Úřední deska

Vyvěšeno: 02.09.2022Bude sejmuto:

DOKUMENTACE ZMĚNY č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 01_UP_Sevetin_zm5_TEXT_VÝROK A ODŮVODNĚNÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_UP_Sevetin_zm5_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_UP_Sevetin_zm5_I.2_HLAVNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_UP_Sevetin_zm5_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_UP_Sevetin_zm5_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_UP_Sevetin_zm5_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 07_UP_Sevetin_zm5_II.3_VÝKRES ZÁBORŮ ZPF-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 08_UP_Sevetin_zm5_TEXT_PŘÍLOHA_ÚPLNÉ ZNĚNÍ-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 09_UP_Sevetin_zm5_SEA-.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 10_UP_Sevetin_zm5_VVURR-.pdf