Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.

Posledních 20 záznamů:

Vyvěšeno: 20.02.2024Bude sejmuto: 28.02.2024

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

Zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín se bude konat ve středu 28.února 2024 od 19:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2.

Pozvánku s návrhem programu zasedání naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 28.2.2024 Pozvánka na zasedání ZM Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 20.02.2024Bude sejmuto: 07.03.2024

OOP -  KÚ JčK OZZL - Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vydává Opatření obecné povahy č.1/2024/OZZL (Návrh) - vlk obecný, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh OOP vlk obecný.PDF

Vyvěšeno: 20.02.2024Bude sejmuto: 07.03.2024

VV - MM Č. Budějovice ODSH - OOP

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro vykládku kontejneru v ulici Třeboňská dne 01.03.2024, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP ul. Třeboňská.PDF

Vyvěšeno: 19.02.2024Bude sejmuto: 06.03.2024

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Městys Ševětín zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor ve Zdravotním středisku Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zveřejnění záměru - pronájem nebytových prostor.pdf

Vyvěšeno: 14.02.2024Bude sejmuto: 01.03.2024

Veřejná vyhláška - Stanovení opatrovníka

Úřad městyse Ševětín ustanovuje opatrovníka panu Františku Makešovi, TP: Ševětín, Zahradní 242, ve věci ÚM Š-0166/2024, viz příloha. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV ustanovení opatrovníka Makeš Fr..PDF

Vyvěšeno: 12.02.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 1/2024

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 1/2024 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.1-2024.PDF

Vyvěšeno: 12.02.2024Bude sejmuto: 28.02.2024

VV - MM Č. Budějovice ODSH - OOP

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro vykládku kontejneru v ulici Třeboňská dne 16.02.2024, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP vykládka kontejneru ul. Třeboňská.PDF

Vyvěšeno: 09.02.2024Bude sejmuto: 06.03.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - NÁVRH ÚZEMNÍ STUDIE "PLOCHA SO.9/U MĚSTYS ŠEVĚTÍN"

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Veřejná vyhláška - návrh územní studie "Plocha SO.9/U Městys Ševětín", který bude veřejně projednán v úterý 27.2.2024 od 18:00 hodin v zasedací místnosti úřadu Městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VYHLÁŠKA_návrh územní studie pro plochu SO.9-U.pdf
ikona souboru ve formátu PDF A1_US SO9Z Ševětín_Textová část územní studie.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B1_US SO9Z Ševětín_Výkres širších vztahů.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B2_US SO9Z Ševětín_Hlavní výkres.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B3_US SO9Z Ševětín_Výkres dopravní a technické infrastruktutry.pdf
ikona souboru ve formátu PDF B4_US SO9Z Ševětín_Výkres majetkoprávních vztahů.pdf

Vyvěšeno: 06.02.2024Bude sejmuto: 15.03.2024

KÚ JčK OREG OÚP - Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování, vydává Veřejnou vyhlášku - 13.aktualizace zásad územního rozvoje JčK, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV návrh 13.aktualizace zásad územního rozvoje JčK.PDF

Vyvěšeno: 29.01.2024Bude sejmuto: 29.02.2024

Usnesení - OS Č. Budějovice - Vyhláška

Okresní soud České Budějovice vydává Usnesení o určení data smrti - Vyhlášku, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Usnesení VV - určení data smrti.PDF

Vyvěšeno: 24.01.2024Bude sejmuto: 26.02.2024

Veřejná vyhláška - MM ČB SÚ - Výrobní a skladový areál Ševětín II

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, zveřejňuje Informování o podané žádosti Skladový a výrobní areál Ševětín II, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV-Informování o podané žádosti Skladový a výrobní areál Ševětín II.PDF

Vyvěšeno: 23.01.2024Bude sejmuto: 23.02.2024

Veřejná vyhláška - Oznámení - MM ČB SÚ - Výrobní a skladový areál Ševětín II

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, zveřejňuje Oznámení - zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Skladový a výrobní areál Ševětín II, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV Oznámení Skladový a výrobní areál Ševětín II.PDF

Vyvěšeno: 23.01.2024Bude sejmuto: 07.03.2024

ZŠ a MŠ Ševětín - Volby do školské rady, viz příloha

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyhlášení voleb do školské rady.pdf

Vyvěšeno: 23.01.2024Bude sejmuto: 08.02.2024

Informace pro občany - Nařízení č. 1/2024 - Statutární město Č. Budějovice

Statutární město Č. Budějovice vydává Nařízení č. 1/2024 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č.1-2024.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č.1-2024.PDF

Vyvěšeno: 15.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 11/2023 a č. 12/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 11/2023 a č. 12/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č. 12-2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.11-2023.PDF

Vyvěšeno: 15.01.2024Bude sejmuto: 31.01.2024

OOP -  KÚ JčK OZZL - Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, vydává Opatření obecné povahy č.2/2023/OZZL na odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP kormorán velký.PDF

Vyvěšeno: 09.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Finanční správa - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2024 pro obec Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sevetin.pdf

Vyvěšeno: 09.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválené rozpočty městyse Ševětín za rok 2024

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2024.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet tvorby a čerpání sociálního fondu na rok 2024.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet tvorby a čerpání fondu na obnovu vodovodu a kanalizace na rok 2024.PDF

Vyvěšeno: 08.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Místní poplatky v roce 2024 dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023  ze dne 11.12.2023

Městys Ševětín zveřejnil stručný výtah z OZV č. 1/2023 (viz Úřední deska-Obecně závazná vyhláška)  o přehledu poplatků za směsný komunální odpad v roce 2024, a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků, viz příloha.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz Úřední deska-Formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout ekologické sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výpis z OZV.PDF

Vyvěšeno: 08.01.2024Bude sejmuto: 24.01.2024

KÚ JčK OREG OÚP - Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, odd. územního plánování, vydává Veřejnou vyhlášku - oznámení o vydání 4.aktualizace zásad územního rozvoje JčK, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV - 4.aktualizace.PDF