Úřední deska

Vyvěšeno: 08.01.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Místní poplatky v roce 2024 dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023  ze dne 11.12.2023

Městys Ševětín zveřejnil stručný výtah z OZV č. 1/2023 (viz Úřední deska-Obecně závazná vyhláška)  o přehledu poplatků za směsný komunální odpad v roce 2024, a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků, viz příloha.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz Úřední deska-Formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout ekologické sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výpis z OZV.PDF