Místní poplatky

Výpočet poplatků se řídí:
Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín č. 2/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín č. 3/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku ze psů.

Výpočet místních poplatků za svoz odpadu a psy


Poplatek za psa


Podle zadaných údajů bude sestaven předpis platby. 
Zadané údaje slouží pouze pro sestavení předpisu platby a nejsou ukládány.