Start » Úřad městyse » Technické služby

Technické služby

Společnost Technické služby Ševětín s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 09. 12. 2008 a od tohoto data oficiálně zahájila svoji činnost. Společnost je vlastněna ze 100% městysem Ševětín a v současné době slouží zejména jako pronajímatel pořízené techniky. Důvody městyse pro rozhodnutí o zřízení společnosti s ručením omezeným byly zejména tyto:

- možnost využití odpisů a leasingu pro financování potřebné mechanizace

- možnost rozvoje společnosti v případě poptávky po službách ze strany jiných subjektů

Společnost od svého vzniku prošla vývojem dle aktuální situace. V počátcích svého vzniku byli ve společnosti zaměstnáni tři pracovníci, kdy reorganizací přešli dva zaměstnanci v roce 2015 pod městys Ševětín. Jeden zaměstnanec zůstává ve společnosti zaměstnán doposud a jeho hlavní pracovní náplní je vedení společnosti jak po organizační tak po administrativní stránce.

Společnost Technické služby Ševětín s.r.o. řídí Rada městyse Ševětín s kompetencí Valné hromady společnosti, jednatelem společnosti je v současné době Ing. Přemysl Částa a členy Dozorčí rady jsou paní pan Ing. Josef Jindra, pan Drahoslav Klapuš a pan Josef Berkovec.

Kontaktní údaje:

Technické služby Ševětín s.r.o.
Nám. Š. Lomnického 2
373 63  Ševětín
IČ: 280 93 381
DIČ: CZ28093381
Tel.: 725 851 821

Městys Ševětín