Start » Sport » Dětský volejbal

Dětský volejbal

Volejbalový oddíl dětí vznikl v roce 2003 pod vedením paní Sobíškové.  První turnaj se konal 3.10.2003 v tělocvičně ZŠ. Utkala se družstva Ševětína a Zvíkova, kde též funguje volejbalový oddíl dětí pod vedením manželů Novotných. 

Od této doby se konají pravidelné turnaje jak na půdě Ševětína tak i Zvíkova. 

Ve volejbalovém oddíle se vystřídala spousta dětí nejen ze Ševětína, ale i z Mazelova, Drahotěšic, Radonic atd.

Nyní jsou děti rozděleny na:

  • začátečníky - Pondělí 16:00 - 17:30 - p. Sobíšková, p. Luhaš
  • pokročilé - Sobota 13:30 - 15:00 - p. Sobíšková

Již tradičně se pořádají turnaje:

  • Jarní volejbalový turnaj dětí - duben - ZŠ Ševětín
  • Podzimní volejbalový turnaj dětí - říjen - ZŠ Ševětín
  • Zimní turnaj trojic - prosinec - tělocvična Zvíkov
  • Bramborákový turnaj trojic - červen - hřiště Zvíkov

V červenci pořádáme společně s oddílem dětí ze Zvíkova volejbalové soustředění v Římově u řeky Malše, kde jsou k dispozici dvě volejbalová hřiště.

Děti nocují pod stany a jsou pro ně mimo výcviku a koupání připraveny různé soutěže a hry.