Úřední deska

Vyvěšeno: 05.04.2024Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Pozvánku na valnou hromadu, Návrh závěrečného účtu SMO BV za rok 2023 a Zprávu o přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2023, Tabulku distribuce vody za r.2023 a Návrh rozpočtu 2024 + výhled na roky 2025-26, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF m3_BV_2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF BV_střednědobý_výhled_rozpočtu_2025-26.pdf
ikona souboru ve formátu PDF BV_návrh_závěrečného_účtu,_účetní_závěrka_2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Zpráva_auditora_o_přezkoumání_hospodaření__SMO_BV_za_rok_2023.pdf
ikona souboru ve formátu PDF SMO_BV_účetní_závěrka_k_31.12.2023,FIN_2-12_M.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Rozpocet_BV_návrh_2024.pdf