Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.

Posledních 20 záznamů:

Vyvěšeno: 21.03.2023Bude sejmuto: 06.04.2023

Předmět žádosti: Trestněprávní odpovědnost členů volených orgánů obce

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ÚM Š_0282_2023.PDF

Vyvěšeno: 01.03.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník pronájmu movitých věcí Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu movitých věcí městyse Ševětín platný od 01.03.2023, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník krátkodobého pronájmu věcí.PDF

Vyvěšeno: 01.03.2023Bude sejmuto: 05.04.2023

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

EG.D, a.s., oznamuje, že v úterý dne 4.4.2023 bude v čase od 08:00 do 16:00 hodin přerušena dodávka elektrické energie v části městyse Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení dodávky el. energie 4.4.2023.PDF

Vyvěšeno: 01.03.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Ceník pronájmu KD Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu Kulturního domu Ševětín platný od 01.05.2022, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník krátkodobého pronájmu KD Ševětín.PDF

Vyvěšeno: 27.02.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výzva_2023_02..pdf
ikona souboru ve formátu PDF Informace_pro_veřejnost.pdf
ikona souboru ve formátu MS Excell Seznam_Ševětín_k_1.2.2023.xlsx
ikona souboru ve formátu PDF BROŽURA_Nedostatečně_identifikovaní_vlastníci.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2023Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 27.02.2023Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 21.02.2023Bude sejmuto: 09.04.2023

Informace - České dráhy, a.s.

České dráhy informují, že v březnu a dubnu 2023 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 220 v úseku Tábor - České Budějovice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou, viz přílohy.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/)

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VJŘ 93031.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Vývěska noční.pdf

Vyvěšeno: 21.02.2023Bude sejmuto:

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2023

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zápis č. 1 2023.pdf

Vyvěšeno: 26.01.2023Bude sejmuto: 28.01.2023

Městys Ševětín informuje o tom, že při volbách lze požádat o volbu do přenosné volební schránky, a to z důvodu vysokého věku, nemoci nebo omezené pohyblivosti voliče.

O přenosnou volební schránku žádejte telefonicky na tel. čísle 387 997 244 nebo mailem: obec@sevetin.cz.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 23.01.2023Bude sejmuto:

Informace - ZŠ a MŠ Ševětín, viz přílohy

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení výše úplaty v MŠ v době přerušení provozu o hlavních prázdninách 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF uzavření MŠ o hlavních prázdninách 2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ředitelské volno 29.9.2023.pdf

Vyvěšeno: 20.01.2023Bude sejmuto: 30.01.2023

Informace pro občany - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín 

Městys Ševětín srdečně zve občany na zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín v pondělí dne 30.ledna 2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, program viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pozvánka 30.01.2023.pdf

Vyvěšeno: 20.01.2023Bude sejmuto: 06.02.2023

Informace pro občany - Záměr městyse Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje záměr na pronájem nebytových prostor v nemovitosti Ševětín čp. 40 za účelem provozování maloobchodního prodeje smíšeného zboží s převahou potravin, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Záměr městyse - nebyt. prostor čp.40.pdf

Vyvěšeno: 18.01.2023Bude sejmuto:

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ZŠ ŠEVĚTÍN 2023/2024

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje Kritéria pro příjímání dětí do ZŠ pro školní rok 2023/2024, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Kritéria pro ZŠ 2023-2024.PDF

Vyvěšeno: 16.01.2023Bude sejmuto: 31.01.2023

Informace pro občany - Záměr městyse Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje záměr na pronájem části pozemků p.č. 73/1 a 73/2 v k.ú. Ševětín za účelem konání pouti v roce 2024, 2025, 2026 a 2027, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Záměr městyse.PDF

Vyvěšeno: 16.01.2023Bude sejmuto: 29.01.2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

Městys Ševětín zveřejňuje oznámení o konání II. kola volby prezidenta republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Volby prezidenta 2023 - oznámení II. kolo.pdf

Vyvěšeno: 11.01.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Krajská veterinární správa

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jč. kraj vydává Nařízení SVS, kterým ukončuje a zrušuje Nařízení SVS ze dne 03.01.2023 a ze dne 11.12.2022 o mimořádném veterinárním opatření z důvodu výskytu nebezpečné nákazy, viz příloha.

 Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení SVS - ukončení.pdf

Vyvěšeno: 10.01.2023Bude sejmuto: 31.12.2023

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výroční zpráva za rok 2022.PDF

Vyvěšeno: 10.01.2023Bude sejmuto: 31.05.2023

Informace pro občany - Finanční správa - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace k dani z nemovitých věcí 2023.pdf

Vyvěšeno: 09.01.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2023

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený rozpočet městyse Ševětín na rok 2023, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet na r. 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet na rok 2023.PDF
ikona souboru ve formátu PDF Schválený rozpočet roku 2023.PDF