Start » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Aktuality   Plánované akce   Program kina Dvořák  

Aktuality

Informace pro občany - Záměr městyse Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje záměr na prodej pozemku p.č. 1045/2 v k.ú. Ševětín, viz. příloha.

Městys Ševětín zveřejňuje záměr na prodej pozemku p.č. 1391/1 včetně pozemku p.č. 1391/3 v k.ú. Ševětín, viz. příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Záměr městyse - p.č. 1045-2.pdf
acrobat.gif Záměr městyse - p.č. 1391-1 a 1391-3.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 1/2017 ze dne 01.07.2017 o stanovení společného školského obvodu MŠ ze dne 25.05.2017,

č. 2/2017 ze dne 01.07.2017 o stanovení společného školského obvodu ZŠ ze dne 25.05.2017,

viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.1-2017.pdf
acrobat.gif OZV č.2-2017.pdf

Informace pro občany - Nový projekt IDS JK

Dovolujeme si vás informovat o nově vzniklém a již plně funkčním projektu Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje. V rámci  tohoto projektu IDS JK můžete od 1. ledna 2017 cestovat s časovou  jízdenkou, a to do 20 km od Českých Budějovic s postupným rozšiřováním  území. S jedním jízdním dokladem můžete využívat vlaky, autobusy i MHD. 

Bližší informace viz. přílohy.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif IDSJK leták.pdf
acrobat.gif Tisková zpráva JIKORD s.r.o..pdf

1.ROČNÍK TENISOVÉ LIGY O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

Přijďte si zahrát tenis, viz. příloha plakát.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Tenisová liga.pdf

Informace pro občany - Závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko - Sever za rok 2016

Městys Ševětín zveřejňuje Závěrečný účet Svazku obcí Budějovicko - Sever za rok 2016 včetně všech příloh.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Závěrečný účet za r. 2016.pdf

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.3/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.3/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.3_2017.pdf

04.06.2017  15:00  DEN PLNÝ HER

Městys Ševětín a místní hasiči srdečně zvou všechny děti i dospělé v neděli 4.června 2017 od 15:00 hodin na "Den plný her"pořádaný na dětském hřišti u samoobsluhy.

Na všechny čeká bohatý program.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Den plný her 2017.pdf

24.06.2017  09:00  MEMORIÁL JARDY ŠERÉHO

Městys Ševětín a SK Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 24.června 2017 na 16. ročník nohejbalového turnaje: "Memoriál Jardy Šerého". Tradiční losování trojic proběhne v 09:00 hod.

Počasí a občerstvení zajištěné.

Startovné: 150,-Kč 

Soubory ke stažení:

Informace pro občany - letní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD, s.r.o., Tábor, oznamuje termíny letního svozu takto:

středa - každý týden, první svoz v letním režimu bude proveden ve středu 03.05.2017

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rumpold - letní svoz.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva a informace pro veřejnost.pdf
acrobat.gif seznam nemovitostí.pdf

Informace pro občany - Schválený rozpočet roku 2017

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený rozpočet roku 2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Schválený rozpočet roku 2017.pdf

Informace pro občany - Poplatky v roce 2017 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 ze dne 03.03.2016 a č. 2/2016 ze dne 15.12.2016

Městys Ševětín zveřejnil přehled poplatků v roce 2017 a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz. formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Platby poplatků v roce 2017.pdf

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výroční zpráva za rok 2016 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

Informace pro občany - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj vydává Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Ševětín a Nabídku nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí, viz. přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nabídka nové služby.pdf
acrobat.gif Základní informace k nové službě.pdf
acrobat.gif Informace k dani z nemovitých věcí.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 2/2016 ze dne 15.12.2016 o změně OZV č. 1/2016 o místních poplatcích ze dne 03.03.2016,

č. 3/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu ZŠ,

č. 4/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu MŠ, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.2-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.3-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2016.pdf

JÓGA V ŠEVĚTÍNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 se bude konat v pondělí a ve středu v prostorách Mateřské školky cvičení JÓGY dle rozvrhu, viz. příloha. S sebou: podložku, polštářek.

Vstupné: jedna cvičební lekce 70,-- Kč nebo 80,--Kč dle typu cvičení

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Jóga.pdf

Informace pro občany - Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená mezi Městysem Ševětín a statutárním městem České Budějovice k zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, ve smyslu ustanovení § 40 odst.5b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Veřejnoprávní smlouva.pdf

Informace pro občany - Vydání knihy k výročí Blaťáckého souboru

U příležitosti 40.výročí od založení Blaťáckého souboru byla vydána vzpomínková kniha plná fotografií z činnosti souboru od jeho založení v roce 1975 až do současnosti.

Knihu je možno zakoupit na podatelně úřadu městyse Ševětín za cenu 150,--Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kniha k výročí 40-ti let.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Informace pro verejnost.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Vyzva.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Seznam nemovitosti s nedostatecne identifikovanymi vlastniky.pdf

Plánované akce

1.ROČNÍK TENISOVÉ LIGY O POHÁR STAROSTKY MĚSTYSE ŠEVĚTÍN

Přijďte si zahrát tenis, viz. příloha plakát.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Tenisová liga.pdf

04.06.2017  15:00  DEN PLNÝ HER

Městys Ševětín a místní hasiči srdečně zvou všechny děti i dospělé v neděli 4.června 2017 od 15:00 hodin na "Den plný her"pořádaný na dětském hřišti u samoobsluhy.

Na všechny čeká bohatý program.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Den plný her 2017.pdf

24.06.2017  09:00  MEMORIÁL JARDY ŠERÉHO

Městys Ševětín a SK Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 24.června 2017 na 16. ročník nohejbalového turnaje: "Memoriál Jardy Šerého". Tradiční losování trojic proběhne v 09:00 hod.

Počasí a občerstvení zajištěné.

Startovné: 150,-Kč 

Soubory ke stažení:

JÓGA V ŠEVĚTÍNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 se bude konat v pondělí a ve středu v prostorách Mateřské školky cvičení JÓGY dle rozvrhu, viz. příloha. S sebou: podložku, polštářek.

Vstupné: jedna cvičební lekce 70,-- Kč nebo 80,--Kč dle typu cvičení

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Jóga.pdf

Program kina Dvořák