Start » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Aktuality   Plánované akce   Program kina  

Aktuality

OOP - Ministerstvo obrany - Veřejná vyhláška

Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, zřizuje ochranná pásma leteckých pozemních zařízení - radiolokátoru Planá, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Radiolokátor Č. Budějovice.pdf

25.08.2018  14:00  POHÁDKOVÝ LES

SDH Ševětín a Městys Ševětín Vás srdečně zvou v sobotu 25.srpna 2018 od 14:00 hod. na "Pohádkový les" k zakončení léta, viz příloha.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Pohádkový les.pdf

08.09.2018  15:00  SETKÁNÍ NA BLATECH

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 8.září 2018 na "Setkání na Blatech", viz příloha.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Setkání na Blatech 2018.pdf

Informace pro občany - Městys Ševětín - Volby 2018

Městys Ševětín zveřejňuje "Oznámení o konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu PČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Volby 5.-6.10.2018.pdf

Informace pro občany - Ceník pronájmu movitých věcí Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu movitých věcí městyse Ševětín platný od 01.07.2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Ceník pronájmu movitých věcí městyse Ševětín.pdf

Zvěřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 853/5 v k.ú. Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku p.č. 853/5 v k.ú. Ševětín za účelem výstavby dálnice D3, stavba 0309/II, SO č.321. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Zveřejnění záměru - pronájem pozemku 853 5 dálnice D3 Ševětín - Borek.pdf

30.09.2018  11:00  Divadlo STUDIO DVA

Městys Ševětín Vás srdečně zve v neděli 30.září 2018 do Prahy do divadla "Studio DVA" na pohádku "Šíleně smutná princezna".

Hrají: princ-Jan Cina, princezna-Berenika Kohoutová a další

Představení začíná v 11:00 hodin, odjezd v ranních hodinách z náměstí bude upřesněn.                   Cena vstupenky včetně dopravy je 780,-- Kč, viz příloha.

- - - VYPRODÁNO - - -

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Divadlo Šíleně smutná princezna.pdf

Informace pro občany - oznámení termínů letního svozu tuhého domovního odpadu

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace od společnosti RUMPOLD s.r.o. Tábor o letním svozu tuhého domovního odpadu a to od 30.4.2018 do 29.9.2018 - středa každý týden.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif RUMPOLD - letní svoz odpadu od 30.4. do 29.9.2018.pdf

Informace pro občany - nález zvířete

Na úřední desce městyse Ševětín byl vyhlášen nález zvířete 79/IV 2018. Bližší informace naleznete v příloze tohoto sdělení.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález zvířete 5.4.2018.pdf

Informace pro občany - Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby Severní spojka - propojení III/1556 a II/603 - Ševětín.

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby Severní spojka - propojení III/1556 a II/603 - Ševětín. Veřejnou vyhlášku v plném znění včetně grafického výkresu naleznete v přílohách tohoto sdělení.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Městys Ševětín

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Veřejná vyhláška - grafická příloha - územní rozhodnutí o umístění stavby Severní spojka - propojení III 1556 a II 603 - Ševětín.pdf
acrobat.gif Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby Severní spojka - propojení III 1556 a II 603 - Ševětín.pdf

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výroční zpráva za rok 2017 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

Informace pro občany - Ceník pronájmu KD Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu Kulturního domu Ševětín platný od 01.12.2017, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Ceník pronájmu KD Ševětín.pdf

Informace pro občany - Program rozvoje 2018

Městys Ševětín zveřejňuje Program rozvoje městyse Ševětín 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Program rozvoje městyse Ševětín pro r.2018.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 7/2017 platná ode dne 01.01.2018 o místních poplatcích, kterou se mění OZV č.6/2017, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č. 7-2017.pdf

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 07.12.2017, rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 a návrh rozpočtu na rok 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Svazek obcí - pozvánka - rozpočet.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Obecně závazné vyhlášky městyse Ševětín

č. 4/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ ze dne 21.09.2017,

č. 5/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ ze dne 21.09.2017,

č. 6/2017 platná ode dne 16.10.2017 o místních poplatcích ze dne 21.09.2017, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.6-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.5-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2017.pdf

Informace pro občany - Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj - 2.výzva

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" byla vyhlášena 2.výzva pro zájemce o výměnu kotle.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kotlíková dotace 2.výzva.pdf

Informace pro občany - Závěrečný účet Městyse Ševětín za r. 2016

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.5 - Příjmy a výdaje fondů ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 1.část.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 2.část.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva a informace pro veřejnost.pdf
acrobat.gif seznam nemovitostí.pdf

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever - Návrh rozpočtu na rok 2017

Na úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn "Návrh rozpočtu na rok 2017" na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 20.12.2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Návrh rozpočtu na r. 2017-Svazek obcí Budějovicko-sever.pdf

Informace pro občany - Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená mezi Městysem Ševětín a statutárním městem České Budějovice k zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, ve smyslu ustanovení § 40 odst.5b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Veřejnoprávní smlouva.pdf

Informace pro občany - Vydání knihy k výročí Blaťáckého souboru

U příležitosti 40.výročí od založení Blaťáckého souboru byla vydána vzpomínková kniha plná fotografií z činnosti souboru od jeho založení v roce 1975 až do současnosti.

Knihu je možno zakoupit na podatelně úřadu městyse Ševětín za cenu 150,--Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kniha k výročí 40-ti let.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Informace pro verejnost.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Vyzva.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Seznam nemovitosti s nedostatecne identifikovanymi vlastniky.pdf

Plánované akce

25.08.2018  14:00  POHÁDKOVÝ LES

SDH Ševětín a Městys Ševětín Vás srdečně zvou v sobotu 25.srpna 2018 od 14:00 hod. na "Pohádkový les" k zakončení léta, viz příloha.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Pohádkový les.pdf

30.09.2018  11:00  Divadlo STUDIO DVA

Městys Ševětín Vás srdečně zve v neděli 30.září 2018 do Prahy do divadla "Studio DVA" na pohádku "Šíleně smutná princezna".

Hrají: princ-Jan Cina, princezna-Berenika Kohoutová a další

Představení začíná v 11:00 hodin, odjezd v ranních hodinách z náměstí bude upřesněn.                   Cena vstupenky včetně dopravy je 780,-- Kč, viz příloha.

- - - VYPRODÁNO - - -

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Divadlo Šíleně smutná princezna.pdf

08.09.2018  15:00  SETKÁNÍ NA BLATECH

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 8.září 2018 na "Setkání na Blatech", viz příloha.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Setkání na Blatech 2018.pdf

Program kina

Program kina

Soubory ke stažení: