Start » Sport » Sportovní areál

Sportovní areál

Sportovní areál v Ševětíně je majetkem městyse Ševětín a v současné době je pronajat jako celek (kromě víceúčelového hřiště s atletickou dráhou) Sportovnímu klubu Ševětín. Víceúčelové hřiště s atletickou dráhou pak slouží zejména pro potřeby ZŠ a MŠ Ševětín, nicméně v době mimo školní výuku je dostupné jak pro členy SK Ševětín, tak pro případné zájemce z řad občanů (tito zájemci samozřejmě musí platit nájemné). Detailní informace jsou zveřejněny na vstupní bráně do sportovního areálu.

V poslední době městys Ševětín pravidelně investuje do sportovního areálu značné finanční prostředky a to je jedním z důvodů, proč je nutné, aby fungovala určitá pravidla z hlediska provozu areálu, a díky těmto pravidlům nedocházelo k poškozování rekonstruovaných sportovišť. Zjednodušeně lze tyto pravidla popsat takto:

- areál musí být uzamykatelný a musí být jasné kdo má jednotlivé klíče s oprávněnými přístupy ke konkrétním zámkům (systém generálních klíčů)

- musí být jasné za jakých podmínek sportovičtě využívají platící členové SK Ševětín, žáci ZŠ a MŠ Ševětín a případní nájemci

- musí být stanoven systém správcovství areálu

Tyto základní předpoklady jsou v současné době splněny, přestože systém správy areálu je omezený. V současné době není možné, aby správce byl k dispozici celý den. V areálu je pouze v nejvytíženější době nebo v době, kdy má povinnosti spojené s údržbou sportovišť. Všem zájemcům o sport, ať už organizovaným v SK Ševětín nebo z řad případných nájemců sportovišť, doporučujeme kontaktovat správce s dostatečným časovým předstihem a domluvit tak záležitosti typu otevření sportoviště, uzavření areálu, záplacení nájemného, apod.. Je jasné, že pravidla provozování sportovního areálu mohou některé zájemce odradit, ale jiná varianta vzhledem k finančním nákladům a zkušenostem s vandalismem apod. v současnosti není.

To, že dnes platí tato pravidla, neznamená, že se tato pravidla nemohou v budoucnu měnit. Je to jen otázka zájmu o sportování v areálu a přizpůsobení systému tomuto zájmu. V tomto směru bychom chtěli vyzvat rodiče dětí, aby přemýšleli o možnosti vést nějaký sportovní kroužek pro děti a mládež, protože je jasné, že z hlediska organizace kroužků a dohody se správcem mají zájemci z řad dětí (mimo SK Ševětín) složitější přístup ke sportovištím.

V letošním roce proběhne ještě realizace osvětlení na víceúčelovém hřišti, takže bude možné sportoviště využívat i v době, kdy je šero nebo tma. Věříme, že i toto opatření pomůže zvýšit využití sportovního areálu a že zájemce o sport v Ševětíně neodradí od aktivity drobná omezení v provozování sportovního areálu.

V případě zájmu o vedení mládežnického sportovního oddílu nebo kroužku, kontaktujte městys Ševětín nebo SK Ševětín.

Telefonický kontakt na správce areálu: 725 087 432

Městys Ševětín