Úřední deska

Vyvěšeno: 18.03.2020Bude sejmuto:

 

 

 

 

 

Projekt VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN je spolufinancován Evropskou unií. 

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004240
Příjemce dotace: Městys Ševětín
Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol
Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Celkové náklady:   2 772 425,00 Kč
Dotace:                     2 491 915,50 Kč
Stručný popis projektu

Projekt se zaměřuje na modernizaci odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v objektu ZŠ Ševětín za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium  přírodovědných oborů. Rekonstrukce se dotkne učebny fyziky a chemie a bude řešena kompletní bezbariérovost školy, prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu a vybudováním bezbariérové toalety.

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2020

Soubory ke stažení: