Start » Zajímavosti a turistika » Turistické informace

Turistické informace

Městys Ševětín s 1 374 obyvateli a výměrou 811 hektarů se nachází 17 km severně od Českých Budějovic nedaleko od silnice E-55 a na železniční trati z Českých Budějovic do Prahy. Leží na mírném návrší, které se směrem na východ svažuje do Třeboňské pánve. Z národopisného hlediska patří Ševětín do oblasti Pšeničných Blat. Městys Ševětín má tyto GPS souřadnice: 49°5'59.536"N, 14°34'21.682"E (vztaženo k náměstí jako přirozenému centru).

Staré osídlení dokládá asi 60 slovanských mohyl 2 km západně od obce. První zmínka o „Ševitínsku“ z r. 1228 je sporná, skutečně doložený je letopočet 1356 v konfirmačních knihách pražské diecéze.

Historie Ševětína je úzce spjata se jménem renesančního básníka Šimona Lomnického z Budče, který se do obce přiženil r. 1585 do statku se zájezdní hospodou.

Nejvýznamnější památkou je raně gotický kostel sv. Mikuláše s třípatrovou barokní věží. V roce 1993 byly při opravě kostela odhaleny gotické malby z poloviny 14. století. Na náměstí Šimona Lomnického stojí od roku 1909 v malém parčíku socha sv. Jana Nepomuckého. V čítárně místní knihovny se nachází malá expozice o životě a díle Šimona Lomnického. Najdeme v ní pamětní desku z r. 1907, která byla původně umístěna na domě, kde Lomnický žil.

Ševětín má charakter spádové obce. Najdeme zde obecní úřad s matrikou, úplnou základní školu, mateřskou školu, zdravotní středisko, lékárnu, obvodní oddělení Policie ČR, farní úřad, kino, kulturní dům. Velkou tradici má Sbor dobrovolných hasičů, působí zde zahrádkáři, včelaři a rybáři. Aktivní je sportovní klub SK Ševětín s celou řadou oddílů, které využívají rozsáhlý sportovní areál i tělocvičnu základní školy.

Od roku 1975 v obci existuje folklorní Blaťácký soubor písní a tanců, který vystupuje v bohatě zdobených blaťáckých krojích. Každý rok pořádá v obci folklórní slavnosti „Setkání na Blatech“ a reprezentuje obec doma i v zahraničí.

V okolí Ševětína jsou rozsáhlé převážně borové lesy bohaté na borůvky a houby. V blízkosti se nachází Poněšická obora s jelení zvěří. Obec je známa také svými rybníky – hlavně Dubenským s velkou chatovou oblastí, a dále kamenolomem, kde se těží žula granodiorit. Ševětín je východiskem řady značených turistických cest. Ty zavedou návštěvníka například před Poněšickou oboru k Vltavě a dále ke Karlovu hrádku, směrem jižním se turista dostane k tzv. Žižkovu dubu v polesí Velechvínském.

Z firem působících v Ševětíně patří k nejvýznamnějším Kámen a písek spol. s r.o. Český Krumlov – těžba a zpracování kamene pro stavební účely, Phoenix a.s., - lékárenský velkoobchod, Ardeapharma a.s. – výroba infuzních roztoků, a Agra Ševětín – zemědělská činnost.