Ševětín - stránky městyse

Start » Úvod

Úvod

Kamera Ševětín

Městys Ševětín se rozkládá při dříve významné komunikaci spojující Linec s Prahou. Sídlo je součástí až sem zasahujících Pšeničných Blat. Nejstarší ševětínskou památkou je raně gotický farní kostel sv. Mikuláše, stojící v severovýchodní části náměstí. Název obce, který zněl původně Šebětín, se odvozuje od osobního jména Šebata či Šebestián.

O starém osídlení Ševětínska svědčí na šedesát slovanských mohyl, nacházejících se přibližně dva kilometry západně od obce. Datují se do střední doby hradištní, to je do 9. století. Otázka prvního písemného dokladu o existenci vesnice je dodnes sporná. V roce 1228 potvrdil český král Přemysl Otakar I. latinskou listinou Anežce abatyši kláštera u sv. Jiří na Pražském Hradě kromě jiných vesnic i držbu Ševitínska na Prácheňsku. Tento údaj byl dlouho vztahován k zdejší obci. Je však pravděpodobnější, že se jednalo o dnes již zaniklou obec Ševětínsko u Horažďovic.  více z historie obce Ševětín

pohled na náměstí Ševětín ze střechy obecního úřadu

 

Ševětínský zpravodaj ke stažení - červenec 2019

 

Zasílání zpráv místního rozhlasu emailem - od 25. května 2018 platí v celé EU Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je nutné podepsat souhlas a tento následně odevzdat na podatelně úřadu městyse Ševětín.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde)