Start » Kultura » Blaťácký soubor

Blaťácký soubor

Vydání knihy k výročí Blaťáckého souboru

U příležitosti 40.výročí od založení Blaťáckého souboru byla vydána vzpomínková kniha plná fotografií z činnosti souboru od jeho založení v roce 1975 až do současnosti.

Knihu je možno zakoupit na podatelně úřadu městyse Ševětín za cenu 150,--Kč.

Historie folklóru v Ševětíně

Po ukončení 2. světové války byla v Ševětíně aktivní tělovýchovná jednota Sokol. Ženy v té době začaly vyšívat blatské kroje. V r. 1947 byl uspořádán první staročeský Blaťácký bál, kde se tancovala česká i moravská národní beseda. V r. 1948 byly uspořádány II. starodávné Blaťácké hrátky, kde se zpívaly blatské písničky pod vedením pana učitele Františka Slámy. Bylo uspořádáno vzpomínkové pásmo na pana Karla Hašlera. Tyto akce režíroval vášnivý zastánce blatského zvykosloví, národopisný pracovník, pan Václav Frolík z Mazelova. V r. 1948 tyto akce přestaly být populární, kroje byly proto uloženy v truhlách a leckterá z žen rozešité fěrtochy dovyšívala až po vzniku Blaťáckého souboru. Krása blatských krojů se tak předvedla po dlouhé přestávce až na včelařském staročeském bále v r. 1975. Nadšení a radost ze znovu objevené historie místního folklóru vedly k založení Blaťáckého souboru Ševětín, který rozvíjí svou činnost dodnes.

BLAŤÁCKÝ SOUBOR

Blaťácký soubor Ševětín

Vznik Blaťáckého souboru Ševětín

25. ledna 1975 pořádal v Ševětíně Český svaz včelařů "Staročeský bál". Dvanáct párů spolu s houslistou a učitelem panem Václavem Valešem (*1910+1991) secvičilo předtančení Českou národní besedu. Bál byl zahájen v originálních blatských krojích, zapůjčených od starousedlíků ze Ševětína a okolí. To byly prvopočátky Blaťáckého souboru. Lidová písnička a tanec daly dohromady partu lidí, kteří se již nechtěli rozejít.

Blaťácký soubor byl založen na podzim r. 1975 při Osvětové besedě v Ševětíně. Tehdy měl 51 členů. Prvním vedoucím byl pan Josef Kožíšek (*1921+1997). Pěveckou složku vedl pan uč. František Sláma(*1905+1996). Kapelu, ve složení dva klarinety, dvoje housle, dudy, heligonka, violoncelo, které bylo brzy nahrazeno kontrabasem, vedl pan uč. František Havlíček. Soubor zpočátku vystupoval v zapůjčených blatských krojích. V r. 1975 byly z prostředků Okresního úřadu v Českých Budějovicích pořízeny jejich repliky. V r. 1977 se stal vedoucím pan Josef Kojan. Po jeho odchodu v r. 1989 se soubor rozdělil na stávající Blaťácký soubor s vedoucí Marií Švejdovou a soubor Javor s vedoucím Josefem Kojanem. Zřizovatelem Blaťáckého souboru byla Obec Ševětín, nyní Městys Ševětín, který poskytuje souboru prostory kulturního domu pro nácviky a vystoupení a dle možností prostředky na pořizování nových krojů. V knihovně Kulturního domu vybudoval síň tradic přístupnou pro širokou veřejnost, kde je možné si prohlédnout vystavené originální blatské kroje.

S Blaťáckým souborem od jeho založení spolupracovali manželé Hervíčovi z Tábora a František Fučík z Lišova. Souboru předávali zkušenosti, prostřednictvím Krajského kulturního střediska, i další odborníci jako Marie Uhlíková-Oberfalcerová s manželem Karlem Oberfalcerem, manželé Rejškovi a další. V Blaťáckém souboru v současnosti pracují společně tři generace tanečníků, zpěváků a muzikantů. Předávají si zkušenosti a lásku k lidovému umění svého kraje. Vedení souboru od r. 1990 tvořili:  Marie Švejdová, um. vedoucí Mgr. Jitka Zemenová, zpěv – Mgr. Ivana Maříková, organizační vedoucí Ing. Petr Pokorný, Ing. Petr Mizera, Zbyněk Layer, kapelník Ing. Petr Nováček.

BLAŤÁČEK

Soubor má od r. 1979 i dětskou složku, kterou založila Jaroslava Kojanová s Marií Smetanovou. Sdružuje děti ve věku od 6 do 15 let. V jeho vedení dále byly Jitka Zemenová, Marie Klapušová, Jana Lukášová, Ivana Maříková, Vlaďka Vomáčková, Marie Švejdová. Nyní soubor vede Markéta Švejdová a Lenka Sýkorová. Náplní činnosti Blaťáčku jsou lidové tanečky, zpěvy, hry a tradice zaměřené k ročním obdobím na venkově. Tak si soubor vychovává stále novou generaci svých nástupců.

SOUČASNOST SOUBORU

Blaťácký soubor čerpá svůj repertoár ze zvyků a obyčejů, které nám zanechali naši předkové. V programu jsou zařazena pásma, scénky, písničky, tance i vyprávění především z regionu „Blat“ – Povltaví.

Soubor má v současnosti 35 – 40 členů tří generací a zaměřuje se na úpravy lidových písní a jevištní stylizace lidových tanců a zvykoslovného materiálu z Blat a jižních Čech. Soubor se zúčastňuje různých vystoupení, regionálních i národních přehlídek a festivalů, hostoval v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, Rakousko, Chorvatsko, Polsko) a vystupuje pro zahraniční turisty z Holandska, Belgie, Japonska a Ameriky.

Tradicí se již stalo každoroční vystoupení pro seniory, kteří při poslechu lidových písniček vždy omládnou, stejně jako pořádání každoročního Blaťáckého bálu. V Ševětíně pořádá Blaťácký soubor pravidelně každý rok „Setkání folklorních souborů na Blatech". Zde se soubory vzájemně podělí o lidovou písničku a tanec s obecenstvem a na farském dvoře nechybí ani jarmark starých lidových řemesel. Soubor se snaží také uchovávat v obci staré zvyky a tradice, jako jsou: Masopust, Blatské obžínky, Vánoční koledování v kostele... 

Zpíváme a tancujeme pro radost a potěšení své, i těch, kteří se na nás přijdou podívat... 

 

Soubor si váží  a děkuje všem sponzorům a příznivcům, kteří ho podporují v jeho činnosti.

Více informací a kontaktní údaje naleznete na www.blatak.cz