Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Aktuální informace Ševětín

Koronavirus

Vyvěšeno: 25.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - MOŽNOST SPORTOVÁNÍ NA VENKOVNÍM SPORTOVIŠTI SK ŠEVĚTÍN

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna možnost sportování na venkovním sportovišti SK Ševětín za stanovených podmínek, které naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

 

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - možnost sportování v areálu SK Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 25.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 18.5.2020 PŘÍLOHA č. 9

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné ode dne 25.5.2020 týkající se zákazu všem osobám pohybu a pobyty bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a to:

- ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

- v prostředcích veřejné dopravy,

- na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy dománocti,

včetně výjimek.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - usnesení vlády ze dne 18.5.2020 příloha č. 9.pdf

Vyvěšeno: 25.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 18.5.2020 PŘÍLOHA č. 3

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné ode dne 25.5.2020 týkající se školství.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - usnesení vlády ze dne 18.5.2020 příloha č. 3.pdf

Vyvěšeno: 25.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 18.5.2020 PŘÍLOHA č. 1

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví účinné ode dne 25.5.2020 týkající se uměleckých představení, sportovních, kulturních, náboženských, spolkových, tanečních, tradičních a podobných akcí a jiných shromáždění, výstav, slavností, poutí, přehlídek, ochutnávek, trhů a veletrhů, vzdělávacích akcí, oslav a to jak veřejných, tak soukromých, se zákazem účasti přesahující ve stejný čas 300 osob.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - usnesení vlády ze dne 18.5.2020 příloha č. 1.pdf

Vyvěšeno: 05.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - KONÁNÍ TRADIČNÍ POUTĚ V MĚSTYSU ŠEVĚTÍN ZA ZPŘÍSNĚNÝCH PODMÍNEK

Na základě usnesení Rady městyse Ševětín se bude konat tradiční pouť v Ševětíně v neděli 7. června 2020 a to za zpřísněných hygienických a ostatních podmínek z důvodu možného ohrožení zdraví v souvislosti s COVID 19.

Za dodržování zpřísněných podmínek např. přítomnost omezeného počtu návštěvníků, odstup mezi osobami mimo členy domácnosti, používání dezinfekce apod. je zodpovědný provozovatel pouti.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - konání tradiční poutě v Ševětíně.pdf

Vyvěšeno: 05.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - MOŽNOST PRONÁJMU VINÁRNY V KULTURNÍM DOMĚ ŠEVĚTÍN OD 11. KVĚTNA 2020 DLE ZPŘÍSNĚNÝCH PODMÍNEK

Na základě usnesení Rady městyse Ševětín je od 11. května 2020 obnovena možnost pronajmout si vinárnu v kulturním domě Ševětín pro soukromé účely dle platného ceníku (zůstává nezměněn).

Zpřísněné hygienické a ostatní podmínky z důvodu možného ohrožení zdraví v souvislosti s COVID 19 např. používání dezinfekce, omezený počet účastníků, zachovávání odstupu mimo členů domácnosti apod. budou specifikovány ve smlouvě o pronájmu vinárny.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

 

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - možnost pronájmu vinárny KD pro soukromé účely.pdf

Vyvěšeno: 05.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZÁKAZ VSTUPU DO TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠEVĚTÍN A DO SÁLU KULTURNÍHO DOMU ŠEVĚTÍN (STOLNÍ TENIS) - AKTUALIZACE č. 2

Na základě usnesení Rady městyse Ševětín zůstává i nadále platný do odvolání zákaz přítomnosti veřejnosti v tělocvičně základní školy Ševětín a v kulturním domě Ševětín za účelem hraní stolního tenisu.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - zákaz vstupu do místní tělocvičny a kulturního domu (stolní tenis).pdf

Vyvěšeno: 05.05.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠEVĚTÍN VČETNĚ STANOVENÝCH PODMÍNEK

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace o obnovení provozu Mateřské školy Ševětín a jejích podmínkách. Mateřská škola Ševětín obnoví provoz od pondělí 18. května 2020.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace o obnovení provozu mateřské školy Ševětín a jejích podmínkách.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č. 1 k informacím o obnovení provozu Mateřské školy Ševětín a jejích podmínkách.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č. 2 k informacím o obnovení provozu Mateřské školy Ševětín a jejích podmínkách.pdf

Vyvěšeno: 27.04.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZNOVUOTEVŘENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY PRO VEŘEJNOST S DODRŽOVÁNÍM ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ A SE ZMĚNOU VÝPŮJČNÍ DOBY

Na základě usnesení Rady městyse Ševětín se místní knihovna otevře pro veřejnost s dodržováním zvýšených hygienických požadavků od pondělí 11. května 2020 za těchto podmínek:

- návštěvník musí mít zakrytý nos a ústa

- návštěvník musí u vstupu do knihovny provést dezinfekci rukou

- návštětník musí udržovat dvoumetrové odstupy

NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST:

PONDĚLÍ OD 12.:0 HODIN DO 18:00 HODIN (zůstává nezměněno)

ČTVRTEK OD 12:00 HODIN DO 18:00 HODIN (místo pátku)

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - znovuotevření místní knihovny.pdf

Vyvěšeno: 16.04.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - STANDARDNÍ ROZSAH ÚŘEDNÍCH HODIN ÚŘADU MĚSTYSE ŠEVĚTÍN S DODRŽOVÁNÍM ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH POŽADAVKŮ

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude od pondělí 20. dubna 2020 obnovena činnost úřadu městyse Ševětín ve standardním rozsahu úředních hodin za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Mimořádné nařízení ministerstva zdravotnictví - standardní rozsah úředních hodin.pdf

Vyvěšeno: 30.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - UZAVŘENÍ ČEKÁRNY V TRAFICE

Na základě vyhlášení krizového stavu, v rámci prevence proti šíření koronaviru, bude od pondělí 30. března 2020 do odvolání uzavřena čekárna v prostoru trafiky na náměstí Šimona Lomnického 1.

TRAFIKA ZŮSTÁVÁ I NADÁLE OTEVŘENA!

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě. 

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - uzavření čekárny v trafice.pdf

Vyvěšeno: 20.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - LIKVIDACE ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ, VČETNĚ DOMÁCNOSTÍ S POTVRZENÝM ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Na základě stanoviska Státního zdravotního ústavu pro nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 žádáme občany, kteří jsou v domácí karanténě, případně jim bude potvrzeno onemocnění COVID-19, aby svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládali do plastových pytlů na odpady a pevně zavázané pytle odkládali výhradně do směsného komunálního odpadu. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové pytle zdvojit. Plastový pytel by měl být vložen do druhého pytle a pevně zavázán. Poté dán do běžného kontejneru na odpad. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozové společnosti.

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE VŠECHNY VYDANÉ NAŘÍZENÍ A CHRÁNÍTE TAK ZDRAVÍ NÁS VŠECH!

Informace byla zveřejněna v elektronické i listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - likvidace odpadu z domácností v karanténě včetně domácností s potvrzeným onemocněním COVID-19.pdf