Úřední deska

Vyvěšeno: 25.05.2022Bude sejmuto:

ZMĚNA č. 5 ÚP Ševětín

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0A_TEXTOVÁ ČÁST.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0B_TEXTOVÁ ČÁST_PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0C_VVURÚ_KAP. A-SEA.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.0D_VVURÚ_KAP. C-F.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.2_HLAVNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_I.4_VÝKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.1_KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.2_VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf
ikona souboru ve formátu PDF UP_Sevetin_zm5_II.3_VÝKRES ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU.pdf
ikona souboru ve formátu PDF VYHLÁŠKA_změna č. 5 ÚP Ševětín.pdf