Start » Úřední deska

Úřední deska

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.
Ostatní   Obecně závazná vyhláška   Územní plán   Zápisy ze zasedání zastupitelstva   Směrnice a výroční zprávy   Program rozvoje   Smlouvy o poskytnutí dotace, Veřejnoprávní smlouvy a Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám   Věci nalezené   Hospodaření městyse   Poskytnutí informace dle § 106/1999 Sb.   Formuláře  

Ostatní

Vyvěšeno: 24.04.2017Bude sejmuto: 29.05.2017

Informace pro občany - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že na všech územních pracovištích je možné nahlédnout v období 28.04.2017 - 29.05.2017 do hromadných předpisných seznamů pro Daň z nemovitých věcí na rok 2017.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Veřejná vyhláška FÚ pro JčK.pdf

Vyvěšeno: 05.04.2017Bude sejmuto: 04.05.2017

Informace pro občany - České dráhy, a.s.

České dráhy, a.s., v souladu se zkvalitňováním přepravních služeb informují, že v období od 23.dubna do 4.května 2017 proběhne nepřetržitá výluka železniční přepravy na tratích a v úsecích, viz. příloha. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu

Soubory ke stažení:
acrobat.gif České dráhy - nepřetržitá výluka.pdf

Vyvěšeno: 30.03.2017Bude sejmuto: 30.09.2017

Informace pro občany - letní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny letního svozu takto:

středa - každý týden, první svoz v letním režimu bude proveden ve středu 03.05.2017

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rumpold - letní svoz.pdf

Vyvěšeno: 24.03.2017Bude sejmuto: 04.05.2017

Informace pro občany - Zápis dětí do 1.třídy a Kritéria pro přijetí dětí do MŠ - ZŠ a MŠ Ševětín

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje Zápis dětí do 1.třídy a Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín pro školní rok 2017/2018 - potřebné doklady, stanovení místa, termínu a doby pro zápis a podání žádosti.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Zápis žáků do 1.třídy.pdf
acrobat.gif Přijetí dětí do MŠ.pdf

Vyvěšeno: 20.02.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva a informace pro veřejnost.pdf
acrobat.gif seznam nemovitostí.pdf

Vyvěšeno: 02.02.2017Bude sejmuto: 31.05.2017

Informace pro občany - Státní veterinární zpráva

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace pro veřejnost  o nebezpečí nákazy ptačí chřipkou, viz. příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Ptačí chřipka.pdf

Vyvěšeno: 18.01.2017Bude sejmuto: 31.05.2017

Informace pro občany - Poplatky v roce 2017 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 ze dne 03.03.2016 a č. 2/2016 ze dne 15.12.2016

Městys Ševětín zveřejnil přehled poplatků v roce 2017 a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz. formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Platby poplatků v roce 2017.pdf

Vyvěšeno: 30.12.2016Bude sejmuto: 31.05.2017

Informace pro občany - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj vydává Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Ševětín a Nabídku nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí, viz. přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nabídka nové služby.pdf
acrobat.gif Základní informace k nové službě.pdf
acrobat.gif Informace k dani z nemovitých věcí.pdf

Vyvěšeno: 16.09.2016Bude sejmuto: 01.05.2017

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD s.r.o. Tábor oznamuje termíny zimního svozu takto:

středa - každý sudý týden, první svoz v zimním režimu bude proveden ve středu 05.10.2016

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Zimní svoz.pdf

Obecně závazná vyhláška

Vyvěšeno: 19.04.2017Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 08.03.2017Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 22.02.2017Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 16.12.2016Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 2/2016 ze dne 15.12.2016 o změně OZV č. 1/2016 o místních poplatcích ze dne 03.03.2016,

č. 3/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu ZŠ,

č. 4/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu MŠ, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.2-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.3-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2016.pdf

Vyvěšeno: 08.03.2016Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2016 o místních poplatcích ze dne 03.03.2016.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Obecně závazná vyhláška 1-2016.pdf
acrobat.gif Obecně závazná vyhláška - přílohy.pdf

Územní plán

Vyvěšeno: 30.12.2015Bude sejmuto:

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín - Veřejná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín, které se koná dne 1.2.2016 ve 13:00 hod.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif 15-006_2_textova_cast_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_I.1_Vykres_zakladniho_cleneni_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif Verejna vyhlaska - verejne projednani navrhu zmeny č.2 UP Sevetin 1.2.2016.pdf
acrobat.gif 15-006_2_priloha_k_textove_casti_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_I.2_Hlavni vykres_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_I.3_Vykres_VPS_VPO_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_II.1_Kordinacni_vykres_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_II.2_Vykres_sirsich_vztahu_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_II.3_Vykres_zaboru_zpf_2015_12_30_final.pdf

Vyvěšeno: 23.07.2015Bude sejmuto:

Změna č. 2 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín veřejně vystavuje Změnu č. 2 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Zmena c. 2 UP Sevetin - Verejna vyhlaska.pdf
text.gif Zmena c. 2 UP Sevetin.zip

Vyvěšeno: 22.07.2013Bude sejmuto:

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice oznamuje zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif VV - oznameni zahajeni rizeni o vydani zmeny c.1 UP Vitin.pdf

Vyvěšeno: 19.04.2013Bude sejmuto:

Změna č. 1 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín vydal opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif VV - opatreni obecne povahy - zmena c.1 UP Sevetin.pdf
text.gif Zmena c. 1 UPnSU Sevetin.zip

Vyvěšeno: 05.02.2013Bude sejmuto:

Pozvánka na veřejné projednání o úpravě a posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu městyse Ševětín dne 27.03.2013 - Vyhláška

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
text.gif Verejna vyhlaska - zmena c. 1 UP Sevetin.odt

Vyvěšeno: 01.10.2010Bude sejmuto:

Územní plán Ševětín

Na úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Územní plán Ševětín vydaný zastupitelstvem městyse Ševětín formou opatření obecné povahy s přílohami.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OOP - UP Sevetin.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - hlavni vykres.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres technicke infrastruktury.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres VPS, opatreni a asanaci.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - zakladni cleneni.pdf
acrobat.gif Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - koordinacni vykres.pdf
acrobat.gif Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - sirsi vztahy.pdf
acrobat.gif Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - vykres predpokladaneho zaboru pudniho fondu.pdf
acrobat.gif Priloha c. 3 k OOP - UP Sevetin.pdf
word.gif Verejna vyhlaska - UP Sevetin.DOC

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: 01.01.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2017

Soubory ke stažení:
word.gif ZM 0117.doc

Směrnice a výroční zprávy

Vyvěšeno: 12.01.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výroční zpráva za rok 2016 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

Vyvěšeno: 12.12.2013Bude sejmuto:

Informace pro občany - Vnitřní směrnice č. 1/2013

Městys Ševětín zveřejňuje Vnitřní směrnici č. 1/2013 o postupu zadávání veřejných zakázek, postupu zadávání zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávka a služby, postupu zadávání zakázek do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Vnitřní směrnice č.1-2013.pdf

Program rozvoje

Vyvěšeno: 02.01.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Program rozvoje 2017

Městys Ševětín zveřejňuje Program rozvoje městyse Ševětín 2017.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Program rozvoje městyse Ševětín pro r.2017.pdf

Smlouvy o poskytnutí dotace, Veřejnoprávní smlouvy a Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám

Vyvěšeno: 15.03.2017Bude sejmuto: 15.03.2020

Smlouva se Sportovním klubem Ševětín o poskytnutí dotace na pokrytí provozních nákladů spojených s činností klubu na rok 2017

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace SK Ševětín r.2017.pdf

Vyvěšeno: 20.09.2016Bude sejmuto: 20.09.2019

Smlouva se Sportovním klubem Ševětín o poskytnutí dotace na pokrytí provozních nákladů spojených s činností klubu na rok 2016

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace SK Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 20.09.2016Bude sejmuto: 20.09.2019

Smlouva s Římskokatolickou farností Ševětín o poskytnutí dotace na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace na opravu varhan.pdf

Vyvěšeno: 04.04.2016Bude sejmuto: 04.04.2019

 Smlouva s Karlem Dvořákem o poskytnutí dotace na zajištění provozu místního kina v roce 2016

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnuti dotace s Karlem Dvorakem na rok 2016.pdf

Vyvěšeno: 08.02.2016Bude sejmuto: 08.02.2019

 Smlouva se Sportovním klubem Ševětín o poskytnutí dotace na rok 2016

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnuti dotace se Sportovnim klubem Sevetin na rok 2016.pdf

Vyvěšeno: 11.01.2016Bude sejmuto: 12.01.2019

Smlouva s Karlem Dvořákem o poskytnutí dotace na zajištění provozu místního kina za rok 2015 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace s Karlem Dvořákem.pdf

Vyvěšeno: 08.12.2015Bude sejmuto: 09.12.2018

Smlouva s Římskokatolickou farností Ševětín o poskytnutí dotace na opravu památkově chráněného objektu fary Ševětín

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Ševětín.pdf

Věci nalezené

Vyvěšeno: 18.04.2017Bude sejmuto: 18.04.2018

Nález - klíč se zeleným rozlišovačem

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 18.04.2017.pdf
foto.gif Foto - klíč se zeleným rozlišovačem.jpg

Vyvěšeno: 27.03.2017Bude sejmuto: 27.03.2018

Nález - černá látková peněženka se žlutým potiskem

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 27.03.2017.pdf
acrobat.gif Foto - peněženka černá.pdf

Vyvěšeno: 06.03.2017Bude sejmuto: 06.03.2018

Nález - svazek pěti klíčů s čipem na kovovém kroužku

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 06.03.2017.pdf
foto.gif Foto-svazek klíčů s čipem.jpg

Vyvěšeno: 27.02.2017Bude sejmuto: 27.02.2018

Nález - červené odstrkovadlo motorka

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 27.02.2017.pdf
acrobat.gif Foto - červené odstrkovadlo motorka.pdf

Vyvěšeno: 03.01.2017Bude sejmuto: 03.01.2018

Nález - karta TETA drogerie

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 03.01.2017.pdf
foto.gif Foto - karta TETA drogerie.jpg

Vyvěšeno: 02.01.2017Bude sejmuto: 02.01.2018

Nález - náušnice bílý kov, modrý kámen - bižuterie 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 02.01.2017.pdf
foto.gif Foto-náušnice-bižuterie.jpg

Vyvěšeno: 08.12.2016Bude sejmuto: 08.12.2017

Nález - hnědé dámské rukavice - kožešinové

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 08.12.2016.pdf
foto.gif Věc nalezená-rukavice.jpg

Vyvěšeno: 25.11.2016Bude sejmuto: 25.11.2017

Nález - stříbrná náušnice kruh

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 25.11.2016.pdf
acrobat.gif Foto - náušnice kruh.pdf

Vyvěšeno: 03.11.2016Bude sejmuto: 03.11.2017

Nález - černá látková peněženka s potiskem a doklady

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 01.11.2016.pdf
acrobat.gif Foto - peněženka s doklady.pdf

Vyvěšeno: 31.10.2016Bude sejmuto: 31.10.2017

Nález - mobilní telefon v koženém pouzdře

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 31.10.2016.pdf
acrobat.gif Foto - mobilní telefon s pouzdrem.pdf

Vyvěšeno: 30.10.2016Bude sejmuto: 30.10.2017

Nález - dětská fleecová hnědá deka s obrázkem Minnie Mouse

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 30.10.2016.pdf
acrobat.gif Foto - dětská deka.pdf

Vyvěšeno: 27.10.2016Bude sejmuto: 27.10.2017

Nález - čtyři klíče na kroužku

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 27.10.2016.pdf
foto.gif Foto - 4 klíče.jpg

Vyvěšeno: 10.10.2016Bude sejmuto: 10.10.2017

Nález - mobilní telefon ALCATEL

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 10.10.2016.pdf
foto.gif Foto - mobilní telefon ALCATEL.jpg

Vyvěšeno: 30.09.2016Bude sejmuto: 30.09.2017

Nález - peněženka dětská s obrázkem motocyklu

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 30.09.2016.pdf
foto.gif Věc nalezená - peněženka.jpg

Vyvěšeno: 22.09.2016Bude sejmuto: 22.09.2017

Nález - dva kusy klíčů od auta ŠKODA

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 22.09.2016.pdf
acrobat.gif Foto - klíče od auta ŠKODA.pdf

Vyvěšeno: 01.09.2016Bude sejmuto: 01.09.2017

Nález - mobilní telefon značky NOKIA

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 01.09.2016.pdf
foto.gif Věc nalezená - mobil Nokia.jpg

Vyvěšeno: 13.06.2016Bude sejmuto: 13.06.2017

Nález - modrá nepromokavá bunda s pouzdrem

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 13.06.2016.pdf
acrobat.gif Foto - modrá bunda.pdf

Vyvěšeno: 27.05.2016Bude sejmuto: 27.05.2017

Nález - čtyři kusy klíčů na kroužku

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 27.05.2016.pdf
acrobat.gif Foto - klíče od auta.pdf

Vyvěšeno: 29.04.2016Bude sejmuto: 29.04.2017

Nález - tři kusy klíčů na kroužku

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 29.04.2016.pdf
foto.gif Věc nalezená - klíče.jpg

Hospodaření městyse

Vyvěšeno: 31.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.2/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.2/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.2_2017.pdf

Vyvěšeno: 21.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Vyvěšeno: 13.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Vyvěšeno: 10.02.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Schválený rozpočet roku 2017

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený rozpočet roku 2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Schválený rozpočet roku 2017.pdf

Poskytnutí informace dle § 106/1999 Sb.

Formuláře

Vyvěšeno: 29.11.2016Bude sejmuto:

Formulář: Odhláška-čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa.pdf

Vyvěšeno: 29.11.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Přihláška-přiznání k místnímu poplatku ze psů

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Přihláška-přiznání k místnímu poplatku ze psů.pdf

Vyvěšeno: 21.03.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Žádost o připojení nemovitosti ke komunikaci

Soubory ke stažení:
acrobat.gif ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI KE KOMUNIKACI.pdf

Vyvěšeno: 21.03.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les.pdf