Úřední deska

Vyvěšeno: 10.12.2021Bude sejmuto:

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 4/2021 ze dne 09.12.2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č. 4 2021 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf