Start » Sport » Volejbal

Volejbal

Činnost oddílu

WWW stránky oddílu.

Volejbalový oddíl je součástí Oddílu rekreačních sportů SK Ševětín a má v Ševětíně dlouhou tradici.

V současné době je věkové rozpětí členů od 14-ti do 40-ti let a noví hráči nám dorůstají v dětské odnoži volejbalového oddílu, o kterou se stará p. Sobíšková a p. Lukáš.

Za finančního přispění Obce Ševětín a podpory SK Ševětín jsme v r. 2003 začali svépomocí  budovat nové venkovní volejbalové hřiště vedle tenisových kurtů, protože stávající antukové hřiště vedle fotbalového nebylo vyhovující.

V dalších letech přibylo celkové oplocení, bouda na ukládání nářadí a zastřešené posezení. Na hřišti jsme odpracovali několik stovek brigádnických hodin a celkové náklady  dosáhly 100 tis. Kč. Největší podíl prací připadl na vyčištění prostoru za tenisovými kurty, kde vznikaly černé skládky. Bylo třeba prostor oplotit, vyrovnat povrch a provést terénní úpravy. Rovněž jsme se po předchozích zkušenostech rozhodli hřiště uzamknout. Chceme, aby hřiště sloužilo ke sportovním účelům ještě hodně dlouho, a proto klíč půjčujeme po dohodě, že hřiště bude předáno zametené a uklizené.

Celý nově vybudovaný areál je v majetku Obce Ševětín a rádi bychom touto cestou poděkovali Obci Ševětín a SK Ševětín za podporu, které se nám při realizování tohoto záměru dostalo. Doufáme, že dobrá spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.

V letních měsících se na hřišti konají volejbalové a nohejbalové turnaje, pořádáme zde také různé akce pro děti (dětský den pro děti, rozloučení s létem, drakyáda ….).

V období, kdy se nedá využívat venkovní hřiště, využíváme k tréninkům a uspořádání turnajů tělocvičnu místní Základní školy. Za tuto možnost vedení školy rovněž děkujeme.

Ale nepořádáme turnaje jenom my. Naše týmy – Dobráci a Klikaři – se účastní také turnajů v okolí. Některé trofeje jsou pro nás obzvlášť cenné a jsou vystavené v klubovně na hřišti.

Navázali jsme také velmi dobrou spolupráci s družstvy z Vitína, Zvíkova, Žimutic, Kardašovy Řečice, Českých Budějovic. Dobré kontakty máme také s družstvy z Dřítně, Nové Bystřice, Zlaté Koruny nebo Třeboně.

Turnaje 2007

Zima Zimní volejbalový turnaj smíšených družstev (leden)
Jaro Ženský velikonoční turnaj
Léto Letní volejbalový turnaj smíšených družstev (začátek léta)
  Ševětínské zvony – 2.ročník (zakončení léta)
Podzim Padající list - 7.ročník

Termíny budou včas upřesněny

Členové

Za dobu fungování volejbalového oddílu se vystřídala celá řada hráčů a hráček.

V současné době se scházíme v této sestavě:

Dospělí hráči :

Deutsch Michal, Deutschová Pavlína, Hyrák Jiří, Frolík Josef, Frolíková Marie, Chroboček Pavel, Chrobočková Lenka, Koutný Václav, Koutná Lenka, Kubeš Josef, Sobíšek Petr st., Sobíšková Michaela

Dorost :

Bartošová Gabriela, Bartošová Lucie, Chroboček Jakub, Chroboček Ondřej, Chudý Lukáš, Kučerová Lucie, Mrzenová Michaela, Novotná Eva, Sobíšek Petr ml., Šejdová Iva, Váchová Dana

Ostatní hráči, kteří v oddílu působili:

Baštýř Petr, Brůha Stanislav, Deutsch Jan, Deutschová Marie, Herdová Andrea, Hladký Jan,  Janouš Petr, Jindra Petr, Klika Miroslav, Kloudová Romana, Kotrba Jiří, Kotrbová Eva, Pomije Radek, Schiesll Radek, Šejdová Božena, Šťastný Josef, Urban Josef, Voneš František, Voneš Jaromír, Zemen Jiří

Budeme rádi, když alespoň někdo z bývalých hráčů přijde mezi nás

Pokud jsme na někoho zapomněli, tak ať se ozve.