Úřední deska

Vyvěšeno: 18.07.2023Bude sejmuto:

Informace pro občany - Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2022

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2022, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
ikona souboru ve formátu PDF Schválený Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.5 - příjmy a výdaje sociálního fondu a fondu rezerv v roce 2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2022.pdf
ikona souboru ve formátu PDF Příloha č.12 - Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Ševětín za rok 2022.pdf