Start » Úřad městyse » Odpady

Odpady

Ševětín - systém odpadového hospodářství

Městys Ševětín ve spolupráci s firmami zabývajícími se likvidací jednotlivých druhů odpadů zajišťuje svoz a následnou likvidaci těchto odpadů:

- komunální odpad
- separovaný odpad (plasty, papír, sklo, nápojové kartony, kovy)
- vyřazená elektrozařízení a baterie
- vyřazené úsporné kompaktní zářivky a výbojky.

Nejnákladnější je samozřejmě systém svozu a likvidace komunálního odpadu (a to jak běžného KO (popelové nádoby), tak i velkoobjemového KO shromažďovaného na sběrném dvoře), protože je to spojeno s náklady na skládkování a na svoz tohoto odpadu. Systém svozu separovaného odpadu je již spojen pouze s náklady za dopravu a městys získává prostedky za sběr kovů a bonusy za výtěžnost odpadů typu plasty, papír, sklo a nápojové kartony. Svoz elektrozařízení je již provozován zdarma a městys získává bonusy za odebrané kusy. Celý systém je ralativně složitý a nelze stručně popsat, proto je možné detailnější informace získat na tomto odkazu: Informace-odpadove hospodarstvi-Sevetin.

Součástí tohoto systému je i Sběrný dvůr Ševětín, který provozuje společnost RUMPOLD, a který slouží domácnostem nejen ze Ševětína, ale i z okolních obcí, které mají se Ševětínem uzavřenu dohodu o využívání sběrného dvora. Více informací o sběrném dvoře, zejména pak pravidla sběrného dvoru, lze nalézt zde: Pravidla sberneho dvoru Sevetin

Městys Ševětín děkuje všem občanům, kteří dodržují pravidla pro nakládání s jednotlivými druhy odpadů, a kteří tak přispívají k efektivitě při sběru odpadů obecně a stejně tak k hospodárnosti odpadového hospodářství městyse Ševětín.

Městys Ševětín

TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU

Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů na tříděný odpad.

 

PAPÍR

Do modrých nádob můžete odhodit:

 • noviny, časopisy, reklamní letáky,
 • kancelářský papír,
 • knihy, sešity,
 • krabice, lepenka, kartón,
 • papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,

 • uhlový a voskovaný papír,

 • použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO

Do zelených nádob můžete odhodit:

 • láhve od nápojů,

 • skleněné nádoby,

 • skleněné střepy - tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:

 • keramiku, porcelán,

 • zrcadla,

 • drátěné sklo a autosklo.

 

PLASTY

 

Do žlutých nádob můžete odhodit:

 • PET láhve od nápojů - prosím, nezapomeňte je sešlápnout!

 • kelímky, sáčky, fólie,

 • výrobky a obaly z plastů,

 • polystyrén.

Prosím, nevhazujte:

 • novodurové trubky,

 • obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

 

 

KOVY

Kovové odpady odnášejte do sběren nebo na sběrný dvůr.

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)

 

Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů nebo nádob označených oranžovou barvou.

 

Na další informace se můžete zeptat na úřadu městyse, popř. u firmy, která sváží odpady.