Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.

Posledních 20 záznamů:

Vyvěšeno: 13.06.2024Bude sejmuto: 13.06.2024

Nález - svazek klíčů

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 13.6.2024 svazek klíčů.jpg

Vyvěšeno: 12.06.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2024

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2024 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF rozpočtové opatření č.4-2024.PDF

Vyvěšeno: 11.06.2024Bude sejmuto: 25.06.2024

Veřejné projednání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Oznámení o konání veřejného projednání  dokumentace vlivů záměru na životní prostředí Přesun těžby a technologické linky na nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný včetně dotěžení kamenolomu Ševětín, které se koná v pondělí dne 24.června 2024 od 15:30 hod. v zasedací místnosti v přízemí úřadu městyse Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení 24.06.2024.PDF

Vyvěšeno: 10.06.2024Bude sejmuto: 30.06.2024

Informace

Konečné výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024 v obci Ševětín, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF výsledky voleb 2024.PDF

Vyvěšeno: 07.06.2024Bude sejmuto: 17.06.2024

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

Zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín se bude konat v neděli 16. června 2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2.

Pozvánku s návrhem programu zasedání naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 16.6.2024 Pozvánka na zasedání ZM Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 31.05.2024Bude sejmuto: 17.06.2024

Informace pro občany - Návrh závěrečného účtu městyse Ševětín za rok 2023

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh závěrečného účtu městyse Ševětín za rok 2023, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh Závěrečného účtu Městyse Ševětín za rok 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ševětín za rok 2023.pdf

Vyvěšeno: 29.05.2024Bude sejmuto: 30.05.2024

Nález - peněženka

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 29.5.2024 peněženka s finanční hotovostí.jpg

Vyvěšeno: 29.05.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Stanovení úplaty ZŠ a MŠ od 01.09.2024 do 31.08.2025

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny informace o Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání a Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, viz přílohy.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině od 01.09.2024.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2024-2025.PDF

Vyvěšeno: 27.05.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2024/2025

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace Rozhodnutí o přijetí žáků k předškolnímu vzdělávání od  šk. roku 2024-2025, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024-2025.pdf

Vyvěšeno: 24.05.2024Bude sejmuto: 10.06.2024

OOP -  KÚ JčK OZZL - Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vydává Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (Návrh) - vlk evropský, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP podmínky vlk evropský.PDF

Vyvěšeno: 22.05.2024Bude sejmuto: 08.06.2024

Oznámení - VOLBY DO EP - 7. a 8.6.2024 

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení volby EP 2024.PDF

Vyvěšeno: 20.05.2024Bude sejmuto: 20.05.2025

Nález - peněženka

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 20.5.2024 peněženka s finanční hotovostí.jpg

Vyvěšeno: 17.05.2024Bude sejmuto:

ÚZEMNÍ STUDIE ZASTAVITELNÉ PLOCHY SO.9, MĚSTYS ŠEVĚTÍN

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF A0_ÚS SO9-U Ševětín_TEXTOVÁ ČÁST.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B1_ÚS SO9-U Ševětín_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B2_ÚS SO9-U Ševětín_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B3_ÚS SO9-U Ševětín_VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B4_ÚS SO9-U Ševětín_VÝKRES MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ.pdf

Vyvěšeno: 09.05.2024Bude sejmuto: 01.07.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

EG.D, a.s., oznamuje, že ve dnech 27.05.2024, 28.05.2024 a 01.07.2024 bude přerušena dodávka elektrické energie v částech městyse Ševětín, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 1.7.2024 části obce..PDF
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 1.7.2024 části obce.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 28.5.2024 Ševětín 442-360-133.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 28.5.2024 Třeboňská-ZD.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 28.5.2024 Ševětín 31.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 27.5.2024 Dubenský rybník.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 27.5.2024 Třeboňská-Luční-Nádražní.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 27.5.2024 Horní-Průběžná-U stadionu-Vlkovská.PDF

Vyvěšeno: 06.05.2024Bude sejmuto: 28.05.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

EG.D, a.s., oznamuje, že dne 28.05.2024 bude přerušena dodávka elektrické energie na odběrném místě v ulici Třeboňskáviz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení el. energie 28.05.2024.PDF

Vyvěšeno: 06.05.2024Bude sejmuto: 14.05.2024

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

Zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín se bude konat v úterý 14.května 2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2.

Pozvánku s návrhem programu zasedání naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 14.5.2024 Pozvánka na zasedání ZM Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 06.05.2024Bude sejmuto: 22.05.2024

Informace - KÚ JčK OZZL

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA, podává informaci o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí "Přesun těžby a technologické linky na nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný včetně dotěžení kamenolomu Ševětín", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace Přesun těžby....PDF

Vyvěšeno: 30.04.2024Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 8 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyhláška_změna č. 8 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 06_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0A_ZM8_ÚP_Ševětín_TEXTOVÁ ČÁST.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 05_ZM8_ÚP_Ševětín_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 04_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 03_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES VPS A VPO.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 01_ZM8_ÚP_Ševětín_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 02_ZM8_ÚP_Ševětín_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF 0B_ZM8_ÚP_Ševětín_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ_ÚPLNÉ ZNĚNÍ.pdf

Vyvěšeno: 29.04.2024Bude sejmuto: 08.06.2024

VOLBY DO EP - 7. a 8.6.2024 - Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.dubna 2024 do 7. června 2024

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro voliče k volbám.PDF

Vyvěšeno: 29.04.2024Bude sejmuto: 27.05.2024

Informace pro občany - Návrh závěrečného účtu za r. 2023 - Svazek obcí Budějovicko - Sever

Svazek obcí Budějovicko - Sever se sídlem Borek, Pražská 66, zveřejňuje Návrh závěrečného účtu za r. 2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh závěrečného účtu za rok 2023 svazku obcí Budějovicko - Sever.pdf