Úřední deska

Vyvěšeno: 12.02.2024Bude sejmuto: 28.02.2024

VV - MM Č. Budějovice ODSH - OOP

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro vykládku kontejneru v ulici Třeboňská dne 16.02.2024, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF VV OOP vykládka kontejneru ul. Třeboňská.PDF