Úřední deska

Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.

Posledních 20 záznamů:

Vyvěšeno: 26.09.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny zimního svozu odpadu, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Scan_26092023132602.PDF

Vyvěšeno: 26.09.2023Bude sejmuto: 07.10.2023

Informace pro občany - uzavírka ordinace MUDr. Musilové

Ve dnech 29.09. a 06.10. 2023 bude ordinace MUDr. Musilové z provozních důvodů uzavřena.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 25.09.2023Bude sejmuto: 25.09.2024

Nález - Dětská mikina s kapucí

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nález 25.09.2023.PDF

Vyvěšeno: 15.09.2023Bude sejmuto: 21.10.2023

Informace pro občany - Exekutorský úřad Přerov - soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Dražební vyhláška proti povinnému: Michal Havel, bytem Ševětín, nám. Š. Lomnického 2, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Dražební vyhláška - Usnesení.PDF

Vyvěšeno: 15.09.2023Bude sejmuto: 15.09.2023

Nález - Přívěšek s čipem

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu foto Věc nalezená 15.9.2023 čip.jpg

Vyvěšeno: 11.09.2023Bude sejmuto: 27.09.2023

Veřejná vyhláška - Stanovení opatrovníka

Úřad městyse Ševětín ustanovuje opatrovníka panu Radkovi Grosmutovi, TP: Ševětín, Krátká 250, ve věci ÚM Š-0898/2023, viz příloha. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV ustanovení opatrovníka R. Grosmutovi.PDF

Vyvěšeno: 08.09.2023Bude sejmuto: 19.09.2023

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

Zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín se bude konat v pondělí 18.září 2023 od 19:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2.

Pozvánku s návrhem programu zasedání naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pozvánka 18.09.2023.PDF

Vyvěšeno: 05.09.2023Bude sejmuto: 26.09.2023

Informace pro občany - Krajský soud České Budějovice 

Poučení o procesních právech a povinnostech pro osoby zúčastněné na řízení a Návrh na zrušení změny č. 5 ÚP Ševětín, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF 61 A 35-2023 Krajský soud ČB.PDF

Vyvěšeno: 05.09.2023Bude sejmuto: 16.09.2023

Informace pro občany - uzavírka ordinace MUDr. Augustovičové

Ve dnech 11.9. až 15.9.2023 bude ordinace MUDr. Augustovičové uzavřena.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 04.09.2023Bude sejmuto: 09.09.2023

Informace pro občany - uzavírka ordinace MUDr. Musilové

Ve dnech 6.9., 7.9. a 8.9.2023 bude ordinace MUDr. Musilové uzavřena.

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 29.08.2023Bude sejmuto: 14.09.2023

OOP - MM Č.Budějovice ODSH - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v rámci sportovní akce cyklistického závodu Okolo jižních Čech, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP závod Okolo jižních Čech.PDF

Vyvěšeno: 29.08.2023Bude sejmuto: 02.01.2025

Informace pro občany - Katastrální úřad pro Jč. kraj

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, oznamuje, že v katastrálním území Ševětín obce Ševětín bude zahájena REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, která potrvá od 01.11.2023 přibližně do 31.12.2024, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení o vyhlášení revize KN.PDF

Vyvěšeno: 22.08.2023Bude sejmuto: 01.01.2024

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF BROŽURA_Nedostatečně_identifikovaní_vlastníci.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro veřejnost VIII-2023.PDF

Vyvěšeno: 22.08.2023Bude sejmuto: 07.09.2023

VV - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - ZTV Švamberk v k.ú. Ševětín

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, vydává Veřejnou vyhlášku - Sdělení - Seznámení s podklady rozhodnutí - ZTV Švamberk v k.ú. Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sdělení VV ZTV Švamberk.PDF

Vyvěšeno: 22.08.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.7-2023.PDF

Vyvěšeno: 09.08.2023Bude sejmuto: 25.08.2023

OOP - MM Č.Budějovice ODSH - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro realizaci stav. záměru most č. ev. 603-094 u Vitína, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP Stanovení přechodné úpravy provozu.pdf

Vyvěšeno: 24.07.2023Bude sejmuto:

SBĚRNÝ DVŮR ŠEVĚTÍN

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sběrný dvůr Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 18.07.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2022

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2022, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ševětín za rok 2022.pdf

Vyvěšeno: 18.07.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2023

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2023 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtové opatření č.6 2023.pdf

Vyvěšeno: 14.07.2023Bude sejmuto: 12.08.2023

Informace pro občany - uzavírka lékárny

Ve dnech pondělí až pátek 24.07. - 28.07.2023 bude lékárna uzavřena

Ve dnech pondělí až pátek 07.08. - 11.08.2023 bude lékárna uzavřena

Soubory ke stažení: