Start » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Aktuality   Plánované akce   Program kina  

Aktuality

OOP - MM Č. Budějovice ODaSH - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci a silnici II/603, III/10570, II/146, III/1463a v úseku obce Ševětín, Vitín, Chotýčany, Borek, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OOP VV-Stanovení přech. úpravy provozu.pdf
acrobat.gif Stanovení přechodné úpravy provozu-pdf.pdf

OOP - KÚ JčK ODaSH - Veřejná vyhláška

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích Ševětín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OOP VV - Stanovení přech. úpravy provozu na pozemních komunikacích.pdf

OOP - MM Č. Budějovice ODaSH - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, vydává Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci Ševětín - Vitín, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OOP- Stanovení přech. úpravy provozu.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 1/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 01.03.2018.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
word.gif ZM 0118.doc

Informace pro občany - Zápis dětí do 1.třídy a Kritéria pro přijetí dětí do MŠ - ZŠ a MŠ Ševětín

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje Zápis dětí do 1.třídy a Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín pro školní rok 2018/2019 - potřebné doklady, stanovení místa, termínu a doby pro zápis a podání žádosti.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Přijetí dětí do MŠ..pdf
acrobat.gif Zápis žáků do 1.tř.pdf

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 03.04.,05.04.2018 - v části obce Ševětín

E.ON distribuce oznamuje, že v úterý dne 3.dubna 2018 v čase od 08:00 do 13:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v části ul. Průběžná a Vlkovská Ševětín, ve středu a ve čtvrtek dne 4. dubna a 5.dubna 2018 v čase od 08:00 do 13:30 hodin v části ul. Na braňkách Ševětín - viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Přerušení dodávky el.energie 3.4, 4.4., 5.4.2018.pdf

30.04.2018  18:00  SLET ČARODĚJNIC

Městys Ševětín a místní hasiči Vás srdečně zvou v pondělí 30.dubna 2018 na "Slet čarodějnic" pořádaný ve sportovním areálu.

Čeká na vás bohatý kulturní program včetně opékání buřtů a ohňostroje, viz plakát.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Slet čarodějnic 2018.pdf

Územní plán Ševětín - Veřejná vyhláška

Městys Ševětín zveřejnil  Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.3 územního plánu Ševětín, viz Úřední deska - Územní plán.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 21.03., 22.03., 26.03., 27.03.2018 - v části obce Ševětín

E.ON distribuce oznamuje, že ve dnech 21.března, 22.března a 26.března 2018 v čase od 08:00 do 16:00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v části obce Ševětín-areál FVE pod pilou, v pondělí dne 27.března 2018 v čase od 08:00 do 15:00 hodin v části obce Ševětín - část ul. 9.května, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Přerušení dodávky el.energie 21.3.,22.3.,26.3.2018.pdf
acrobat.gif Přerušení dodávky el.energie 27.3.2018.pdf

21.04.2018  09:00  POCHOD JARNÍ PŘÍRODOU

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 21.dubna 2018 na "Pochod jarní přírodou", viz příloha.

Na pochod se vyjede autobusem v 09:00 hod. z náměstí do Poněšic.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Jarní pochod.pdf

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ševětín

Rada městyse Ševětín oznamuje vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ševětín. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Vyhlášení konkurzního řízení na ředitele ZŠ a MŠ Ševětín.pdf

Informace pro občany - Poplatky v roce 2018 dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 ze dne 21.09.2017 a č. 7/2017 ze dne 07.12.2017

Městys Ševětín zveřejnil přehled poplatků v roce 2018 a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Platby poplatků v roce 2018.pdf

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výroční zpráva za rok 2017 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

08.05.2018  09:00  BĚH VÍTĚZSTVÍ  54. ročník

SK Ševětín a Městys Ševětín pořádá v úterý 8.května 2018  54.ročník  "Běhu vítězství" se startem na tartanovém hřišti v ulici U stadionu v Ševětíně. Prezentace na stadionu proběhne od 08:00 do 10:00 hodin dle kategorií, viz příloha.

Startovné: děti zdarma, dospělí závodníci 50,--Kč

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Běh vítězství 2018.pdf

Informace pro občany - Ceník pronájmu KD Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje Ceník krátkodobého pronájmu Kulturního domu Ševětín platný od 01.12.2017, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Ceník pronájmu KD Ševětín.pdf

14.04.2018  14:00  Muzikál MEFISTO

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 14.dubna 2018 do Prahy do divadla "HYBERNIA" na muzikál "MEFISTO". Režie: Zd. Zelenka a F. Renč   Hudba: D. Barták

Hrají: Josef Vojtek / Jiří Zonyga a další

Představení začíná v 14:00 hodin, odjezd v ranních hodinách z náměstí bude upřesněn.                   Cena vstupenky včetně dopravy je 750,-- Kč.

Zájemci se mohou ihned hlásit v kanceláři úřadu městyse osobně, telefonicky 387 997 244 nebo mailem: vargova@sevetin.cz

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Muzikál MEFISTO.pdf

17.2.2018 a 24.3.2018  06:00  LÁZNĚ BAD FÜSSING

Městys Ševětín pořádá v sobotu 17.února 2018 a v sobotu 24.března 2018 zájezd do lázní Bad Füssing. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky nebo mailem, viz podmínky v příloze.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Lázně Bad Füssing 17.2. a 24.3.2018.pdf

Informace pro občany - Finanční správa - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 pro obec Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Informace k dani z nemovitých věcí 2018.pdf

Informace pro občany - Program rozvoje 2018

Městys Ševětín zveřejňuje Program rozvoje městyse Ševětín 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Program rozvoje městyse Ševětín pro r.2018.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 7/2017 platná ode dne 01.01.2018 o místních poplatcích, kterou se mění OZV č.6/2017, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č. 7-2017.pdf

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 07.12.2017, rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 a návrh rozpočtu na rok 2018, viz příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Svazek obcí - pozvánka - rozpočet.pdf

Informace pro občany - E.ON - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení, viz  příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Odstranění dřevin - E.ON.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byly zveřejněny Obecně závazné vyhlášky městyse Ševětín

č. 4/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu ZŠ ze dne 21.09.2017,

č. 5/2017 platná ode dne 16.10.2017 o stanovení části společného školského obvodu MŠ ze dne 21.09.2017,

č. 6/2017 platná ode dne 16.10.2017 o místních poplatcích ze dne 21.09.2017, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.6-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.5-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2017.pdf

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD s.r.o. Tábor oznamuje termíny zimního svozu takto:

středa - každý sudý týden, první svoz v zimním režimu bude proveden ve středu 04.10.2017

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Termíny zimního svozu.pdf

Informace pro občany - Kotlíkové dotace pro Jihočeský kraj - 2.výzva

V rámci dotačního programu Jihočeského kraje "Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" byla vyhlášena 2.výzva pro zájemce o výměnu kotle.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kotlíková dotace 2.výzva.pdf

Informace pro občany - Závěrečný účet Městyse Ševětín za r. 2016

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.2 - Rozvaha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.3 - Výkaz zisku a ztráty ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.4 - Příloha ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Závěrečný účet Městyse Ševětín za rok 2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.5 - Příjmy a výdaje fondů ÚSC k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.6 - Rozvaha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.7 - Výkaz zisku a ztráty ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.8 - Příloha ZŠ a MŠ Ševětín k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.9 - Rozvaha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.10 - Výkaz zisků a ztráty Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.11 - Příloha Technických služeb s.r.o. k 31.12.2016.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 1.část.pdf
acrobat.gif Příloha č.12 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 - 2.část.pdf

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.3/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.3/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.3_2017.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva a informace pro veřejnost.pdf
acrobat.gif seznam nemovitostí.pdf

Informace pro občany - Svazek obcí Budějovicko-sever - Návrh rozpočtu na rok 2017

Na úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn "Návrh rozpočtu na rok 2017" na shromáždění starostů Svazku obcí Budějovicko-sever dne 20.12.2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Návrh rozpočtu na r. 2017-Svazek obcí Budějovicko-sever.pdf

Informace pro občany - Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená mezi Městysem Ševětín a statutárním městem České Budějovice k zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, ve smyslu ustanovení § 40 odst.5b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Veřejnoprávní smlouva.pdf

Informace pro občany - Vydání knihy k výročí Blaťáckého souboru

U příležitosti 40.výročí od založení Blaťáckého souboru byla vydána vzpomínková kniha plná fotografií z činnosti souboru od jeho založení v roce 1975 až do současnosti.

Knihu je možno zakoupit na podatelně úřadu městyse Ševětín za cenu 150,--Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kniha k výročí 40-ti let.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Informace pro verejnost.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Vyzva.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Seznam nemovitosti s nedostatecne identifikovanymi vlastniky.pdf

Plánované akce

30.04.2018  18:00  SLET ČARODĚJNIC

Městys Ševětín a místní hasiči Vás srdečně zvou v pondělí 30.dubna 2018 na "Slet čarodějnic" pořádaný ve sportovním areálu.

Čeká na vás bohatý kulturní program včetně opékání buřtů a ohňostroje, viz plakát.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Slet čarodějnic 2018.pdf

08.09.2018  15:00  SETKÁNÍ NA BLATECH

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 8.září 2018 na "Setkání na Blatech".

Soubory ke stažení:

21.04.2018  09:00  POCHOD JARNÍ PŘÍRODOU

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 21.dubna 2018 na "Pochod jarní přírodou", viz příloha.

Na pochod se vyjede autobusem v 09:00 hod. z náměstí do Poněšic.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Jarní pochod.pdf

08.05.2018  09:00  BĚH VÍTĚZSTVÍ  54. ročník

SK Ševětín a Městys Ševětín pořádá v úterý 8.května 2018  54.ročník  "Běhu vítězství" se startem na tartanovém hřišti v ulici U stadionu v Ševětíně. Prezentace na stadionu proběhne od 08:00 do 10:00 hodin dle kategorií, viz příloha.

Startovné: děti zdarma, dospělí závodníci 50,--Kč

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Běh vítězství 2018.pdf

14.04.2018  14:00  Muzikál MEFISTO

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 14.dubna 2018 do Prahy do divadla "HYBERNIA" na muzikál "MEFISTO". Režie: Zd. Zelenka a F. Renč   Hudba: D. Barták

Hrají: Josef Vojtek / Jiří Zonyga a další

Představení začíná v 14:00 hodin, odjezd v ranních hodinách z náměstí bude upřesněn.                   Cena vstupenky včetně dopravy je 750,-- Kč.

Zájemci se mohou ihned hlásit v kanceláři úřadu městyse osobně, telefonicky 387 997 244 nebo mailem: vargova@sevetin.cz

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Muzikál MEFISTO.pdf

17.2.2018 a 24.3.2018  06:00  LÁZNĚ BAD FÜSSING

Městys Ševětín pořádá v sobotu 17.února 2018 a v sobotu 24.března 2018 zájezd do lázní Bad Füssing. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky nebo mailem, viz podmínky v příloze.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Lázně Bad Füssing 17.2. a 24.3.2018.pdf

07.04.2018  15:00  SETKÁNÍ SENIORŮ

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 7.dubna 2018 na "Setkání seniorů" do kulturního domu.

K tanci a poslechu zahraje ŠEVĚTÍNKA. Program obohatí vystoupení Blaťáckého souboru.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Setkání seniorů 2018.pdf

01.04.2018  15:00  DĚTSKÝ KARNEVAL

Městys Ševětín srdečně zve všechny děti spolu s dospělými v neděli 1.dubna 2018 na dětský karneval do kulturního domu Ševětín.

O zábavu se postará Josef Maxa a opět na Vás čeká bohatá tombola.

Vstupné: děti 20,-- Kč, dospělí 30,-- Kč, tombola 20,-- Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Dětský karneval 2018.pdf

Program kina

Program kina

Soubory ke stažení: