Tiskové zprávy

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Výběr kategorie:

Aktuality

Informace pro občany - Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená mezi Městysem Ševětín a statutárním městem České Budějovice k zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, ve smyslu ustanovení § 40 odst.5b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Veřejnoprávní smlouva.pdf

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever - Návrh rozpočtu na rok 2017

Na úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn "Návrh rozpočtu na rok 2017" na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 20.12.2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu na r. 2017-Svazek obcí Budějovicko-sever.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výzva a informace pro veřejnost.pdf
ikona souboru ve formátu PDF seznam nemovitostí.pdf

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda, a porovnání položek kalkulace cen vody, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Informace pro občany - Závěrečný účet Městyse Ševětín za r. 2016

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - Příjmy a výdaje fondů ÚSC k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 1.část.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 2.část.pdf

Informace pro občany - Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj - 2.výzva

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" byla vyhlášena 2.výzva pro zájemce o výměnu kotle.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Kotlíková dotace 2.výzva.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Obecně závazné vyhlášky městyse Ševětín

č. 4/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ ze dne 21.09.2017,

č. 5/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ ze dne 21.09.2017,

č. 6/2017 platná ode dne 16.10.2017 o místních poplatcích ze dne 21.09.2017, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.6-2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.5-2017.pdf
ikona souboru ve formátu PDF OZV č.4-2017.pdf

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 07.12.2017, rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 a návrh rozpočtu na rok 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Svazek obcí - pozvánka - rozpočet.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Zápis a Usnesení z valné hromady SMO BV konané dne 05.04.2018, schválený Závěrečný účet za rok 2017 a Zprávu dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zápis, Usnesení, Závěrečný účet, Zpráva dozorčí rady SMO BV.pdf

Informace pro občany - Ceník pronájmu movitých věcí Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu movitých věcí městyse Ševětín platný od 01.07.2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pronájmu movitých věcí městyse Ševětín.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 4/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 20.09.2018.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0418.doc

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 5/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 01.11.2018.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0518 ustavující.doc

Informace pro občany - Návrhy rozpočtů 

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022 SMO Bukovská voda, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu na r. 2019.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2022.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh závěrečného účtu SMO BV za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2018, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Závěrečný účet za r.2018.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva o přezkoumání hospodaření SMO BV za r.2018.pdf

Informace pro občany - ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Městys Ševětín zveřejňuje Informace ke spolkům a bývalým občanským sdruženímviz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením.pdf

Informace pro občany - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj podává občanům informace o možnosti zasílání údajů do e-mailové schránky a možnosti placení daně prostřednictvím SIPO, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Placení daní - SIPO.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Placení daní - MAIL.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Porovnání kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2018 Sdružení měst a obcí Bukovská voda, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Porovnání položek kalkulace.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 2/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 2/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 16.5.2019.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0219.doc

Informace pro občany - Mimořádný prodej dřeva

Městys Ševětín nabízí mimořádný prodej palivového dřeva, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Mimořádný prodej dřeva.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 3/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 20.6.2019.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0319.doc

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 8.8.2019.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0419.doc

Informace pro občany - Řád veřejného pohřebiště Ševětín a Nařízení č. 1/2019

Městys Ševětín zveřejňuje nový platný Řád veřejného pohřebiště Ševětín a Nařízení městyse Ševětín č. 1/2019 o stanovení max. ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa na hřbitově v Ševětíně, viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Řád veřejného pohřebiště Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č. 1-2019.pdf

Informace pro občany - Odstranění a likvidace hrobového zařízení

Městys Ševětín zveřejňuje Sdělení k odstranění a likvidaci hrobového zařízení na veřejném pohřebišti Ševětín a stanovení ceny za službu poskytovanou v souvislosti s odstraněním a likvidací hrobového zařízení hrobového místa na hřbitově v Ševětíně, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Odstranění a likvidace hrobového zařízení - cena.pdf

Informace pro občany - Prohlášení k záměru Skladový a výrobní areál Ševětín

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Prohlášení k záměru Skladový a výrobní areál Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Prohlášení k záměru Sklad. a výr. areál Ševětín.pdf

Informace pro občany - Prohlášení k FB stránce "Ševětín po sousedsku"

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Prohlášení k Facebookové stránce "Ševětín po sousedsku", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Prohlášení k FB stránce - Ševětín po sousedsku.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 30.9.2019.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0519.doc

Informace pro občany - Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022

Informace byly zveřejněny v písemné a elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Ševětín na rok 2022.pdf

Informace pro občany - Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2020

Informace byly zveřejněny v písemné a elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu fondu na obnovu vodovodu a kanalizace městyse Ševětín na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu městyse Ševětín na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu sociálního fondu městyse Ševětín na rok 2020.pdf

Informace pro občany - Návrhy rozpočtů 

Městys Ševětín zveřejňuje Návrh rozpočtu na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 ZŠ a MŠ Ševětín, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Ševětín na rok 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Ševětín na rok 2021 a 2022.pdf

Informace pro občany - Investiční záměr

Městys Ševětín zveřejňuje Investiční záměr výstavby čerpací stanice a fast-food restaurace D3 Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Investiční záměr.pdf

Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, Oddělení majetkových daní II,

zveřejňuje informaci o nových osvobozeních na dani z nemovitých věcí od roku 2020.  

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF SZIF_pracoviště_JČ_kraj.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Nová osvobození 2020.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 1/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 1/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 30.01.2020.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0120.doc

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 2/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 2/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 18.02.2020.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0220.doc

 

 

 

 

 

 

Projekt

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004240

Příjemce dotace: Městys Ševětín

Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a

celoživotní učení

 

Celkové náklady:   2 772 425,00 Kč

Dotace:                     2 491 915,50 Kč

 

 

Stručný popis projektu

Projekt se zaměřuje na modernizaci odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v

objektu ZŠ Ševětín za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium

přírodovědných oborů. Rekonstrukce se dotkne učebny fyziky a chemie a bude řešena

kompletní bezbariérovost školy, prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu a

vybudováním bezbariérové toalety.

 

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2020

Soubory ke stažení:

Informace pro občany - VYJÁDŘENÍ MĚSTYSE K PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ ŠVAMBERK

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace - Vyjádření městyse Ševětín k nesouhlasným stanoviskům týkajících se průmyslové zóny Švamberk, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyjádření městyse.pdf

Informace pro občany

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny informace o možnosti pronájmu vinárny KD, zákazu vstupu do tělocvičny a KD a konání poutě, viz přílohy.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - možnost pronájmu vinárny KD pro soukromé účely.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - zákaz vstupu do místní tělocvičny a kulturního domu (stolní tenis).pdf
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - konání tradiční poutě v Ševětíně.pdf

Informace pro občany - Ceník prodeje dřeva

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace - Ceník prodeje dřeva z lesů v majetku městyse Ševětín, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pro prodej dřeva z lesů v majetku městyse Ševětín.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet SMO BV za rok 2019, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Závěrečný účet za r. 2019.pdf

Informace pro občany - Volná hrobová místa

Na veřejném pohřebišti Ševětín jsou k dispozici volná hrobová místa k pronájmu, viz příloha

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Volná hrobová místa.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 5/2020 a č. 6/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické Úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Zápisy č. 5/2020 a č. 6/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín včetně příloh.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ZM 5 2020 - příloha č. 5 obsah změny č. 5 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0620.doc
ikona souboru ve formátu PDF ZM 5 2020 - příloha č. 2 obsah změny č. 4 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ZM 5 2020 - příloha č. 9 obsah změny č. 6 ÚP Ševětín.pdf
ikona souboru ve formátu MS Word ZM 0520.doc

Informace pro občany - Provádění průzkumných prací

V souvislosti se stavbou Modernizace trati Nemanice I - Ševětín budou prováděny průzkumné práce a hydrogeologická měření, podrobnosti viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Průzkum a hydrogeologické měření.pdf

Volby do zastupitelstev krajů 2020

Městys Ševětín zveřejňuje oznámení a informace ke konání voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020, viz přílohy. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Informace o vydání voličského průkazu.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Jmenování zapisovatelky OVK.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Stanovení minimálního počtu členů OVK.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Přehled termínů a lhůt pro krajské volby 2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu ČR a do zastupitelstev krajů.pdf

Informace pro občany - Otevírací doba pošty Ševětín

Na základě oznámení České pošty, s.p., se od 01.09.2020 mění hodiny pro veřejnost na poště Ševětín, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF HPV pošta Ševětín.pdf

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD s.r.o. Tábor oznamuje termíny zimního svozu takto:

středa - každý sudý týden, první svoz v zimním režimu bude proveden ve středu 14.10.2020

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zimní svoz..pdf

Informace pro občany - Sběrný dvůr

Na sběrném dvoře bude obnoven sběr elektrospotřebičů značky Samsung, podrobnosti viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Odběr spotřebičů Samsung.pdf

České dráhy, a.s., informují, že v listopadu 2020 proběhnou výluky
železniční přepravy na trati číslo 220 Tábor - Č.Budějovice. Z tohoto důvodu
budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/

Vzhledem k epidemiologické situaci dochází k částečnému rušení spojů, viz přílohy, které se však v průběhu měsíce mohou na základě rozhodnutí vlády, ministerstva dopravy a kraje měnit. Aktuální informace budou vždy několik dní před konáním výluky na internetových stránkách Českých drah, a.s.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VJŘ 220 R (1).pdf
ikona souboru ve formátu PDF VJŘ 220 R Ves - Tá.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Vývěska Os Tá - Ves.pdf
ikona souboru ve formátu PDF VJŘ 220 Os (1).pdf

INFORMACE PRO OBČANY - ZRUŠENÍ A OMEZENÍ VLAKOVÝCH SPOJŮ

Městys Ševětín zveřejňuje informaci o zrušení a omezení vlakových spojů platné od 13.12.2020, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zrušení a omezení vlakových spojů od 13.12.2020.pdf

Informace pro občany - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu městyse Ševětín na roky 2022 a 2023

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 a 2023.pdf

Informace pro občany - Program rozvoje městyse Ševětín pro rok 2021

Na úřední desce byl zveřejněn Program rozvoje městyse Ševětín pro rok 2021, viz příloha.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Program rozvoje městyse Ševětín pro r.2021.pdf

Inzerát - stomatolog Ševětín

Městys Ševětín hledá zubního lékaře/lékařku, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Inzerát - stomatolog.pdf

 Informace pro občany - Sčítání lidu 2021, viz příloha

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sčítání lidu.pdf

Informace pro občany - ZŠ a MŠ Ševětín - Volební řád školské rady, viz příloha

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - Volební řád školské rady.pdf

 Městys Ševětín - Výsledky anonymní ankety na těžební činnost v katastru Ševětína

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyhodnocení ankety.pdf

INFORMACE PRO OČANY - VÝZVA POLICIE ČR

Policie ČR žádá svědky dopravní nehody ze dne 17.04.2021 mezi 11:0 a 14:30h. u Dubenského rybníka, kdy došlo k poničení a škodě na kapličce elektrického vedení, viz příloha.

Případní svědci ať se obrátí na linku 158 nebo na tel.: 974226588 nebo 974226576

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Výzva Policie ČR...pdf

Informace pro občany - Program rozvoje městyse Ševětín pro rok 2021 - aktualizace

Na úřední desce byl zveřejněn Program rozvoje městyse Ševětín pro rok 2021 - aktualizace, viz příloha.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Program rozvoje městyse Ševětín pro r.2021 - aktualizace.pdf

Informace pro občany - STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY V MŠ

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY V MŠ v době přerušení provozu a STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY za předškolní vzdělávání, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF stanovení výše úplaty v MŠ v době přerušení provozu 19.7. - 20.8.2021.pdf
ikona souboru ve formátu PDF stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1.9.2021.pdf

Informace pro občany - POMOC MORAVĚ

Sbor dobrovolných hasičů Ševětín pořádá sbírku na pomoc tornádem postiženým obcím na jižní Moravě, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pomoc Moravě.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Zápis z valné hromady SMO BV konané dne 24.06.2021, Stanovy, schválený Závěrečný účet za rok 2020 a Zprávu dozorčí rady Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva, Závěrečný účet za r.2020.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Stanovy..pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zápis.pdf

Upozornění pro občany - třídění odpadu

Upozorňujeme občany na nutnost správného třídění odpadu.

Především na to, že dětské plenky NEPATŘÍ! do tříděného kontejneru na papír!!!, ale pouze do nádob na směsný komunální odpad, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace třídění odpadu.pdf

Informace pro občany - EG.D

Od 1. září mění společnost EG.D na části svého distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky o plánovaných odstávkách elektrické energie.

Touto změnou sjednotí ohlašování plánovaných odstávek elektřiny na celém distribučním území EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a části kraje Vysočina, bližší informace viz přílohy.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word JČ -Plakátování - informační článek pro obyvatelstvo.docx
ikona souboru ve formátu PDF EGD_leták_plánované odstávky.pdf

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - FINÁLNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY č. 4 ÚP ŠEVĚTÍN A ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠEVĚTÍN

Na základě ustanovení § 55b a § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů doručujeme veřejnou vyhláškou finální dokumentaci změny č. 4 ÚP Ševětín a úplné znění územního plánu Ševětín.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Veřejná vyhláška - doručení finální dokumentace změny č. 4 ÚP Ševětín a úplné znění územního plánu Ševětín.pdf

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠEVĚTÍN - VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE 27.9.2021

Na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platných zněních, vyhlašuje ředitelka školy Mgr. Jana Schnelzerová volno na den 27. září 2021 a to z důvodu, že uvedený den je pondělí a následující den je státní svátek: 28. září - Den české státnosti viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - vyhlášení volného dne 27.9.2021.pdf

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTYSE

Městys Ševětín ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), zveřejňuje svůj záměr prodeje pozemků p.č. 470/72 a s.p.č. 729 vše v k.ú. Ševětín, dle situačního plánku, který je přílohou č. 1 tohoto zveřejnění záměru.

Záměr v plném znění naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zveřejnění záměru - prodej pozemků p.č. 470 72 a s.p.č. 729.pdf

INFORMACE PRO OBČANY - PRAVIDLA PROVOZU MÍSTNÍ KNIHOVNY ŠEVĚTÍN OD 22. LISTOPADU 2021

Na základě rozhodnutí Rady městyse Ševětín bude od 22. listopadu 2021 do odvolání místní knihovna v Ševětíně pro veřejnost otevřena s následujícími pravidly:

a) každý zákazník musí při vstupu do kulturního domu použít na dýchací cesty (nos a ústa) respirátor,

b) knihovnu lze využívat pouze na knihovnickou činnosti (výdej a příjem knih),

c) paní knihovnice reguluje počet osob v místnosti tak, že v knihovně nesmí být více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti, toto omezení se neztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

d) zákazníci se nesmí zdržovat v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

e) u vstupu do knihovny musí každý zákazník použít dezinfekci rukou, případně i v prostoru knihovny.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - provoz knihovny Ševětín od 22.11.2021.pdf

INFORMACE PRO OBČANY - PTAČÍ CHŘIPKA

Státní veterinární správa vydává nařízení a mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy, viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ptačí chřipka 2021.pdf

Informace pro občany - EG.D - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Společnost EG.D upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, viz  příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF EG.D informace.pdf

Informace pro občany - Návrh-Rozpočet ZŠ a MŠ a Návrh-Střednědobý plán

Městys Ševětín zveřejňuje návrh Rozpočtu ZŠ a MŠ Ševětín na rok 2022 a návrh Střednědobého plánu na roky 2023 a 2024 ZŠ a MŠ Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - návrh rozpočtu na 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF ZŠ a MŠ Ševětín - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 a 2024.pdf

MĚSTYS ŠEVĚTÍN VYHLAŠUJE MATERIÁLNÍ SBÍRKU PRO UKRAJINU

CO donést?

Hlavně ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL A LÉKAŘSKÉ POTŘEBY: obvazy, škrtidla, léky proti bolesti, lékárničky, stříkačky. Dále deky, spacáky, karimatky, dezinfekce, svítilny, čelovky, hyienické potřeby, dětské fusaky, kojenecké lahve, kojenecké výživy, pleny, vlhčené ubrousky...

KDY donést?

Od úterý 1. března do úterý 8. března (o víkendu ne) vždy od 7 hodin do 18 hodin.

KAM donést?

Do zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, nám. Š. Lomnického 2, přízemí budovy.

KOORDINÁTOR zajišťující přepravu do místa určení - Drahoslav Klapuš mobil 725 795 060

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sbírka pro Ukrajinu.pdf

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU OD 4. BŘEZNA 2022 OD 00:00 HODIN NA DOBU 30 DNŮ

Vláda České republiky vyhlašuje pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky NOUZOVÝ STAV ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů.

Usnesení Vlády ČR v plném znění naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v litistinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Vyhlášení nouzového stavu od 4.3.2022.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Seznam nemovitostí 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Výzva a informace pro veřejnost 2022.pdf

Vážení občané,

během dnešní noci tj. 10.3.2022 přicestují do Ševětína čtyři osoby – ukrajinští uprchlíci, kteří nemají zajištěné ubytování. Prosíme tedy, pokud by byl někdo ochotný tyto osoby v Ševětíně ubytovat, kontaktujte starostku městyse mobil 607 503 870. Jedná se o rodinu – muže důchodového věku, jeho manželku a dvě dospívající děti.

Soubory ke stažení:

SPOLEČNÁ SBÍRKA MĚSTYSE ŠEVĚTÍNA, OBCE VITÍNA A OBČANŮ Z OKOLNÍCH OBCÍ

Vám všem veliké díky, včetně místním ukrajinským běžencům, kteří natříděné krabice a pytle popsali svým rodným jazykem.

Naše sbírka proběhla pod záštitou města Český Krumlov a na sbírce se spolu s námi podílela ještě Jihočeská filharmonie a sbor Církve Bratrské v Českých Budějovicích.

Trasa této sbírky, která vyrazila na cestu v pátek 11. března 2022:

předání na polsko-ukrajinské hranici Przemysl, dále sbírka pokračuje do Lvova, kde bude vyřízena povinná administrativa a poté sbírka putuje do Kyjeva.

 

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Společná sbírka pro Ukrajinu.pdf

Informace pro občany - Nařízení č. 1/2022 - Statutární město Č. Budějovice

Statutární město Č. Budějovice vydává Nařízení č. 1/2022 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení č. 1-2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP Ministerstvo zemědělství.pdf

Sdělení - Hasičský záchranný sbor JčK

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje žádá občany o dodržování základních povinností, pravidel, rad, a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení tak, aby nedocházelo k požárům, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Sdělení-Hasičský záchranný sbor JčK.pdf

Informace pro občany - Zápis dětí do MŠ a  ZŠ Ševětín 2022-2023 pro Ukrajince

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje informace o Zápisu dětí do MŠ a ZŠ Ševětín pro rok 2022-2023 pro Ukrajince a Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín pro rok 2022/2023 pro Ukrajince, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word zap_MS22cs.docx
ikona souboru ve formátu MS Word zap_MS22uk.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZŠ zap_zs21cs.docx
ikona souboru ve formátu MS Word ZŠ zap_zs21uk.docx

Sdělení - Rozhodnutí hejtmana č.2/2022

Rozhodnutí hejtmana č.2/2022 - vyhlášení konce období sucha, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozhodnutí hejtmana č.2_2022 o vyhlášení konce období nebezpečí požárů.pdf

Informace pro občany - Ceník pronájmu KD Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu Kulturního domu Ševětín platný od 01.05.2022, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ceník pronájmu KD Ševětín od 1.5.2022.pdf

Český telekomunikační úřad - informace pro občany

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informační dopis města obce.pdf

Informace pro občany - Rozhodnutí o přijetí do MŠ 2022/2023

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace o Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2022-2023, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022-2023 (OMJ).pdf

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou.pdf

POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ VOLEBNÍM STRANÁM, JEJICHŽ KANDIDÁTNÍ LISTINA BYLA ZAREGISTROVÁNA PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ KONANÉ VE DNECH 23. ZÁŘÍ A 24. ZÁŘÍ 2022

Starostka Městyse Ševětín podle § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto informuje:

v městysu Ševětín je ustanoven jeden volební okrsek se sídlem v budově Úřadu městyse Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Volby - poskytnutí informace o volebním okrsku.pdf

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny zimního svozu odpadu, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zimní svoz odpadu 2022.pdf

INFORMACE PRO OBČANY - UKONČENÍ ČINNOSTI CENTRA LÉČEBNÉ REHABILITACE

Centrum léčebné rehabilitace Marie Kotrbové, s.r.o., oznamuje ukončení své činnosti ke dni 30.11.2022, viz příloha.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Ukončení činnosti léčebné rehabilitace v Ševětíně.pdf

Informace pro občany - EG.D - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Společnost EG.D upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, viz  příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Zásady a podmínky odstraňování dřevin a porostů 2022-2023.pdf

Vážení občané,

spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru a už nikdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?

  • Upozornění na krizové události – výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci apod.

  • Novinky a důležitá upozornění z úřadu – poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované hlášení z amplionů apod.

  • Pozvánky na kulturní a sportovní akce.

  • Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách.

  • Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými funkcemi.

V registračním procesu si můžete sami nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí (např. havárie vody, přívalové deště apod.) Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: ZDE

Navštivte online profil naší samosprávy

V profilu naší samosprávy na MUNIPOLIS naleznete nejen nejaktuálnější novinky, ale také spoustu dalších užitečných odkazů – umístění kontejnerů na tříděný odpad, informace o počasí, tipy na výlety atd.

Navštivte náš online profil: https://sevetin.munipolis.cz

Soubory ke stažení:

LÉKÁRNA ŠEVĚTÍN - PROVOZNÍ DOBA OD 26.12.2022 DO 30.12.2022

Městys Ševětín zveřejňuje provozní dobu lékárny v Ševětíně v době mezi svátky viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word Lékárna Ševětín - provozní doba od 26.12. do 30.12.2022.docx

NÁLEZ ZVÍŘETE - ČERNÝ KOCOUREK

Městys Ševětín zveřejňuje nález zvířete - asi šestiměsíční kocourek, neoznačený, nekastrovaný, mazlivý viz příloha.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF vyhlaseni-nalezu-203_XII_2022-kocour.pdf

ODEČTY VODY

Městys Ševětin informuje občany, že ve dnech 26.12. až 30.12.2022 budou probíhat odečty vody.

Soubory ke stažení:

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY

Městys Ševětín zveřejňuje oznámení o konání volby prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo), případně II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023.

Podrobné informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Volba prezidenta republiky - oznámení.pdf

Plánované akce

PROGRAM KINA LEDEN 2023

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Kino program leden 2023.pdf