Start » Tiskové zprávy

Tiskové zprávy

zobrazit archiv:
vyhledání textu:
Aktuality   Plánované akce   Program kina Dvořák  

Aktuality

Informace pro občany - Zápis dětí do 1.třídy a Kritéria pro přijetí dětí do MŠ - ZŠ a MŠ Ševětín

ZŠ a MŠ Ševětín zveřejňuje Zápis dětí do 1.třídy a Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ševětín pro školní rok 2017/2018 - potřebné doklady, stanovení místa, termínu a doby pro zápis a podání žádosti.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Zápis žáků do 1.třídy.pdf
acrobat.gif Přijetí dětí do MŠ.pdf

Opatření obecné povahy - MM Č. Budějovice ODaSH - Veřejná vyhláška

Magistrát města České Budějovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy "Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích", viz. příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje schválený závěrečný účet za rok 2015, rozpočet za rok 2015 a schválený rozpočtový výhled představenstvem Sdružení měst a obcí Bukovská voda. 

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Oznámení o zveřejnění SMO.pdf

Rozhodnutí - KÚ JČK OREG - Veřejná vyhláška

Krajský úřad JčK, oddělení stavebního řádu, vydává rozhodnutí o umístění stavby RODINNÝ DŮM.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozhodnutí.pdf

Informace pro občany - Záměr městyse Ševětín

Městys Ševětín zveřejňuje záměr na pronájem nebytových prostor v kině Ševětín, nám. Šimona Lomnického čp. 1, viz. příloha

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Záměr městyse - pronájem čp.1.pdf

Informace pro občany - zveřejnění Zápisu č. 1/2017 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín

Na elektronické úřední desce městyse Ševětín byl zveřejněn Zápis č. 1/2017 ze zasedání Zastupitelstva městyse Ševětín konaného dne 02.03.2017 od 19:00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse.

Informace byla zveřejněna v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
word.gif ZM 0117.doc

Informace pro občany - Exekutorský úřad Praha 3 - soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer

Na úřední desce městyse Ševětín bylo zveřejněno Usnesení - rozhodnutí o nekonání dražby proti povinnému: Jiří Hůlka, bytem Třeboňská 302, Ševětín.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Usnesení.pdf

Informace pro občany - Sdružení měst a obcí Bukovská voda (SMO BV)

Městys Ševětín zveřejňuje Pozvánku na valnou hromadu, Návrh závěrečného účtu SMO BV za rok 2016, Zprávu o přezkoumání hospodaření SMO BV za rok 2016 a Návrh rozpočtu SMO BV na rok 2017, viz. příloha Dokumenty SMO BV.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Dokumenty SMO BV.pdf

Informace pro občany - Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019

Městys Ševětín zveřejňuje Rozpočtový výhled na rok 2018 a rok 2019 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2018.pdf
acrobat.gif Rozpočtový výhled na rok 2019.pdf

29.dubna 2017  15:00  PŘÍBĚH COCO CHANEL

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 29.dubna 2017 do Prahy do divadla "Metro" na komedii "Příběh Coco Chanel".

Hrají: Jan Čenský, Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Filip Sychra

Představení začíná v 15:00 hodin, odjezd z náměstí bude upřesněn. Cena vstupenky včetně dopravy je 630,-- Kč.

Zájemci se mohou hlásit do 20.03.2017 v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky: 387 997 244 nebo mailem: vargova@sevetin.cz.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Příběh Coco Chanel.pdf

08.05.2017  09:00  BĚH VÍTĚZSTVÍ  53. ročník

SK Ševětín a Městys Ševětín pořádá v pondělí 8.května 2017  53.ročník  "Běhu vítězství" se startem na tartanovém hřišti v ulici U stadionu v Ševětíně. Prezentace na stadionu proběhne od 08:00 do 10:00 hodin dle kategorií, viz. přílohy.

Startovné: děti zdarma, dospělí závodníci 50,--Kč

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Prospekt pro rok 2017.pdf
acrobat.gif Kategorie pro rok 2017.pdf

Informace pro občany - Rozpočtové opatření č.1/2017

Městys Ševětín zveřejňuje schválené Rozpočtové opatření č.1/2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Rozpočtové opatření č.1-2017.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výzva a informace pro veřejnost.pdf
acrobat.gif seznam nemovitostí.pdf

Informace pro občany - Schválený rozpočet roku 2017

Městys Ševětín zveřejňuje Schválený rozpočet roku 2017 městyse Ševětín.

Informace byly zveřejněny v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Schválený rozpočet roku 2017.pdf

30.04.2017  18:00  SLET ČARODĚJNIC

Městys Ševětín a místní hasiči Vás srdečně zvou v neděli 30.dubna 2017 na "Slet čarodějnic" pořádaný ve sportovním areálu.

Čeká na vás bohatý kulturní program včetně opékání buřtů a ohňostroje.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Slet čarodějnic 2017.pdf

Informace pro občany - Poplatky v roce 2017 dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 ze dne 03.03.2016 a č. 2/2016 ze dne 15.12.2016

Městys Ševětín zveřejnil přehled poplatků v roce 2017 a možnosti jejich úhrady, případně osvobození od poplatků.

Městys Ševětín dále upozorňuje majitele psů na ohlašovací povinnost, (tj. přihlášení/odhlášení psa), vůči správci poplatku, kterým je Městys Ševětín, viz. formuláře. Všichni majitelé psů si i letos mohou bezplatně vyzvednout sáčky na psí exkrementy v kanceláři městyse.

Informace byla zveřejněna jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Platby poplatků v roce 2017.pdf

Informace pro občany - Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městys Ševětín zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Výroční zpráva za rok 2016 dle zák.č. 106-1999Sb..pdf

01.04.2017  06:00  LÁZNĚ BAD FÜSSING

Městys Ševětín pořádá v sobotu 1.dubna 2017 zájezd do lázní Bad Füssing. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky nebo mailem, viz. podmínky v příloze.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Lázně Bad Füssing 01.04.2017.pdf

22.04.2017  08:00  POCHOD TERČINÝM ÚDOLÍM 

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 22.dubna 2017 na "Pochod TERČINÝM ÚDOLÍM u Nových Hradů", viz. příloha.

Na pochod se vyjede autobusem v 08:00 hod. z náměstí.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Pochod Terčiným údolím.pdf

08.04.2017  15:00  SETKÁNÍ SENIORŮ

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 8.dubna 2017 na "Setkání seniorů" do kulturního domu.

K tanci a poslechu zahraje ŠEVĚTÍNKA. Program obohatí vystoupení dětí z mateřské školky.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Setkání seniorů se Ševětínkou.pdf

02.04.2017  15:00  DĚTSKÝ KARNEVAL

Městys Ševětín srdečně zve všechny děti spolu s dospělými v neděli 2.dubna 2017 na dětský karneval do kulturního domu Ševětín.

O zábavu se postará Josef Maxa a opět na Vás čeká bohatá tombola.

Vstupné: děti 20,-- Kč, dospělí 30,-- Kč, tombola 20,-- Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Dětský karneval.pdf

Informace pro občany - Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Finanční úřad pro Jihočeský kraj vydává Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Ševětín a Nabídku nové služby pro poplatníky daně z nemovitých věcí, viz. přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Nabídka nové služby.pdf
acrobat.gif Základní informace k nové službě.pdf
acrobat.gif Informace k dani z nemovitých věcí.pdf

Informace pro občany - Obecně závazná vyhláška

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna Obecně závazná vyhláška městyse Ševětín

č. 2/2016 ze dne 15.12.2016 o změně OZV č. 1/2016 o místních poplatcích ze dne 03.03.2016,

č. 3/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu ZŠ,

č. 4/2016 ze dne 15.12.2016 o stanovení společného školského obvodu MŠ, viz přílohy.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif OZV č.2-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.3-2016.pdf
acrobat.gif OZV č.4-2016.pdf

Informace pro občany - Státní veterinární zpráva

Na úřední desce městyse Ševětín byla zveřejněna informace pro veřejnost  o nebezpečí nákazy ptačí chřipkou, viz. příloha.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Ptačí chřipka.pdf

Informace pro občany - E.ON - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) upozorňující na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.

Společnost E.ON upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) na odstranění nebo ořez ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí a pozemků..pdf

Informace pro občany - zimní svoz tuhého domovního odpadu

Firma RUMPOLD s.r.o. Tábor oznamuje termíny zimního svozu takto:

středa - každý sudý týden, první svoz v zimním režimu bude proveden ve středu 05.10.2016

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Zimní svoz.pdf

JÓGA V ŠEVĚTÍNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 se bude konat v pondělí a ve středu v prostorách Mateřské školky cvičení JÓGY dle rozvrhu, viz. příloha. S sebou: podložku, polštářek.

Vstupné: jedna cvičební lekce 70,-- Kč nebo 80,--Kč dle typu cvičení

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Jóga.pdf

Informace pro občany - Veřejnoprávní smlouva mezi uzavřená mezi Městysem Ševětín a statutárním městem České Budějovice k zajištění výkonu přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, ve smyslu ustanovení § 40 odst.5b) a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Veřejnoprávní smlouva.pdf

Informace pro občany - Vydání knihy k výročí Blaťáckého souboru

U příležitosti 40.výročí od založení Blaťáckého souboru byla vydána vzpomínková kniha plná fotografií z činnosti souboru od jeho založení v roce 1975 až do současnosti.

Knihu je možno zakoupit na podatelně úřadu městyse Ševětín za cenu 150,--Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Kniha k výročí 40-ti let.pdf

Informace pro občany - Žádost - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových žádá o spolupráci při individualizaci nedostatečně identifikovaného vlastníka nemovitostí a zveřejňuje Informace pro veřejnost týkající se zjištění vlastníka nemovitostí (pozemků), Výzvu a Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky.

Informace byly zveřejněny jak v listinné tak v elektronické podobě.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Informace pro verejnost.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Vyzva.pdf
acrobat.gif Urad pro zastupovani statu ve vecech majetkovych - Seznam nemovitosti s nedostatecne identifikovanymi vlastniky.pdf

Plánované akce

29.dubna 2017  15:00  PŘÍBĚH COCO CHANEL

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 29.dubna 2017 do Prahy do divadla "Metro" na komedii "Příběh Coco Chanel".

Hrají: Jan Čenský, Michaela Dolinová, Libuše Švormová, Filip Sychra

Představení začíná v 15:00 hodin, odjezd z náměstí bude upřesněn. Cena vstupenky včetně dopravy je 630,-- Kč.

Zájemci se mohou hlásit do 20.03.2017 v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky: 387 997 244 nebo mailem: vargova@sevetin.cz.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Příběh Coco Chanel.pdf

08.05.2017  09:00  BĚH VÍTĚZSTVÍ  53. ročník

SK Ševětín a Městys Ševětín pořádá v pondělí 8.května 2017  53.ročník  "Běhu vítězství" se startem na tartanovém hřišti v ulici U stadionu v Ševětíně. Prezentace na stadionu proběhne od 08:00 do 10:00 hodin dle kategorií, viz. přílohy.

Startovné: děti zdarma, dospělí závodníci 50,--Kč

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Prospekt pro rok 2017.pdf
acrobat.gif Kategorie pro rok 2017.pdf

30.04.2017  18:00  SLET ČARODĚJNIC

Městys Ševětín a místní hasiči Vás srdečně zvou v neděli 30.dubna 2017 na "Slet čarodějnic" pořádaný ve sportovním areálu.

Čeká na vás bohatý kulturní program včetně opékání buřtů a ohňostroje.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Slet čarodějnic 2017.pdf

01.04.2017  06:00  LÁZNĚ BAD FÜSSING

Městys Ševětín pořádá v sobotu 1.dubna 2017 zájezd do lázní Bad Füssing. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři úřadu městyse nebo telefonicky nebo mailem, viz. podmínky v příloze.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Lázně Bad Füssing 01.04.2017.pdf

22.04.2017  08:00  POCHOD TERČINÝM ÚDOLÍM 

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 22.dubna 2017 na "Pochod TERČINÝM ÚDOLÍM u Nových Hradů", viz. příloha.

Na pochod se vyjede autobusem v 08:00 hod. z náměstí.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Pochod Terčiným údolím.pdf

08.04.2017  15:00  SETKÁNÍ SENIORŮ

Městys Ševětín Vás srdečně zve v sobotu 8.dubna 2017 na "Setkání seniorů" do kulturního domu.

K tanci a poslechu zahraje ŠEVĚTÍNKA. Program obohatí vystoupení dětí z mateřské školky.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Setkání seniorů se Ševětínkou.pdf

02.04.2017  15:00  DĚTSKÝ KARNEVAL

Městys Ševětín srdečně zve všechny děti spolu s dospělými v neděli 2.dubna 2017 na dětský karneval do kulturního domu Ševětín.

O zábavu se postará Josef Maxa a opět na Vás čeká bohatá tombola.

Vstupné: děti 20,-- Kč, dospělí 30,-- Kč, tombola 20,-- Kč.

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Dětský karneval.pdf

JÓGA V ŠEVĚTÍNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 se bude konat v pondělí a ve středu v prostorách Mateřské školky cvičení JÓGY dle rozvrhu, viz. příloha. S sebou: podložku, polštářek.

Vstupné: jedna cvičební lekce 70,-- Kč nebo 80,--Kč dle typu cvičení

Soubory ke stažení:
acrobat.gif Jóga.pdf

Program kina Dvořák