Start » CzechPoint

CzechPoint

Co je to Czech POINTCzech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí (lze získat listy vlastnictví; kopie katastrálních map je možné získat pouze na příslušných katastrálních úřadech)
 • Rejstřík trestů
 • Insolvenční rejstřík
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Bodové hodnocení řidiče

Agendy ISDS

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajůstatutárním orgánům nebo vedoucím OVM
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
 • Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost, aby datová schránky plnila funkci OVM
 • Žádost, aby datová schránky neplnila funkci OVM
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových 

Konverze dokumentů

 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby dokumentu
 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby dokumentu 

Ostatní podání

 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu
 • Regist živnostenského podnikání pro právnickou osobu

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí :

Pro vydání ověřeného výpisů z neveřejných evidencí je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z evidence v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.