Start » Úřední deska

Úřední deska

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.
Listinná úřední deska je umístěna před obecním úřadem na náměstí Šimona Lomnického a je přístupná 24h denně.
Ostatní   Obecně závazná vyhláška   Územní plán   Zápisy ze zasedání zastupitelstva   Směrnice a výroční zprávy   Program rozvoje   Smlouvy o poskytnutí dotace, Veřejnoprávní smlouvy a Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám   Věci nalezené   Hospodaření městyse   Poskytnutí informace dle § 106/1999 Sb.   Formuláře  

Ostatní

Vyvěšeno: 18.09.2017Bude sejmuto: 04.10.2017

Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství - Návrh opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, vydává "Návrh opatření obecné povahy", viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Návrh opatření obecné povahy.pdf

Vyvěšeno: 14.09.2017Bude sejmuto: 31.03.2018

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD s.r.o. Tábor oznamuje termíny zimního svozu takto:

středa - každý sudý týden, první svoz v zimním režimu bude proveden ve středu 04.10.2017

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Termíny zimního svozu.pdf

Vyvěšeno: 14.09.2017Bude sejmuto: 06.10.2017

Opatření obecné povahy - MM Č. Budějovice ODaSH - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích" na silnici II/603 v úseku Bošilec - Ševětín D3 0309/II v termínu od 05.10.2017 do 30.11.2017, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Mapy.pdf
acrobat.gif Dopravně inženýrské opatření..pdf
acrobat.gif Opatření obecné povahy..pdf

Vyvěšeno: 13.09.2017Bude sejmuto: 21.09.2017

Informace pro občany - Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín 

Městys Ševětín srdečně zve občany na mimořádné zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín ve čtvrtek dne 21.září 2017 od 19:00 hodin do zasedací místnosti úřadu městyse Ševětín, program viz. příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Pozvánka 21.09.2017.pdf

Vyvěšeno: 13.09.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj - 2.výzva

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" byla vyhlášena 2.výzva pro zájemce o výměnu kotle.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kotlíková dotace 2.výzva.pdf

Vyvěšeno: 05.09.2017Bude sejmuto: 21.09.2017

Výzva - MM Č. Budějovice SÚ 

Magistrát města České Budějovice, Stavební úřad, vydává "Výzvu - vyjádření k podanému odvolání" proti územnímu rozhodnutí - IV. tranzitní železniční koridor modernizace trati Nemanice I - Ševětín, viz. příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva-vyjádření k podanému odvolání.pdf

Vyvěšeno: 21.08.2017Bude sejmuto: 21.10.2017

Informace pro občany - Městys Ševětín - Volby 2017

Městys Ševětín zveřejňuje "Oznámení o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21.10.2017", viz. příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o konání voleb.pdf

Vyvěšeno: 30.03.2017Bude sejmuto: 30.09.2017

Informace pro občany - letní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny letního svozu takto:

středa - každý týden, první svoz v letním režimu bude proveden ve středu 03.05.2017

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rumpold - letní svoz.pdf

Vyvěšeno: 20.02.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva a informace pro veřejnost.pdf
acrobat.gif seznam nemovitostí.pdf

Obecně závazná vyhláška

Vyvěšeno: 14.09.2017Bude sejmuto:
Nová informace se právě připravuje...
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 28.06.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 3/2017 ze dne 22.06.2017 o místních poplatcích, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.3-2017.pdf

Vyvěšeno: 29.05.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2017 platná ode dne 01.07.2017 o stanovení společného školského obvodu MŠ ze dne 25.05.2017,

č. 2/2017 platná ode dne 01.07.2017 o stanovení společného školského obvodu ZŠ ze dne 25.05.2017,

viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.1-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.2-2017.pdf

Vyvěšeno: 16.12.2016Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 2/2016 ze dne 15.12.2016 o změně OZV č. 1/2016 o místních poplatcích ze dne 03.03.2016,

č. 3/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu ZŠ,

č. 4/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu MŠ, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.2-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.3-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2016.pdf

Vyvěšeno: 08.03.2016Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2016 o místních poplatcích ze dne 03.03.2016.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Obecně závazná vyhláška 1-2016.pdf
acrobat.gif Obecně závazná vyhláška - přílohy.pdf

Územní plán

Vyvěšeno: 30.12.2015Bude sejmuto:

Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín - Veřejná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Ševětín, které se koná dne 1.2.2016 ve 13:00 hod.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif 15-006_2_textova_cast_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_I.1_Vykres_zakladniho_cleneni_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif Verejna vyhlaska - verejne projednani navrhu zmeny č.2 UP Sevetin 1.2.2016.pdf
acrobat.gif 15-006_2_priloha_k_textove_casti_zm_c_2_up_sevetin_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_I.2_Hlavni vykres_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_I.3_Vykres_VPS_VPO_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_II.1_Kordinacni_vykres_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_II.2_Vykres_sirsich_vztahu_2015_12_30_final.pdf
acrobat.gif 15-006.2_II.3_Vykres_zaboru_zpf_2015_12_30_final.pdf

Vyvěšeno: 23.07.2015Bude sejmuto:

Změna č. 2 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín veřejně vystavuje Změnu č. 2 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Zmena c. 2 UP Sevetin - Verejna vyhlaska.pdf
text.gif Zmena c. 2 UP Sevetin.zip

Vyvěšeno: 22.07.2013Bude sejmuto:

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice oznamuje zahájení řízení o vydání změny č. 1 Územního plánu Vitín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif VV - oznameni zahajeni rizeni o vydani zmeny c.1 UP Vitin.pdf

Vyvěšeno: 19.04.2013Bude sejmuto:

Změna č. 1 Územního plánu městyse Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín vydal opatření obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu městyse Ševětín

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif VV - opatreni obecne povahy - zmena c.1 UP Sevetin.pdf
text.gif Zmena c. 1 UPnSU Sevetin.zip

Vyvěšeno: 05.02.2013Bude sejmuto:

Pozvánka na veřejné projednání o úpravě a posouzení návrhu změny č. 1 Územního plánu městyse Ševětín dne 27.03.2013 - Vyhláška

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
text.gif Verejna vyhlaska - zmena c. 1 UP Sevetin.odt

Vyvěšeno: 01.10.2010Bude sejmuto:

Územní plán Ševětín

Na úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Územní plán Ševětín vydaný zastupitelstvem městyse Ševětín formou opatření obecné povahy s přílohami.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OOP - UP Sevetin.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - hlavni vykres.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres technicke infrastruktury.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - vykres VPS, opatreni a asanaci.pdf
acrobat.gif Priloha c. 1 k OOP - UP Sevetin - zakladni cleneni.pdf
acrobat.gif Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - koordinacni vykres.pdf
acrobat.gif Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - sirsi vztahy.pdf
acrobat.gif Priloha c. 2 k OOP - UP Sevetin - vykres predpokladaneho zaboru pudniho fondu.pdf
acrobat.gif Priloha c. 3 k OOP - UP Sevetin.pdf
word.gif Verejna vyhlaska - UP Sevetin.DOC

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Vyvěšeno: 01.01.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2017

Soubory ke stažení:
word.gif ZM 0117.doc
word.gif ZM 0217.doc
word.gif ZM 0317.doc
word.gif ZM 0417.doc

Směrnice a výroční zprávy

Vyvěšeno: 12.01.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výroční zpráva za rok 2016 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

Vyvěšeno: 12.12.2013Bude sejmuto:

Informace pro občany - Vnitřní směrnice č. 1/2013

Městys Ševětín zveřejňuje Vnitřní směrnici č. 1/2013 o postupu zadávání veřejných zakázek, postupu zadávání zakázek do 2 000 000 Kč bez DPH na dodávka a služby, postupu zadávání zakázek do 6 000 000 Kč bez DPH na stavební práce.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Vnitřní směrnice č.1-2013.pdf

Program rozvoje

Vyvěšeno: 02.01.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Program rozvoje 2017

Městys Ševětín zveřejňuje Program rozvoje městyse Ševětín 2017.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Program rozvoje městyse Ševětín pro r.2017.pdf

Smlouvy o poskytnutí dotace, Veřejnoprávní smlouvy a Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám

Vyvěšeno: 09.06.2017Bude sejmuto: 09.06.2020

 Smlouva s Anetou Klimešovou o poskytnutí dotace na zajištění provozu místního kina v roce 2017

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace - kino.pdf

Vyvěšeno: 15.03.2017Bude sejmuto: 15.03.2020

Smlouva se Sportovním klubem Ševětín o poskytnutí dotace na pokrytí provozních nákladů spojených s činností klubu na rok 2017

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace SK Ševětín r.2017.pdf

Vyvěšeno: 20.09.2016Bude sejmuto: 20.09.2019

Smlouva se Sportovním klubem Ševětín o poskytnutí dotace na pokrytí provozních nákladů spojených s činností klubu na rok 2016

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace SK Ševětín.pdf

Vyvěšeno: 20.09.2016Bude sejmuto: 20.09.2019

Smlouva s Římskokatolickou farností Ševětín o poskytnutí dotace na opravu varhan v kostele sv. Mikuláše v Ševětíně.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace na opravu varhan.pdf

Vyvěšeno: 04.04.2016Bude sejmuto: 04.04.2019

 Smlouva s Karlem Dvořákem o poskytnutí dotace na zajištění provozu místního kina v roce 2016

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnuti dotace s Karlem Dvorakem na rok 2016.pdf

Vyvěšeno: 08.02.2016Bude sejmuto: 08.02.2019

 Smlouva se Sportovním klubem Ševětín o poskytnutí dotace na rok 2016

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnuti dotace se Sportovnim klubem Sevetin na rok 2016.pdf

Vyvěšeno: 11.01.2016Bude sejmuto: 12.01.2019

Smlouva s Karlem Dvořákem o poskytnutí dotace na zajištění provozu místního kina za rok 2015 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace s Karlem Dvořákem.pdf

Vyvěšeno: 08.12.2015Bude sejmuto: 09.12.2018

Smlouva s Římskokatolickou farností Ševětín o poskytnutí dotace na opravu památkově chráněného objektu fary Ševětín

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Smlouva o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Ševětín.pdf

Věci nalezené

Vyvěšeno: 01.09.2017Bude sejmuto: 01.09.2018

Nález - dioptrické brýle s oranžovými rámečky

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález.01.09.2017.pdf
acrobat.gif Foto - dioptrické brýle.pdf

Vyvěšeno: 30.08.2017Bude sejmuto: 30.08.2018

Nález - svazek dvou klíčů na karabině s přívěskem kopačky

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 30.08.2017.pdf
foto.gif Foto - svazek dvou klíčů+přívěsek.jpg

Vyvěšeno: 15.08.2017Bude sejmuto: 15.08.2018

Nález - svazek klíčů 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 15.08.2017.pdf
acrobat.gif Foto - svazek klíčů.pdf

Vyvěšeno: 28.07.2017Bude sejmuto: 28.07.2018

Nález - flash disk ve tvaru žlutomodré boty kopačky 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 28.07.2017.pdf
acrobat.gif Foto - flash disk kopačka.pdf

Vyvěšeno: 18.04.2017Bude sejmuto: 18.04.2018

Nález - klíč se zeleným rozlišovačem

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 18.04.2017.pdf
foto.gif Foto - klíč se zeleným rozlišovačem.jpg

Vyvěšeno: 06.03.2017Bude sejmuto: 06.03.2018

Nález - svazek pěti klíčů s čipem na kovovém kroužku

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 06.03.2017.pdf
foto.gif Foto-svazek klíčů s čipem.jpg

Vyvěšeno: 27.02.2017Bude sejmuto: 27.02.2018

Nález - červené odstrkovadlo motorka

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 27.02.2017.pdf
acrobat.gif Foto - červené odstrkovadlo motorka.pdf

Vyvěšeno: 03.01.2017Bude sejmuto: 03.01.2018

Nález - karta TETA drogerie

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 03.01.2017.pdf
foto.gif Foto - karta TETA drogerie.jpg

Vyvěšeno: 02.01.2017Bude sejmuto: 02.01.2018

Nález - náušnice bílý kov, modrý kámen - bižuterie 

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 02.01.2017.pdf
foto.gif Foto-náušnice-bižuterie.jpg

Vyvěšeno: 08.12.2016Bude sejmuto: 08.12.2017

Nález - hnědé dámské rukavice - kožešinové

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 08.12.2016.pdf
foto.gif Věc nalezená-rukavice.jpg

Vyvěšeno: 25.11.2016Bude sejmuto: 25.11.2017

Nález - stříbrná náušnice kruh

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 25.11.2016.pdf
acrobat.gif Foto - náušnice kruh.pdf

Vyvěšeno: 03.11.2016Bude sejmuto: 03.11.2017

Nález - černá látková peněženka s potiskem a doklady

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 01.11.2016.pdf
acrobat.gif Foto - peněženka s doklady.pdf

Vyvěšeno: 31.10.2016Bude sejmuto: 31.10.2017

Nález - mobilní telefon v koženém pouzdře

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 31.10.2016.pdf
acrobat.gif Foto - mobilní telefon s pouzdrem.pdf

Vyvěšeno: 30.10.2016Bude sejmuto: 30.10.2017

Nález - dětská fleecová hnědá deka s obrázkem Minnie Mouse

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 30.10.2016.pdf
acrobat.gif Foto - dětská deka.pdf

Vyvěšeno: 27.10.2016Bude sejmuto: 27.10.2017

Nález - čtyři klíče na kroužku

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 27.10.2016.pdf
foto.gif Foto - 4 klíče.jpg

Vyvěšeno: 10.10.2016Bude sejmuto: 10.10.2017

Nález - mobilní telefon ALCATEL

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 10.10.2016.pdf
foto.gif Foto - mobilní telefon ALCATEL.jpg

Vyvěšeno: 30.09.2016Bude sejmuto: 30.09.2017

Nález - peněženka dětská s obrázkem motocyklu

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 30.09.2016.pdf
foto.gif Věc nalezená - peněženka.jpg

Vyvěšeno: 22.09.2016Bude sejmuto: 22.09.2017

Nález - dva kusy klíčů od auta ŠKODA

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nález 22.09.2016.pdf
acrobat.gif Foto - klíče od auta ŠKODA.pdf

Hospodaření městyse

Vyvěšeno: 13.09.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 7/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 7/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.7.pdf

Vyvěšeno: 04.08.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 6/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 6/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.6.pdf

Vyvěšeno: 17.07.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 5/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 5/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.5.pdf

Vyvěšeno: 19.06.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 4/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 4/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření 4_2017.pdf

Vyvěšeno: 05.06.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Závěrečný účet Městyse Ševětín za r. 2016

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.5 - Příjmy a výdaje fondů ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 1.část.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 2.část.pdf
acrobat.gif Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Schválený Závěrečný účet městyse Ševětín za rok 2016.pdf

Vyvěšeno: 11.05.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 3/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 3/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.3_2017.pdf

Vyvěšeno: 31.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č. 2/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č. 2/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.2_2017.pdf

Vyvěšeno: 21.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Vyvěšeno: 13.03.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Vyvěšeno: 27.02.2017Bude sejmuto:

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Vyvěšeno: 10.02.2017Bude sejmuto: 31.12.2017

Informace pro občany - Schválený rozpočet roku 2017

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený rozpočet roku 2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Schválený rozpočet roku 2017.pdf

Poskytnutí informace dle § 106/1999 Sb.

Formuláře

Vyvěšeno: 02.08.2017Bude sejmuto:

Formulář: Ohlášení uživatele veřejného prostranství k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Ohlášení uživatele veřejného prostranství.pdf

Vyvěšeno: 29.11.2016Bude sejmuto:

Formulář: Odhláška-čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa.pdf

Vyvěšeno: 29.11.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Přihláška-přiznání k místnímu poplatku ze psů

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Přihláška-přiznání k místnímu poplatku ze psů.pdf

Vyvěšeno: 21.03.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Žádost o připojení nemovitosti ke komunikaci

Soubory ke stažení:
acrobat.gif ŽÁDOST O PŘIPOJENÍ NEMOVITOSTI KE KOMUNIKACI.pdf

Vyvěšeno: 21.03.2016Bude sejmuto:

Formulář:  Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les.pdf