Start » Geoportál

Geoportál

Mapový portál Geosense

„několik map v jednom řešení“
je nezbytný internetový nástroj pro zobrazení mapových podkladů, územních plánů, inženýrských sítí, pasportů (např. komunikací, hřbitovů, veřejného osvětlení), turistických map, zájmových bodů atd. Mapový portál dále umožňuje přistup k údajům z katastru nemovitostí, a to včetně listů vlastnictví