeno: 19.09.2022Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ---08_UP_Sevetin_zm5_priloha_2_VVURÚ_SEA_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---07_UP_Sevetin_zm5_priloha_1_UPLNÉ ZNĚNÍ_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---00_Sevetin_zm5_textova_cast_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---09_UP_Sevetin_zm5_priloha_3_VVURÚ_kap. CDEF_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---06_UP_Sevetin_zm5_II.3_ZPF_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---05_UP_Sevetin_zm5_II.2_SV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---04_UP_Sevetin_zm5_II.1_KV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---03_UP_Sevetin_zm5_I.4_TI_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---02_UP_Sevetin_zm5_I.2_HV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ---01_UP_Sevetin_zm5_I.1_VZC_2022_09_06_OOP.pdf

Vyvěšeno: 19.09.2022Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 6 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF -00_UP_Sevetin_zm6_textova_cast_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -06_UP_Sevetin_zm6_priloha_k_textove_casti_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -05_UP_Sevetin_zm6_II.2_SV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -04_UP_Sevetin_zm6_II.1_KV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -02_UP_Sevetin_zm6_I.2_HV_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -03_UP_Sevetin_zm6_I.4_TI_2022_09_06_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF -01_UP_Sevetin_zm6_I.1_VZC_2022_09_06_OOP.pdf

Vyvěšeno: 19.09.2022Bude sejmuto:

 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ŠEVĚTÍN

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF --00_UP_Sevetin_text_cast_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --05_UP_Sevetin_II.1_KV_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --02_UP_Sevetin_I.2_HV_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --04_UP_Sevetin_I.4_TI_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --01_UP_Sevetin_I.1_VZC_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF --03_UP_Sevetin_I.3_VPS_2022_09_06_UZ_po_zm_5_6-.pdf

Vyvěšeno: 02.09.2022Bude sejmuto:

DOKUMENTACE ZMĚNY č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm5_TEXT_VÝROK A ODŮVODNĚNÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm5_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm5_I.2_HLAVNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm5_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm5_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_UP_Sevetin_zm5_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 07_UP_Sevetin_zm5_II.3_VÝKRES ZÁBORŮ ZPF-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 08_UP_Sevetin_zm5_TEXT_PŘÍLOHA_ÚPLNÉ ZNĚNÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 09_UP_Sevetin_zm5_SEA-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 10_UP_Sevetin_zm5_VVURR-.pdf

Vyvěšeno: 01.09.2022Bude sejmuto:

DOKUMENTACE ZMĚNY č. 6 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm6_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm6_I.2_HLAVNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm6_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm6_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm6_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0A_UP_Sevetin_zm6_TEXTOVÁ ČÁST-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0B_UP_Sevetin_zm6_TEXTOVÁ ČÁST_PŘÍLOHA-.pdf

Vyvěšeno: 25.05.2022Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0A_TEXTOVÁ ČÁST.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0B_TEXTOVÁ ČÁST_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0C_VVURÚ_KAP. A-SEA.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0D_VVURÚ_KAP. C-F.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.2_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.3_VÝKRES ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU.pdf
ikona souboru ve formátu PDF VYHLÁŠKA_změna č. 5 ÚP Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 16.08.2021Bude sejmuto:

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ŠEVĚTÍN PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 4

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 00_UP_Sevetin_po_zm4_textova_cast_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm4_I.1_VZC_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm4_I.2_HV_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm4_I.3_VPS_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm4_I.4_TI_2021_08_09_UZ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm4_II.1_KV_2021_08_09_UZ.pdf

Vyvěšeno: 16.08.2021Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 4 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 00_UP_Sevetin_zm4_textova_cast_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm4_I.1_VZC_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm4_I.2_HV_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm4_I.3_VPS_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm4_I.4_TI_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm4_II.1_KV_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_UP_Sevetin_zm4_II.2_SV_2021_08_09_OOP.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 07_UP_Sevetin_zm4_II.3_ZPF_2021_08_09_OOP.pdf

Vyvěšeno: 18.10.2018Bude sejmuto:

Změna č. 3 ÚP Ševětín a územní plán zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3

Dokumentaci ke změně č. 3 ÚP Ševětín a územní plán zahrnující úplné znění po vydání změny č. 3 naleznete po doplnění textu do kolonky územní působnost Ševětín na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje:

https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.04.2018Bude sejmuto:

Zpráva o uplatňování územního plánu Ševětín

Zastupitelsvo městyse Ševětín na svém zasedání dne 3.4.2018 usnesením č. ZM 2/18-5 schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Ševětín, kterou naleznete v příloze.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva o uplatňování územního plánu Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 30.12.2015Bude sejmuto:

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín - Veřejná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín, které se koná dne 1.2.2016 ve 13:00 hod.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 15-006_2_textova_cast_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_I.1_Vykres_zakladniho_cleneni_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Verejna vyhlaska - verejne projednani navrhu zmeny č.2 UP Sevetin 1.2.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006_2_priloha_k_textove_casti_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_I.2_Hlavni vykres_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_I.3_Vykres_VPS_VPO_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_II.1_Kordinacni_vykres_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_II.2_Vykres_sirsich_vztahu_2015_12_30_final.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 15-006.2_II.3_Vykres_zaboru_zpf_2015_12_30_final.pdf

Vyvěšeno: 23.07.2015Bude sejmuto:

Změna č. 2 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín veřejně vystavuje Změnu č. 2 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zmena c. 2 UP Sevetin - Verejna vyhlaska.pdf
ikona souboru ve formátu text Zmena c. 2 UP Sevetin.zip

Vyvěšeno: 22.07.2013Bude sejmuto:

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice oznamuje zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV - oznameni zahajeni rizeni o vydani zmeny c.1 UP Vitin.pdf

Vyvěšeno: 19.04.2013Bude sejmuto:

Změna č. 1 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín vydal opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV - opatreni obecne povahy - zmena c.1 UP Sevetin.pdf
ikona souboru ve formátu text Zmena c. 1 UPnSU Sevetin.zip

Vyvěšeno: 05.02.2013Bude sejmuto:

Pozvánka na veřejné projednání o úpravě a posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu městyse Ševětín dne 27.03.2013 - Vyhláška

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu text Verejna vyhlaska - zmena c. 1 UP Sevetin.odt

Vyvěšeno: 01.10.2010Bude sejmuto:

Územní plán Ševětín

Na úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Územní plán Ševětín vydaný zastupitelstvem městyse Ševětín formou opatření obecné povahy s přílohami.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OOP - UP Sevetin.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - hlavni vykres.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres technicke infrastruktury.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres VPS, opatreni a asanaci.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - zakladni cleneni.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - koordinacni vykres.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - sirsi vztahy.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - vykres predpokladaneho zaboru pudniho fondu.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Priloha c. 3 k OOP - UP Sevetin.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word Verejna vyhlaska - UP Sevetin.DOC

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: 03.04.2024Bude sejmuto:

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2024

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0124.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0224.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0424.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0324.doc

Vyvěšeno: 21.02.2023Bude sejmuto:

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2023

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zápis č. 2 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zápis č. 1 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zápis č. 3 2023.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0423.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0523.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0623.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0723.docx

Vyvěšeno: 08.03.2022Bude sejmuto:

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2022

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0122.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0222.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0322.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0422.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0522 ustavující.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0622.docx

Vyvěšeno: 17.03.2021Bude sejmuto:

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2021

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0221.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0121.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0321.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0421.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0521.doc
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0621.doc
ikona souboru ve formátu PDF ZM 0721 - příloha č. 7 obsah změny č. 5 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0721.doc

Směrnice a výroční zprávy

Vyvěšeno: 03.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výroční zpráva za rok 2023.PDF

Vyvěšeno: 27.05.2019Bude sejmuto:

ZÁSADY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V MĚSTYSI ŠEVĚTÍN

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zásady pro zadávání veřejných zakázek..pdf

Program rozvoje

Vyvěšeno: 03.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Program rozvoje, aktualizace č.1 pro rok 2024

Městys Ševětín zveřejňuje Program rozvoje městyse Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Program rozvoje městyse Ševětín 2024.PDF

Smlouvy o poskytnutí dotace, Veřejnoprávní smlouvy a Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám

Věci nalezené

Vyvěšeno: 28.06.2024Bude sejmuto: 28.06.2025

Nález - dámská bunda

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 28.6.2024 bunda.jpg

Vyvěšeno: 20.05.2024Bude sejmuto: 20.05.2025

Nález - peněženka

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 20.5.2024 peněženka s finanční hotovostí.jpg

Vyvěšeno: 03.01.2024Bude sejmuto: 03.01.2025

Nález - náušnice

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 3.1.2024 náušnice.jpg

Vyvěšeno: 27.12.2023Bude sejmuto: 27.12.2024

Nález - dětská obuv

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 27.12.2023 dětská obuv.jpg

Vyvěšeno: 10.12.2023Bude sejmuto: 10.12.2024

Nález - dětské rukavice

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 10.12.2023 dětské rukavice.jpg

Vyvěšeno: 05.12.2023Bude sejmuto: 05.12.2024

Nález - dětská zimní rukavice

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 5.12.2023 dětská rukavice.jpg
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 5.12.2023 rukavice dětská.jpg

Vyvěšeno: 02.10.2023Bude sejmuto: 02.10.2024

Nález - dva klíče

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nález 02.10.2023 - klíče.PDF

Hospodaření městyse

Vyvěšeno: 15.07.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2023

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2023, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ševětín za rok 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2023.PDF

Vyvěšeno: 27.06.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2024

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2024 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2024.PDF

Vyvěšeno: 12.06.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2024

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2024 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF rozpočtové opatření č.4-2024.PDF

Vyvěšeno: 15.04.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2024

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2024 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 3-2024.PDF

Vyvěšeno: 18.03.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2024

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2024 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 2-2024.PDF

Vyvěšeno: 12.02.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2024

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2024 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2024.PDF

Vyvěšeno: 15.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2023 a č. 12/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2023 a č. 12/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 12-2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2023.PDF

Vyvěšeno: 09.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválené rozpočty městyse Ševětín za rok 2024

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2024.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet tvorby a čerpání sociálního fondu na rok 2024.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet tvorby a čerpání fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2024.PDF

Vyvěšeno: 05.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2023.PDF

Vyvěšeno: 02.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na r.2025 a 2026.PDF

Vyvěšeno: 06.12.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2023.PDF

Vyvěšeno: 27.09.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8-2023.PDF

Vyvěšeno: 22.08.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2023.PDF

Vyvěšeno: 18.07.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6 2023.pdf

Vyvěšeno: 22.05.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2023 a č. 5/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2023 a č. 5/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.4-2023.PDF

Vyvěšeno: 24.04.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3-2023.PDF

Vyvěšeno: 24.02.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2-2023.PDF

Vyvěšeno: 06.02.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2023.PDF

Vyvěšeno: 11.01.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2022.PDF

Vyvěšeno: 09.01.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2023

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2023, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet fondu obnovy vodovodu a kanalizace na r. 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet sociálního fondu městyse na r. 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet roku 2023.PDF

Vyvěšeno: 03.01.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025.pdf

Vyvěšeno: 14.12.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2022.PDF

Vyvěšeno: 11.11.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2022.PDF

Vyvěšeno: 10.10.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8-2022.PDF

Vyvěšeno: 21.09.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2022.PDF

Vyvěšeno: 10.08.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2022.PDF

Vyvěšeno: 12.07.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 5-2022.pdf

Vyvěšeno: 27.06.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 4_2022.pdf

Vyvěšeno: 06.06.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3-2022.pdf

Vyvěšeno: 25.04.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2-2022.pdf

Vyvěšeno: 14.03.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2022

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2022 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2022.pdf

Vyvěšeno: 17.01.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12-2021.pdf

Vyvěšeno: 07.01.2022Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2022

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 22.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 11.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024.pdf

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Pravidla rozpočtového provizoria městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pravidla rozpočtového provizoria městyse Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 07.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2021.pdf

Vyvěšeno: 24.11.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2021.pdf

Vyvěšeno: 23.11.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022, výhledu rozpočtu 2023 a 2024

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh pravidel rozpočtového provizoria městyse Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodovodu a kanalizace městyse Ševětín na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse Ševětín na rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 01.11.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8-2021.pdf

Vyvěšeno: 12.10.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.7/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2021.pdf

Vyvěšeno: 08.09.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2021.pdf

Vyvěšeno: 20.07.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2021.pdf

Vyvěšeno: 11.06.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.4/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.4-2021.pdf

Vyvěšeno: 03.06.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.3/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3-2021.pdf

Vyvěšeno: 13.04.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2-2021.pdf

Vyvěšeno: 07.04.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2021

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2021 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2021.pdf

Vyvěšeno: 18.01.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2020.pdf

Vyvěšeno: 05.01.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočet městyse Ševětín na rok 2021

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet - sociální fond - na rok 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2021.pdf

Vyvěšeno: 21.12.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu městyse Ševětín na roky 2022 a 2023

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023.pdf

Vyvěšeno: 17.12.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2020.pdf

Vyvěšeno: 16.11.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2020.pdf

Vyvěšeno: 06.10.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8.2020.pdf

Vyvěšeno: 05.10.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu městyse Ševětín na roky 2021, 2022, 2023

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023.pdf

Vyvěšeno: 20.08.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2020.pdf

Vyvěšeno: 01.07.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6.2020.pdf

Vyvěšeno: 12.06.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5.2020.pdf

Vyvěšeno: 12.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.4.2020.pdf

Vyvěšeno: 30.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3.2020.pdf

Vyvěšeno: 13.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2.2020.pdf

Vyvěšeno: 20.02.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2020

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2020 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 13/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 13/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 10.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12-2019.pdf

Vyvěšeno: 10.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočet městyse Ševětín na rok 2020

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2020.pdf

Vyvěšeno: 10.01.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 04.11.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2019.pdf

Vyvěšeno: 08.10.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2019.pdf

Vyvěšeno: 30.09.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2019.pdf

Vyvěšeno: 28.08.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8-2019.pdf

Vyvěšeno: 06.08.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2019.pdf

Vyvěšeno: 09.07.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2019.pdf

Vyvěšeno: 25.06.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2019.pdf

Vyvěšeno: 05.06.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.4-2019.pdf

Vyvěšeno: 11.04.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3-2019.pdf

Vyvěšeno: 25.03.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2-2019.pdf

Vyvěšeno: 28.02.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2019

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2019.pdf

Vyvěšeno: 25.01.2019Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12-2018.pdf

Vyvěšeno: 07.12.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválená Rozpočtová opatření č. 9,10,11/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10-2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9-2018.pdf

Vyvěšeno: 30.10.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č_8.pdf

Vyvěšeno: 03.10.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7.pdf

Vyvěšeno: 05.09.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6-2018.pdf

Vyvěšeno: 10.07.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5-2018.pdf

Vyvěšeno: 08.06.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 4_2018.pdf

Vyvěšeno: 19.04.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3_2018.pdf

Vyvěšeno: 29.03.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2_2018.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2018

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2018 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1_2018.pdf

Vyvěšeno: 19.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 12/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 12/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.12.pdf

Vyvěšeno: 04.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020.pdf

Vyvěšeno: 04.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2018

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2018.pdf

Vyvěšeno: 04.01.2018Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11.pdf

Vyvěšeno: 06.12.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 10/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 10/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.10.pdf

Vyvěšeno: 02.11.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 9/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 9/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.9.pdf

Vyvěšeno: 04.10.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 8/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 8/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.8.pdf

Vyvěšeno: 13.09.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7.pdf

Vyvěšeno: 04.08.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6.pdf

Vyvěšeno: 17.07.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.5.pdf

Vyvěšeno: 19.06.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření 4_2017.pdf

Vyvěšeno: 11.05.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.3_2017.pdf

Vyvěšeno: 31.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.2_2017.pdf

Vyvěšeno: 13.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Poskytnutí informace dle § 106/1999 Sb.

Veřejné pohřebiště

Vyvěšeno: 09.07.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - Volná hrobová místa

Na veřejném pohřebišti Ševětín jsou k dispozici volná hrobová místa k pronájmu, viz příloha

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Volná hrobová místa.pdf

Vyvěšeno: 24.09.2019Bude sejmuto:

Odstranění a likvidace hrobového zařízení + sazba

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Odstranění a likvidace hrobového zařízení - cena.pdf

Vyvěšeno: 24.09.2019Bude sejmuto:

Nařízení č.1/2019

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č. 1-2019.pdf

Dotace

Vyvěšeno: 24.07.2023Bude sejmuto:

SBĚRNÝ DVŮR ŠEVĚTÍN

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sběrný dvůr Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2023Bude sejmuto: 28.02.2029

PROJEKT OBNOVA VYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŠEVĚTÍN

byl spolufinancován Evropskou unií.

Výsledkem projektu je pořízení

- dvou multifunkčních sklopných pánví

- náboje pro masomlýnek

- děličky a vykulovačky těsta

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_cs.htm