Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Aktuální informace Ševětín

Koronavirus

Vyvěšeno: 07.04.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - MOŽNOST SPORTOVÁNÍ NA VENKOVNÍM SPORTOVIŠTI SK ŠEVĚTÍN

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2020 je od úterý 7. dubna 2020 do konce nouzového stavu možno sportovat v areálu SK Ševětín bez nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) za splnění těchto podmínek:

- sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob jsou odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal) nebo vzdáleností nejméně 2 metry

- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,

- při tenisu, stolním tenisu, badmintonu, volejbalu a nohejbalu vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,

- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Mimořádné nařízení ministerstva zdravotnictví - možnost sportování v areálu SK Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 07.04.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZÁKAZ VSTUPU DO TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠEVĚTÍN A DO SÁLU KULTURNÍHO DOMU ŠEVĚTÍN (STOLNÍ TENIS) - AKTUALIZACE

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 je od pondělí 16. března 2020 do odvolání vyhlášen zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních sportovištích.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Usnesení vlády - vnitřní sportoviště - aktualizace informace.pdf

Vyvěšeno: 07.04.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZNOVUZPROVOZNĚNÍ SBĚRNÉHO DVORA ŠEVĚTÍN VLKOVSKÁ ULICE

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se otevření Sběrného dvora Ševětín Vlkovská ulice.

Podrobné informace k dodržování povinností při využívání sběrného dvora naleznete v příloze.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Otevření Sběrného dvora Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 07.04.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZNOVUZPROVOZNĚNÍ SBĚRNÉHO DVORA LOMEČEK SMĚREM NA MAZELOV

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se otevření Sběrného dvora Lomeček směrem na Mazelov.

Podrobné informace k dodržování povinností při využívání sběrného dvora naleznete v příloze.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Otevření Sběrného dvora lomeček.pdf

Vyvěšeno: 31.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZÁKAZ POHYBU A POBYTU NA VŠECH MÍSTECH MIMO BYDLIŠTĚ, BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST (NOS A ÚSTA) MIMO VÝJIMEK

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. března 2020 platí od 31. března 2020 pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos a ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:

- dětí do dvou let věku

- řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Mimořádné nařízení ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu bez ochranných prostředků - aktualizace+vyjímky.pdf

Vyvěšeno: 30.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - UZAVŘENÍ ČEKÁRNY V TRAFICE

Na základě vyhlášení krizového stavu, v rámci prevence proti šíření koronaviru, bude od pondělí 30. března 2020 do odvolání uzavřena čekárna v prostoru trafiky na náměstí Šimona Lomnického 1.

TRAFIKA ZŮSTÁVÁ I NADÁLE OTEVŘENA!

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě. 

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - uzavření čekárny v trafice.pdf

Vyvěšeno: 26.03.2020Bude sejmuto:

!!!PLATNOST PRODLOUŽENA DO 11. dubna 2020 do 6.00 hodin!!!

Informace pro občany - ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB NA ÚZEMÍ CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY MIMO VYJÍMKY A NAŘÍZENÍ PRO OSOBY POBÝVAJÍCÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 24. března 2020 od 6:00 hodin do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hodin zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky s vyjímkami uvedenými v příloze a zároveň bylo vydáno nařízení pro osoby pobývající na území České republiky.

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Mimořádné nařízení ministerstva zdravotnictví - zákaz volného pohybu a nařízení pro osoby pobývající na území ČR.pdf

Vyvěšeno: 25.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany – REGULAČNÍ OPATŘENÍ V HROMADNÉ DOPRAVĚ - UPŘESNĚNÍ

Na základě nařízení hejtmanky Jihočeského kraje platí od 24. března 2020 od 06:00 hodin do odvolání regulační opatření pro dopravní obslužnost na území Jihočeského kraje:

Veřejná linková doprava:

- cestujícím se zakazuje nástup předními dveřmi ve všech vozidlech

- cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi

- cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle

- pokud neexistuje jiná alternativní možnost zakoupení jízdního dokladu (eshop, „kamenná přepážka“) jede cestující v autobuse bez hrazení jízdného (týká se dopravců GW BUS a.s., České Budějovice, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., ČSAD STTRANS a.s. Strakonice, COMETT PLUS, s.r.o., Tábor, Štefl-tour Dačice s.r.o., Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o., ICOM transport a.s. Jihlava)

Městská hromadná doprava na území měst České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Třeboň a Vimperk:

- cestujícím se zakazuje nástup předními dveřmi ve všech vozidlech zařazených do dopravní obslužnosti Jihočeského kraje

- cestující budou nastupovat a vystupovat druhými (případně dalšími) dveřmi s tím, že toto opatření se nevztahuje na vozidla pouze s jedněmi dveřmi

- cestující nebudou odbaveni řidičem (doplňkový prodej jízdních dokladů u řidiče je zrušen)

- ve městech, kde se jízdní doklad MHD kupuje výhradně ve vozidle u řidiče a není, resp. neexistuje jiná alternativní možnost zakoupení jízdního dokladu (eshop, „kamenná přepážka“), jede cestující v autobuse bez hrazení jízdného

Drážní doprava:

- cestující nebudou odbaveni personálem dopravce ve vozidle

- cestující si zakoupí jízdní doklad v předprodejní kanceláři ve stanici, která umožňuje jeho zakoupení, další možnost pro zakoupení jízdního dokladu je možnost využití e-shopu Českých drah a.s. a GW Train Regio a.s., nebo zakoupení prostřednictvím mobilní aplikace Můj vlak, nebo zakoupení jízdního dokladu na bezobslužných terminálech přímo ve vozech

- ruší se režim zastávek na znamení, na každé obsluhované zastávce v Jihočeském kraji souprava či vozidlo zastaví, s tím, že je-li to technicky možné, dojde k dálkovému otevření dveří pro výstup a nástup cestujících

Informace byla zveřejna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - regulační opatření v hromadné dopravě - upřesnění.pdf

Vyvěšeno: 24.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB PRO OBČANY STARŠÍ 65 LET, OBČANY ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÉ A OBČANY V IZOLACI - AKTUALIZACE

Na základě vyhlášení krizového stavu, v rámci prevence proti šíření koronaviru, byl určen místostarosta Radim Novotný mobil 734 583 062 jako kontaktní osoba - koordinátor pro zajišťování pomoci osamělým osobám starší 65 let, občanům zdravotně handicapovaným a občanům v izolaci, kteří nemají přirozenou síť sociálních kontaktů ze strany rodiny, sousedů či známých. 

Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - zabezpečení základních životních potřeb.pdf

Vyvěšeno: 24.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZÁKAZ PŘÍTOMNOSTI VŠECH NAKUPUJÍCÍCH OSOB V MALOOBCHODNÍCH PRODEJNÁCH POTRAVIN, HYGIENICKÉHO ZBOŽÍ, KOSMETIKY A JINÉHO DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ, S PRODEJNÍ PLOCHOU VÍCE NEŽ 500 m2, V ČASE OD 8 HODIN DO 10 HODIN, S VYJÍMKOU OSOB STARŠÍCH 65 LET VĚKU, VČETNĚ NEZBYTNÉHO DOPROVODU, OSOB, KTERÉ JSOU DRŽITELI PRŮKAZU ZTP/P, STARŠÍ 50 LET, VČETNĚ NEZBYTNÉHO DOPROVODU A ZAMĚSTNANCŮ NEBO OSOB V OBDOBNÉM POMĚRU ZAŘÍZENÍ POSKYTUJÍCÍCH POČOVATELSKOU SLUŽBU

A POVINNOST PODNIKATELŮ V MALOOBCHODNÍCH PRODEJNÁCH POTRAVIN, HYGIENICKÉHO ZBOŽÍ, KOSMETIKY NEBO JINÉHO DROGISTICKÉHO ZBOŽÍ, S PRODEJNÍ PLOCHOU NEPŘESAHUJÍCÍ 500 m2, UPŘEDNOSTNIT OSOBY STARŠÍ 65 LET VĚKU A OSOBY, KTERÉ JSOU DRŽITELI PRŮKAZU ZTP/P, STARŠÍ 50 LET

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. března 2020 je od 25. března 2020 povolen vstup do maloobchodních prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, s prodejní plochou více než 500 m2, v čase od 8 hodin do 10 hodin pouze:

- seniorům nad 65 let věku, včetně nezbytného doprovodu

- osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného doprovodu

- zaměstnancům nebo osobám v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu

Dále je uložena povinnost podnikatelům prodejen potravin, hygienického zboží, kosmetiky nebo jiného drogistického zboží, s prodejní plochou nepřesahující 500 m2, upřednostnit osoby starší 65 let věku a osoby, které jsou držiteli ZTP/P, starší 50 let.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Mimořádné nařízení ministerstva zdravotnictví - zákaz přítomnosti osob ve vyjmenovaných maloobchodech mimo vyjímek, upřednostnění osob.pdf

Vyvěšeno: 23.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - MOŽNOST DARU JEDNORÁZOVÉ ROUŠKY DO ZDRAVOTNICTVÍ A MALOOBCHODU

Městys Ševětín prosí o solidaritu s těmi, kteří se o nás starají v první linii: darujte jednorázové roušky, které obdržíte poštou, pro zdravotníky a zaměstnance maloobchodu. 

Pokud máte nedostatek ručně šitých roušek, stále o ně můžete požádat. Obdrží je každý občan Ševětína.

Více informací naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - dar jednorázové roušky do zdravotnictví a maloobchodu.pdf

Vyvěšeno: 20.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - LIKVIDACE ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ V DOMÁCÍ KARANTÉNĚ, VČETNĚ DOMÁCNOSTÍ S POTVRZENÝM ONEMOCNĚNÍM COVID-19

Na základě stanoviska Státního zdravotního ústavu pro nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 žádáme občany, kteří jsou v domácí karanténě, případně jim bude potvrzeno onemocnění COVID-19, aby svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládali do plastových pytlů na odpady a pevně zavázané pytle odkládali výhradně do směsného komunálního odpadu. Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové pytle zdvojit. Plastový pytel by měl být vložen do druhého pytle a pevně zavázán. Poté dán do běžného kontejneru na odpad. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozové společnosti.

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE VŠECHNY VYDANÉ NAŘÍZENÍ A CHRÁNÍTE TAK ZDRAVÍ NÁS VŠECH!

Informace byla zveřejněna v elektronické i listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - likvidace odpadu z domácností v karanténě včetně domácností s potvrzeným onemocněním COVID-19.pdf

Vyvěšeno: 20.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - OPATŘENÍ K ZÁPISU ZŠ ŠEVĚTÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno opatření k zápisu do Základní školy Ševětín pro rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce proběhne na Základní škole Ševětín v souladu s právními předpisy, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Uskuteční se v termínu dle školského zákona 1. dubna 2020 a 2. dubna 2020.

Podrobnější informace vydané ředitelkou školy p. Mgr. Janou Schnelzerovou naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Opatření k zápisu ZŠ Ševětín pro školní rok 2020 2021.pdf

Vyvěšeno: 19.03.2020Bude sejmuto:

!!!AKTUALIZACE!!!

Informace pro občany - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY ŠEVĚTÍN

Dle oznámení České pošty bude od 19. března 2020 do odvolání upravena otevírací doba pošty Ševětín takto:

PONDĚLÍ:   od 08.00 do 16.00 hodin

ÚTERÝ:      od 08.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

STŘEDA:    od 08.00 do 16.00 hodin

ČTVRTEK:  od 08.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

PÁTEK:      od 08.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin

KAŽDÝ DEN BUDE DO 09:00 HODIN PROBÍHAT OBSLUHA POUZE PRO KLIENTY

STARŠÍ 65 LET!

viz příloha

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Aktualizace č. 2 - informace pro občany - pošta, změna pracovní doby a pracovní doba pro seniory.pdf

Vyvěšeno: 19.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - MOŽNOST OBDRŽENÍ RUČNĚ ŠITÉ ROUŠKY ZDARMA

Městys Ševětín zajistil omezené množství ručně šitých roušek, o které lze požádat prostřednictvím SMS zprávy s uvedením JMÉNA PŘÍJMENÍ ULICE ČÍSLA POPISNÉHO A POČTU KUSŮ NA DOMÁCNOST na 606 816 829. Kontaktní osoba pro distribuci roušek je p. Layerová Lenka viz uvedené telefonní číslo, která zodpoví i vaše případné dotazy. Prosíme o trpělivost s doručováním roušek, šijí se postupně.

Pokud by se některá z místních "švadlenek" chtěla do této akce zapojit, nechť kontaktuje p. Lenku Layerovou, případně rovnou přinese ušité roušky na úřad městyse. Budou ihned předávány potřebným.

Za jakékoliv předané množství ručně šitých roušek budeme vděčni a předem děkujeme.

Podrobné informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna v elektronické a listinné podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace pro občany - možnost obdržení ručně šité roušky.pdf

Vyvěšeno: 17.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZABEZPEČENÍ ZÁKLADNÍCH ŽIVOTNÍCH POTŘEB PRO OBČANY STARŠÍ 65 LET A OBČANY ZDRAVOTNĚ HANDICAPOVANÉ

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se zabezpečení základních životních potřeb pro občany starší 65 let a občany zdravotně handicapované prostřednictvím úřadu městyse Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Pokyn hejtmanky Jihočeského kraje - zabezpečení zákl. živ. potř.pdf

Vyvěšeno: 16.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZÁKAZ VSTUPU - SK, KD a TĚLOCVIČNA

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se zákazu vstupu do areálu SK, do tělocvičny ZŠ a do sálu KD, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení vlády - zákaz vstupu do vnitřních a venkovních sportov.pdf

Vyvěšeno: 16.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - POZASTAVENÍ VEŘEJNÉ ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se pozastavení činnosti kulturní komise, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení vlády - pozastavení činnosti kulturní komise.pdf

Vyvěšeno: 16.03.2020Bude sejmuto:

!!!PLATNOST PRODLOUŽENA DO 11. dubna 2020 do 6.00 hodin!!!

Informace pro občany - OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN MĚSTYSE PRO VEŘEJNOST

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se omezení hodin pro veřejnost na úřadu městyse, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení vlády - omezení rozsahu úředních hodin.pdf

Vyvěšeno: 16.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ROZVOZ OBĚDŮ

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se rozvozu obědů ze školní jídelny, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Rozvoz obědů cizím strávníkům.pdf

Vyvěšeno: 16.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - PŘERUŠENÍ PROVOZU MŠ

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se přerušení provozu Mateřské školy, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Přerušení provozu Mateřské školy Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 14.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - ZÁKAZ VÝDEJE OBĚDŮ CIZÍM STRÁVNÍKŮM V PROSTORÁCH MÍSTNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY, VŠECHNY OBĚDY SE BUDOU ROZVÁŽET

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. března 2020 platí od pondělí 16. března 2020 do odvolání zákaz výdeje obědů v prostorách místní školní jídelny cizím strávníkům (převážně seniorům), kteří si pro oběd chodí osobně. Veškerý výdej obědů bude prováděn formou rozvozu na místo určení. Náklady na rozvoz obědů hradí městys Ševětín, cena obědů zůstává nezměněna.

Prázdné jídlonosiče pro oběd na další den je nutno připravit před nemovitost v dopoledních hodinách. Bližší informace podá vedoucí školní jídelny p. Jiří Kučera mobil 608 043 163.

Informace byla zveřejněna v listinné a v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení vlády - zákaz fyzického výdeje obědů cizím strávníkům.pdf

Vyvěšeno: 13.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - PŘERUŠENÍ PROVOZU MÍSTNÍ KNIHOVNY

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace týkající se uzavírky knihovny, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Nařízení vlády - uzavření místní knihovny.pdf

Vyvěšeno: 12.03.2020Bude sejmuto:

Informace pro občany - KORONAVIRUS INFORMACE

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna aktuální informace týkající se situace kolem koronaviru, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu MS Word Koronavirus - informace - aktualizace.docx