Mobilní digitální informační karta

Aktuální informace a další podrobnosti ke koronaviru v ČR můžete sledovat prostřednictvím digitální informační karty vydané Ministerstvem zdravotnictví.

Aktuálně o koronaviru

Aktuálně o koronaviru od Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Zkuste virtuální zdravotní sestru Anežku. 


Informace z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj přináší aktuální informace v souvislosti s celosvětovým výskytem epidemie COVID-19.
Pomozte i Vy

Chcete získat upozornění, že jste přišli do styku s lidmi pozitivně testovanými na koronavirus a tím získat možnost včas zareagovat?Pomozte i Vy

Na webových stránkách Jihočeského kraje je umístěn formulář pro sběr nabídky dobrovolnické pomoci.

Kontakty vyplněné do tohoto formuláře jsou předávány zdravotnickým zařízením, poskytovatelům soc. služeb (odbornosti zdrav. a soc.) a Panelu nestátních neziskových organizací, který koordinuje dobrovolnickou pomoc (mimo zdrav. a soc. odborností).

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Leták z MŽP, který popisuje způsob nakládání s odpady v domácnostech v době koronavirové pandemie.

Infografika
Create awesome websites!