Úřední deska

Vyvěšeno: 06.05.2024Bude sejmuto: 22.05.2024

Informace - KÚ JčK OZZL

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA, podává informaci o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí "Přesun těžby a technologické linky na nevýhradní ložisko stavebního kamene Kolný včetně dotěžení kamenolomu Ševětín", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Informace Přesun těžby....PDF