VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN

vlajka EU a logo Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt
VYBUDOVÁNÍ ODBORNÉ UČEBNY FYZIKY A CHEMIE V ZŠ ŠEVĚTÍN
je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004240

Příjemce dotace: Městys Ševětín

Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 2 772 425,00 Kč

Dotace: 2 491 915,50 Kč


Stručný popis projektu
Projekt se zaměřuje na modernizaci odborné učebny a zajištění bezbariérovosti v objektu ZŠ Ševětín za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení zájmu žáků o studium přírodovědných oborů. Rekonstrukce se dotkne učebny fyziky a chemie a bude řešena kompletní bezbariérovost školy, prostřednictvím pořízení mobilního schodolezu a vybudováním bezbariérové toalety.

Doba realizace projektu je do 31. 12. 2020